Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

En föregångare till dagens grekiska stat är det Bysantinska riket som existerade från och med 300-talet till 1453 då det erövrades av det Osmanska riket. Den moderna grekiska staten uppstod emellertid som en följd av ett uppror mot just det Osmanska riket 1821-1829. En provisorisk regering hade bildats redan 1822 men det var 1827 när brittiska, franska och ryska flottor besegrade turkarna i slaget vid Navarino som självständigheten säkrades. Kort efter utsågs Ioannis Kapodistrias som Greklands förste statschef (med titeln guvernör). Inre oroligheter i Grekland ledde dock till att han mördades 1831 och hans bror och efterträdare lyckades inte bemästra situationen. Stormakterna skred därför återigen in och utsåg en bayersk prins till Greklands förste kung, vilket sedan bekräftades i fredsavtalet med det Osmanska riket som slöts 1832.

Första republiken

1828-1831
1831-1832
Ioannis Kapodistrias
Augustinos Kapodistrias

Ätten Wittelsbach
 
1832-1862 Othōn

Ätten Oldenburg
 
1863-1913
1913-1917
1917-1920
1920-1922
1922-1923

1923-1935

1935-1947
1947-1964
1964-1973

1973-
Geōrgios I
Kōnstantinos I
Alexandros
Kōnstantinos I (andra gången)
Geōrgios II

Andra republiken

Geōrgios II (andra gången)
Paulos
Kōnstantinos II

Tredje republiken