Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2022
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan Martinsson

Sverige är en av världens mest stabila demokratier. Utvecklingen mot demokrati började redan 1809 när en ny grundlag ersatte det tidigare enväldet med ett konstitutionellt styre. Men rikets skötsel förblev länge en angelägenhet för en liten minoritet bestående av män. Först 1909 infördes allmän och lika rösträtt för män. Regeringen utsågs dock av kungen fram till 1917. Då tvingades han att acceptera parlamentarismen. Vilket innebar att en regering måste stödjas av en majoritet av riksdagen. Den regering som tillträdde 1917 drev igenom flera demokratiska reformer varav den viktigaste var införandet av kvinnlig rösträtt. Det är därför året 1917 räknas som det år Sverige blev en demokrati. Sedan dess har över 30 riksdagsval hållits och regeringar har kommit och gått. Men oftast har regeringarna bestått av socialdemokrater.