Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

= Gwynedd
= Deheubarth
= Powys
= Brycheiniog
= Morgannwg
= Gwent

När England erövrades av anglosaxarna trängdes den keltiska befolkningen gradvis tillbaka. Det område som höll ut längst var Wales, vilket dock var splittrad i en mängd olika furstendömen, kartan ovan anger de viktigaste. De walesiska härskarnas titlar kan antingen översättas med kung eller furste. Ofta kunde en av dem vara mäktig nog att tituleras som "kung av britterna" (= walesarna) och var därmed den som ledde Walesarnas motstånd mot engelsmännen. De kunde dock inte förhindra Englands gradvisa erövring av landet. Det var det låglänta sydöstra Wales som först erövrades av England eftersom det västra Wales och de bergiga delarna i Wales inre hade bättre geografiska förutsättningar att göra motstånd. Det sista furstendöme som erövrades av England var Gwynedd i nordväst som gick under 1283. Detta furstendöme hade också varit det mäktigaste i Wales och flera av dess härskare hade även burit titeln kung av britterna. Deras främste utmanare om den rangen var Deheubarth i sydväst. Men detta furstendömes territorium blev efterhand kraftigt reducerat och var under 1200-talet en obetydligt klientstat till Gwynedd och erövrades tillsammans med detta av England 1283.
 

Gwynedd
 
Seisyllwg
 

ca 450-460
ca 470-480
ca 500-534
ca 520-547

Cunedda ap Edern
Einion ap Cunedda
Cadwallon ap Einion
Maelgwn ap Cadwallon

600-talet
-872
872-878
878-909
909-920
909- (950)
920
 

Seisyll
Gwgon
Förenat med Gwynedd
Cadell ap Rhodri
Clydog ap Cadell
Hywel Dda (den gode)
Hela Seisyllwg förenas med Dyfed och bildar det nya riket Deheubarth
ca 547-580
ca 580-599
ca 599-613
ca 613-625
Rhun ap Maelgwn
Beli ap Rhun
Iago ap Beli
Cadfan ap Iago
ca 625-634
ca 634-655
Cadwallon ap Cadfan
Cadafael ap Cynfeddw
ca 655-682 Cadwaladr ap Cadwallon


Deheubarth
 

ca 682-720 Idwal ap Cadwaladr
ca 720-754 Rhodri ap Idwal
ca 754-798 Caradog ap Meirion

ca 798-816

Cynan ap Rhodri

(905) -950

Hywel Dda (samme som ovan)
814-825 Hywel ap Rhodri 950-953 Rhodri ap Hywel
825-844 Merfyn Frych (den fräknige) 950-954 Edwin ap Hywel
844-878 Rhodri Mawr (den store) 950-986 Owain ap Hywel
878-916 Anarawd ap Rhodri 986-999 Maredudd ab Owain
916-942 Idwal Foel (den skallige) 999-1005 Förenat med Gwynedd
942-950 Förenat med Deheubarth 1005-1018 Edwin ab Einion
950-969 Ieuaf ab Idwal 1005-1018 Cadell ab Einion
950-979 Iago ab Idwal 1018-1023 Förenat med Gwynedd
974-985 Hywel ab Ieuaf 1023-1033 Rhydderch ab Iestyn (Morgannwg)
985-986 Cadwallon ab Ieuaf 1033-1044 Hywel ab Edwin
986-999 Förenat med Deheubarth 1044-1045 Förenat med Gwynedd
999-1005 Cynan ap Hywel 1045-1055 Gruffydd ab Rhydderch
1005-1018 Aeddan ap Blegywryd 1055-1063 Förenat med Gwynedd
1018-1023 Llywelyn ap Seisyll 1063-1072 Maredudd ab Owain ab Edwin
1023-1039 Iago ab Idwal ap Meurig 1072-1078 Rhys ab Owain 
1039-1063 Gruffydd ap Llywelyn 1078-1093 Rhys ap Tewdwr
1063-1075 Bleddyn ap Cynfyn 1093-1116 Erövrat av England
1075-1081 Trahaearn ap Caradog  1116-1137 Gruffydd ap Rhys
1081-1137 Gruffydd ap Cynan 1137-1143 Anarawd ap Gruffydd
1137-1170 Owain Gwynedd ap Gruffydd 1143-1153 Cadell ap Gruffydd
1170-1173 Maelgwn ab Owain Gwynedd 1153-1155 Maredudd ap Gruffydd

1170-1190

Rhodri ab Owain Gwynedd (i väst)

1155-1197

Rhys ap Gruffydd
1170-1195 Dafydd ab Owain Gwynedd (i öst) 1197-1201 Gruffydd ap Rhys II
1195-1240 Llywelyn Fawr (den store) 1199-1230 Maelgwn ap Rhys
1240-1246 Dafydd ap Llywelyn 1216-1234 Rhys Gryg
1246-1255 Owain Goch ap Gruffydd 1234-1244 Rhys Mechyll

1246-1282

Llywelyn ap Gruffydd

1244-1271

Maredudd ap Rhys Grug

1282-1283

Dafydd ap Gruffydd

1271-1283

Rhys ap Maredudd

Wales erövrades av England 1283. Bortsett från ett uppror lett av Owain Glyndŵr 1400-1415 har Wales därefter alltid varit förenat med England och titeln "prins av Wales" har varit förbehållen den äldste sonen till Englands kung.

Engelska tronföljare med titeln prins av Wales

1301-1307
1343-1376
1376-1377
1399-1413
1453-1471
1470-1483
1483-1484
Edward of Caernarvon
Edward (den svarte prinsen)
Richard of Bordeaux
Henry of Monmouth
Edward of Westminster
Edward Plantagenet
Edward of Middleham
=1307-1327

= 1377-1399
= 1413-1422

= 1483
 
1486-1502
1502-1509
1537-1547
Arthur Tudor
Henry Tudor
Edward Tudor

= 1509-1547
= 1547-1553
1603-1612
1612-1625
1630-1649
Henry Frederick Stuart
Charles (I) Stuart
Charles (II) Stuart

= 1625-1649
= 1660-1685
1688-1689 James Francis Edward Stuart
1714-1727
1727-1751
1751-1760
1762-1820
1841-1901
1901-1910
1910-1936
1948-2022
2022-
George Augustus
Frederick Lewis
George (III)
George (IV)
Albert Edward (VII)
George (V)
Edward (VIII)
Charles (III)
William
= 1727-1760

= 1760-1820
= 1820-1830
= 1901-1910
= 1910-1936
= 1936
= 2022-
 

= Walesiska härskare som bar titeln "kung av britterna" och därmed var överordnad alla andra walesiska härskare. Från och med 1100-talet kom denna titel att ersättas med titeln "prins av Wales".
= kung av England/Storbritannien