Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik


  
 
 

  

Örjan Martinsson

Kalmar recess och kampen mot Axelssönerna
1481-

Sten Sture hade varit Sveriges obestridde regent under 1470-talet men hans ställning var inte särskilt stark utan beroende av alliansen med hans hustrus farbröder Ivar Axelsson som höll Gotland, Erik Axelsson som höll östra och centrala Finland samt Laurens Axelsson som höll södra Finland. Denna allians upplöstes när Erik Axelsson avled senvintern 1481. Sten Sture hävdade att han hade fått löften från axelssönerna att dennes slott skulle överlämnas till riksföreståndaren när han dog. När Sten Sture begav sig till Viborg under försommaren blev han dock inte insläppt utan fick beskedet att Erik Axelsson hade överlämnat slotten till sina bröder Ivar och Laurens. Eftersom slottslän inte var ärftliga motiverade bröderna sitt anspråk med de utgifter som Erik Axelsson hade lagt ner på slottens skötsel och som de hade rätt att få kompensation för. Denna rätt accepterades inte av Sten Sture eftersom det skulle i praktiken leda till att alla län blev ärftliga och att centralmakten blev allvarligt försvagad. Axelssönernas drag var mycket utmanande och brytningen med dem försatte Sten Sture i ett mycket besvärligt läge när även Kristian I avled i maj. Danmark var ett valkungadöme precis som Sverige och dess frälse var inte villigt att välja Kristians son Hans till kung utan vidare. Även Norge ville ha konstitutionella garantier innan Hans skulle bli vald till kung och det blev nu möjligt för det svenska riksrådet att göra gemensam sak med kollegorna i grannländerna.

Tyvärr är denna artikel ofullbordad och har varit så sedan januari 2006. Jag vet inte när jag kommer att skriva färdigt den och de resterande fördjupningsartiklarna om Sten Sture den äldre.

Tillbaka till Sten Sture den äldres förstasida

Fördjupningsartiklar om Sten Sture den äldre

Sjöbladsätten och de tidiga åren (1440-1470)
Slaget vid Brunkeberg och kampen mot Kristian I (1470-1481)
Kalmar recess och kampen mot Axelssönerna (1481-) (ofullbordad artikel)

Fakta om Sten Sture den äldre