Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Northumberland är idag ett litet engelskt grevskap vid den skotska gränsen. Under tidig medeltid omfattade det dock ett betydligt större område. Själva namnet betyder "landet norr om Humber", en vik i mellersta England. Riket uppstod under 600-talet som en sammanslagning av de två anglosaxiska kungadömena Deira (motsvarande dagens Yorkshire) och Bernicia (England norr om Yorkshire samt en stor del av Skottlands lågland). Kungadömet Northumberland gick under på 870-talet som en följd av vikingarnas angrepp och delades i två mindre stater. Deira blev kungadömet York som var en del av Danelagen, medan Bernicia förblev självständigt och styrdes av anglosaxiska jarlar. Bernicia kallas därefter omväxlande för Bernicia, Northumberland och Bamburgh (dess huvudstad). Jarlarnas egentliga titel var under 900-talet "ealdorman" men ersattes av den skandinaviska titeln jarl på 1000-talet (vilket blev "earl" på engelska). När York erövrades av England 954 återförenades det med Northumberland och de northumbriska jarlarna intog länge en väldigt självständigt ställning innan länet slutgiltigt drogs in till kronan 1157. Sedan 1377 har titeln earl eller hertig av Northumberland förlänats till olika adelsmän, främst inom ätten Percy.


 

 

ca 500

Esa

559-589

Ælle
ca 520-547 Eoppa 589-604 Æthelric
547-559 Ida 604-616 Förenat med Bernicia
559-560 Glappa 616-633 Edwin
560-568 Adda 633-634 Osric
568-572 Æthelric 634-644 Förenat med Bernicia
572-579 Theodric 644-651 Oswine
579-585 Frithuwald 651-656 Æthelwald
585-593 Hussa 656-664 Alchfrith
593-616 Æthelfrith 664-670 Förenat med Bernicia
616-633 Förenat med Deira 670-679 Ælfwine
633-634 Eanfrith  
634-642 Oswald
642-670 Oswiu

664-670
670-685
685-704
704-705
705-716
716-718
718-729
729-737
737-758
758-759
759-765
765-774
774-779
779-789
789-790
790-796
796
796-806
806-808
808-810
810-841
841-848
844
848-863
863-867
867-872
872-876
876-878

Oswiu (samme som ovan)
Ecgfrith
Ældfrith
Eadwulf
Osred I
Coenred
Osric
Ceolwulf
Eadberht
Oswulf
Æthelwald Moll
Ealchred
Æthelred I
Ælfwald I
Osred II
Æthelred I (andra gången)
Osbald
Eardwulf
Ælfwald II
Eardwulf (andra gången)
Eanred
Æthelred II
Raedwulf
Osbeorht
Ælle II (Ella)
Ecgberht I (vasall till vikingarna)
Ricsige (vasall till vikingarna)
Ecgberht II (vasall till vikingarna)

Deira förvandlas till vikingariket York medan
Bernicia styrs av jarlarna i Bamburgh.


 

876-877
877-883
883-895
895-900
900-902
902
902-910
902-910
910-920
920-927
927
927-939
939-941
941-943
943-944
944-947
947-948
949-952
952-954

Halfdan I Ragnarsson
Nominellt styre av Bernicia
Guthfrith I Hardicnutsson
Sigfrid
Cnut
Ethelwald
Halfdan II
Eowils Ragnarsson
Ragnall I Ivarsson
Sigtrygg Caech
Guthfrith II Ivarsson *
Styrt av Wessex
Olaf I Guthfrithsson *
Olaf II Cuaran *
Ragnall II Guthfrithsson
Styrt av Wessex
Erik Bloodaxe
Olaf II Cuaran (andra gången)
Erik Bloodaxe (andra gången)

Erövrat av England 954 och därefter styrt av jarlarna i Bamburgh (Bernicia)


(endast Bernicia/Bamburgh till 954)

?-913
913-930
930-963
963-993
963-995
995-1016
1016-1019
1016-1024
1019-1038
1038-1041
1031-1055
1055-1065
1065-1066
1067
1067
1067-1068
1068-1069
1070-1072
1072-1075
1075-1080
1080-1086
1086-1095
1095-1139
1139-1152
1152-1157
1157

Eadulf
Ealdred I
Osulf I
Ealdulf Evilcild (endast York)
Waltheof I
Uchtred the Bold
Eadulf Cudel (endast Bamburgh)
Eirik Håkonsson (endast York) **
Ealdred II (endast Bamburgh)
Eadulf III (endast Bamburgh)
Siward the Dane (endast York till 1041)
Tostig
Morcar
Copsi
Osulf II
Gospatric
Robert Comine
Gospatric (andra gången)
Waltheof II
William Walcher
Aubrey de Coucy
Robert de Mowbray
Länet indraget till kronan
Henry of Scotland
William the Lion ( =1165-1214)
Länet indraget till kronan


Earler av Northumberland
 

1377-1405
1405-1416
1416-1455
1455-1461
1461-1464
1464-1470
1470-1489
1489-1527
1527-1537
1537-1557
1551-1553
1557-1571
1571-1572
1572
1572-1585
1585-1632
1632-1668
1668-1670
1670-1674
1674-1716
1683-1749
1749-1750
1750-1766

Henry Percy
Ingen innehavare
Henry Percy I (ej samme som ovan)
Henry Percy II
Ingen innehavare
John Neville
Henry Percy III
Henry Algernon Percy IV
Henry Percy V
Ingen innehavare
John Dudley (hertig av Northumberland)
Thomas Percy I
Ingen innehavare
Thomas Percy I (andra gången)
Henry Percy II
Henry Percy III
Algernon Percy IV
Joceline Percy V
Ingen innehavare
George Fitzroy (hertig från 1683)
Ingen innehavare
Algernon Seymour
Hugh Percy


Hertigar av Northumberland
 

1766-1786
1786-1817
1817-1847
1847-1865
1865-1867
1867-1899
1899-1918
1918-1930
1930-1940
1940-1988
1988-1995
1995-
 

Hugh Percy I (samme som ovan)
Hugh Percy II
Hugh Percy III
Algernon Percy IV
George Percy V
Algernon Percy VI
Henry Percy VII
Alan Percy VIII
Henry Percy IX
Hugh Percy X
Henry  Percy XI
Ralph Percy XII
 

= Var sin tids mäktigaste anglosaxiske kung och hade eventuellt formell överhöghet över de andra anglosaxiska rikena som Bretwalda.
= Skottland
* = Guthfrith, Olaf I och Olaf II var kungar av Dublin 921-934, 934-941 respektive 945-980.
** = Eirik Håkonsson var jarl över Norge 1000-1015.