Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Bretagne har fått sitt namn från de kelter som under senantiken kom från Storbritannien för att bosätta sig i det område som då kallades för Armorica. De brittiska kelterna skapade flera olika furstendömen och de historiska källorna innehåller ett stort antal namn på bretagniska härskare. Mot yttre fiender uppträdde de dock alltid enat och de lyckades bevara ett omfattande självstyre under tidig medeltid även om de tidvis erkände de frankiska kungarnas överhöghet. Omkring 831 utnämndes Nominoë till hertig över hela Bretagne av den frankiske kungen Ludvig den fromme och denne lyckades efter ett uppror uppnå full självständighet från Frankerriket 846. Några år senare antog Bretagnes härskare kungatiteln men vikingarnas härjningar slog hårt mot det bretagniska riket. Under 900-talet blev det återigen ett hertigdöme som först hamnade under ett starkt engelskt inflytande för att efter 1203 knytas allt närmare den franska centralmakten, en process som fullbordades på 1500-talet.

831-851
851
Nominoë
Erispoë


 
851-857
857-874
874-876
874-876
876-888
876-907
908-913
913-931
Erispoë (samme som ovan)
Salomon (Salaun) (hertig till 868)
Pacsweten
Gurvant (Gurvand)
Judicaël
Alain I le Grand (den store)
Gourmaëlon
Ockuperat av vikingar


 
931-937 Guillaume Longue-épee
937-952
952-958
958-988
981-988
988-990
Alain II Barbe-Torte
Drogon (Dreux)
Hoël I
Guérech
Alain

Ätten Rennes
 
990-992
992-1008
1008-1040
1040-1066
Conan I le Tort (den orättfärdige)
Geoffroi
Alain III
Conan II

Ätten Cornouaille (Cornwall)
 
1066-1084
1084-1112
1112-1148
1148-1156
1148-1156
1156-1166
1166-1201
Hoël II
Alain IV Fergant (den yngre)
Conan III le Gros (den tjocke)
Hoël III
Berthe (Éon II var regent)
Conan IV le Petit (den lille)
Constance (gift med Geoffroy II)

Ätterna Plantagenet och Thouars
 
1181-1186 Geoffroy II
1196-1203 Arthur I
1203-1213
1206-1221
Guy de Thouars (regent)
Alix

Ätten Dreux (Capet)
 
1213-1237
1237-1286
1286-1305
1305-1312
1312-1341
1341-1365
1341-1364
Pierre Mauclerc (gift med Alix)
Jean I le Roux (den röde)
Jean II
Arthur II
Jean II le Bon (den gode)
Jeanne
Charles de Blois (gift med Jeanne)

Ätten Montfort (Capet)
 
1341-1345
1345-1399
1399-1442
1442-1450
1457-1458
1458-1488
1488-1514
Jean
Jean IV le Conquéreur (erövraren)
Jean V le Sage (den vise)
François I
Arthur III le Justicier
François II
Anne
Bretagne blir de facto förenat med kronodomänen
när Anne gifter sig med Frankrikes kung 1491

Ätten Valois (Capet)
 

1514-1524
1524-1536
1536-1547
Claude (drottning av Frankrike)
François III (Frankrikes kronprins)
Henri (kung av Frankrike 1547-1559)

Bretagne förenas formellt med kronodomänen 1532

 = Normandie   = Anjou