Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

De germanska goterna bodde i norra Polen år 100 e. Kr. och kom möjligen ursprungligen från Skandinavien. Folkvandringar ledde dem sedan till dagens Rumänien och Ukraina. När hunnerna erövrade goternas länder i slutet av 300-talet flydde västgoterna (de blivande visigoterna) till Romarriket där de bosatte sig som romerska foederati (bundsförvanter). Tidiga ledare var Athanaric (Athanreiks) 363-381 och Fritigern (Frithugairns) 369-380. Västgoterna var dock besvärliga bundsförvanter som upprepade gånger plundrade romerskt territorium. Under deras ledare Alarik (Alhareiks) bröt de freden 395 och begav sig på ny folkvandring som ledde till att Rom intogs och att de återigen som foederati bosatte sig i Akvitanien i södra Frankrike 418, nu med namnet visigoter. Där grundade de ett rike som under 400-talet expanderade så mycket att det även kom att omfatta den iberiska halvön. År 507 förlorades emellertid Akvitanien till frankerna och år 711 inleddes den arabiska erövringen av den iberiska halvön som innebar slutet på Visigoternas rike.

395-410
410-415
415
415-418
418-451
451-453
453-466
466-484
484-507
507-511
511-531 *
531-548
548-549
549-554
554-567
567-572
572-586
586-601
601-603
603-610
610-612
612-621
621
621-631
631-636
636-640
640-642
642-653
653-672
672-680
680-687
687-702
702-709
709-711
(710)-713
713-720

Alarico I
Ataúlfo
Sigérico
Walia
Teodorico I
Turismundo
Teodorico II
Eurico
Alarico II
Gesaleico
Amalarico
Theudis
Theudisclo
Agila I
Atanagildo
Liuva I
Leovigildo
Recaredo I
Liuva II
Witérico
Gundemaro
Sisebuto
Recaredo II
Suíntila
Sisenando
Khíntila
Tulga
Khindasvinto
Recesvinto
Wamba
Ervigio
Egica
Witiza
Rodrigo
Agila II
Ardo

Alarik I
Athaulf
Sigerik
Wallia
Theoderik I
Thorismund
Theoderik II
Eurik
Alarik II
Gesalik
Amalarik
Theudis
Theudegisel
Agila I
Athanagild
Liuva I
Leuvigild
Reccared I
Liuva II
Witteric
Gundemar
Sisebut
Reccared II
Suinthila
Sisenand
Chintila
Tulga
Chindaswinth
Reccaswinth
Wamba
Erwig
Egica
Witiza
Roderik
Agila II
Ardo

* = Ostrogoternas kung Theoderik den store var regent 511-526.