Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2014
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan Martinsson

Europaparlamentsval

Diagrammet ovan visar hur många procent partierna har fått i den svenska delen av Europaparlamentsvalen. Europaparlamentet är sedan 1979 en direktvald parlamentarisk församling som från början mest hade en rådgivande funktion i EU. Successivt har dock Europaparlamentet fått allt större befogenheter och det är nu en mycket stor maktfaktor i EU. Men för väljarna är dock dess befogenheter fortfarande mycket oklara och det har lett till att valdeltagandet är exceptionellt lågt vid valen till Europaparlamentet. Och de väljare som ändå röstar väljer ofta att använda valet som ett sätt att proteströsta mot den sittande regeringen.

Valdelt.   V S MP FP C KD M FI JL PP SD Övriga
51,1
45,5
37,9
38,8
41,6

2014
2009
2004
1999
1995

6,3
5,7
12,8
15,8
12,6

24,2
24,4
24,6
26,0
28,1
15,4
11,0
6,0
9,5
17,2
9,9
13,6
9,9
13,9
4,9
6,5
5,5
6,3
6,0
7,2
5,9
4,7
5,7
7,6
3,9
13,7
18,8
18,3
20,7
23,1
5,5
2,2
0,3
3,5
14,5
2,2
7,1
9,7
3,3
1,1
0,3
0,4
2,4
1,0
0,1
3,0
   
Mandatfördelning
 
V S MP FP C KD M FI JL PP SD Totalt

2014
2009
2004
1999
1995
1994

1
1
2
3
3
1
5
5+1
5
6
7
11
4
2
1
2
4
1
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

1
3
4
4
5
5
5
1

3

1+1
2 20
18+2
19
22
22
22

Eftersom Sverige blev medlem i EU ett halvår efter Europaparlamentsvalet 1994 utsåg riksdagen de svenska ledamöter som satt i Europaparlamentet fram till fyllnadsvalet 1995. Under mandatperioden 2004-2009 bytte dels en folkpartist parti och gick med i Feministiskt initiativ, och dels gick en av Junilistans ledamöter över till kristdemokraterna. Lissabonfördraget som ökade Sveriges mandat från 18 till 20 hade ännu inte trätt i kraft vid valet 2009, vilket innebar att två av ledamöterna som valdes in fick till en början bara observatörsstatus i Europarlamentet innan de blev fullvärdiga europaparlamentariker i december 2011.

V = Vänsterpartiet, S = Socialdemokraterna, MP = Miljöpartiet, FP = Folkpartiet, C = Centerpartiet, KD = Kristdemokraterna, M = Moderaterna, FI = Feministiskt initiativ, JL = Junilistan, PP = Piratpartiet, SD = Sverigedemokraterna.

Europaparlamentsvalets totala resultat

Det är inte bara i Sverige som i Europaparlamentsvalet äger rum utan varje medlemsland i EU deltar i det. De olika nationella partierna bildar sedan europeiska partier varav de två största är kristdemokratiska EPP där de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår samt det socialdemokratiska S&D som förutom de svenska socialdemokraterna även inkluderar Feministiskt initiativ.. Centerpartiets och Folkpartiets ledamöter ingår i den liberala gruppen ALDE och vänsterpartisterna ingår i EUL-NGL. Miljöpartiet (och tidigare Piratpartiet) ingår i en grupp som dels förenar de gröna systerpartierna samt olika regionala partier inom EFA. Junilistans ledamöter ingick i en föregångare till den EU-kritiska gruppen EFDD som nu huserar Sverigedemokraterna. En partigrupp i Europaparlamentet som än så länge saknar svenskanknytning är ECR som samlar EU-kritiska högerpartier.

2014
2009/13
2004/07
1999
1994/95
1989
1984/86
1979/81

EUL-
NGL
S&D Gröna-
EFA
ALDE EPP ECR UEN EFDD Övriga
6,9
4,8
5,6
6,7
5,4
8,1
9,1
11,1
25,4
25,3
27,6
28,8
34,3
34,7
31,9
28,3
6,7
7,5
5,5
7,7
7,6
8,3
3,9
2,5
8,9
11,2
12,6
8,1
7,0
9,7
8,5
9,2

29,4
36,1
37,1
37,1
28,9
23,6
23,6
26,5

9,3
7,56,6
13,1
14,7


3,7
4,8
8,6
4,2
5,8
5,1
6,4
4,3
3,2
2,6
3,2
6,9
3,5
4,1
4,2
5,0
1,9
1,2
2,5

2014
2009/13
2004/07
1999
1994/95
1989
1984/86
1979/81


Mandatfördelning
 
EUL-
NGL
S&D Gröna-
EFA
ALDE EPP ECR UEN EFDD Övriga Totalt
52
36
41
42
33
42
49
48
191
189
217
180
215
180
165
123
50
55
43
48
48
43
20
11
67
84
99
51
44
50
44
40

221
270
291

232
181
122
122
115

70
5634
68
64


37
31
54
20
28
22
48
32
25
16
20
52
26
32
26
31
10
6
11
751
766
785
626
626
518
518
434

Kolumnen för ECR har en lucka för perioden 1994-2009. Det beror på att den nybildade gruppen ECR härstammar från gruppen ED (European Democrats) som i likhet med ECR bestod av marknadsliberala högerpartier med brittiska Tories som tongivande parti. 1994 förenades ED med EPP som då förvandlades till EPP-ED. Men 2009 bröt sig ED-partierna ut ur EPP och bildade ECR (European Conservatives and Reformists). I samma veva upplöstes den nationalkonservativa gruppen UEN vars medlemmar skingrades till fyra olika grupper.