Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Sveber eller suevi var ett namn som romarna använde på flera germanska stammar, en av dessa var kvaderna eller quadi som levde i Mähren i dagens Tjeckien och ofta genomförde plundringståg på romerskt territorium. I början av 400-talet satte trycket från Hunnerna flera germanstammar i rörelse och på nyårsafton 406 korsade en allians bestående av hasdingiska och silingiska vandaler, kvader och alaner floden Rhen och härjade Gallien svårt under tre år. År 409 begav de sig till den Iberiska halvön som de 411 delade upp i egna riken. Kvaderna som numera enbart kallades för sveber fick Galicien i den nordvästra delen av halvön på sin lott. Under mitten av 400-talet utvidgade sveberna sitt territorium så att det omfattade nästan hela halvön, men expansion fick ett abrupt slut när Visigoterna krossade deras rike 456. Därefter följde en period av inre splittring bland sveberna och efter 460-talet försvinner de ur historien helt och hållet. När de återkommer i de historiska källorna under mitten av 500-talet är deras rike återigen begränsat till Galicien och år 585 erövras det slutgiltigt av visigoterna.

Av de germanriken som uppstod ur Romarrikets ruiner är Svebernas rike det som vi vet allra minst om. Förutom luckan i deras historia 469-520 finns det också en hel del frågetecken över de kända kungarna. Richimund och Remisund kan vara två olika kungar eller bara två olika stavningar av samma namn. Likaså kan Ariamir och Theodemar antingen vara bröder eller samma person.

409-438
428-448
448-456
456-457
456-457
457-459
459-463
459-463
459-469
469-520
520-550
550-559
559-561
561-570
570-583
583-584
584-585
585

Hermerico
Requila
Requiario
Frantán
Aguiulfo
Maldras
Requimundo
Frumario
Remismundo
Okänd period
Teodemundo
Karriarico
Ariamiro
Teodomiro
Miro
Eborico
Andeca
Amalarico
Hermeric
Rechila
Rechiar
Frantan
Aioulf
Maldras
Richimund
Frumar
Remisund

Theodemund
Carriaric
Ariamir
Theodemar
Miro
Eboric
Andeca
Amalaric