Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Belarus

Det område som nu utgör Belarus (även kallat Vitryssland) befolkades i äldre tid av tre slaviska stammar. Krivitjerna i norr, dregovtjerna i sydväst och radimitjerna i sydöst. Samtliga stammar ingick tidigt i riket Kievrus men de två förstnämnda kom att utgöra stommen i två mer eller mindre självständiga furstendömen som formellt lydde under storfursten i Kiev. Det mest betydelsefulla av dessa var Polotsk som grundades när en vikingahövding vid namn Ragnvald på 970-talet tog kontroll över Polotsk och det omgivande området som befolkades av krivitjerna. Furstendömet återerövrades snabbt av Kievrus men det återuppstod snart när Kievrus delades upp mellan medlemmar av den Rurikska ätten. Den släktgren som tog över Polotsk härstammade från Ragnvalds dotter Rogneda (Ragnheida). Vid samma tid skapades furstendömet Turov (som 1228 flyttade sin huvudstad till Pinsk). Dessa vitryska furstendömen kom senare under litauisk kontroll och delade detta rikes öde tills en kortlivad vitrysk republik skapades efter första världskriget. Belarus delades sedan 1920 mellan Polen och den Vitryska Socialistiska Sovjetrepubliken (som från 1922 ingick i Sovjetunionen). Den polska delen erövrades av Sovjetunionen 1939 och när denna union upplöstes 1991 blev Belarus återigen en självständig republik.

Furstendömet Polotsk

970-talet
ca 980-987
Rogvolod (Ragnvald)
Del av Kievrus
ca 987-1001
1001-1044
1044-1067

Rurikska ätten

Izjaslav Vladimirovitj
Brjacheslav Izjaslavitj
Vseslav Brjacheslavitj

= 1068-1069
1067-1068
1069
Ockuperat av Kiev
Mstislav Izjaslavitj
1069-1071 Svjatopolk Izjaslavitj = 1093-1113
1071-1101
1101-1127
1127-1128
1128-1129
1129-1132
1132
1132-1144
1144-1151
1151-1159
1159-1162
1162-1167
1167
1167-1186
1186-1215
1215-1222
1222-1232
ca 1232-1245
Vseslav Briacheslavich (andra gången)
Davyd Vseslavitj
Rogvolod-Boris Vseslavitj
Davyd Vseslavitj (andra gången)
Izjaslav Mstislavitj
Svjatopolk Mstislavitj
Vasilkov Svjatoslavitj
Rogvolod Borisovitj
Rostislav Glebovitj
Rogvolod Borisovitj (andra gången)
Vseslav Vasilkovitj
Volodar Glebovitj
Vseslav Vasilkovitj (andra gången)
Vladimir Volodarevitj
Boris Vseslavitj
Svjatoslav Mstislavitj
Brjachislav Vasilkovitj
ca 1245-1256
1252
1256-1262
1262-1263
1263-67
1267-?
1270/80-1290
1290-1307
1307-1316
1316-1342
1342-1378
1378-1381
1381-1387

Litauiska furstar

Tovtivil
Edivid
Svintorog
Tovtivil (andra gången)
Gerden
Izjaslav av Vitebsk
Konstantin Tovtivilovitj
Styrt av ärkebiskopen av Riga
Vainius (Voin)
Liubart Voinovitj
Andrej Olgerdovitj
Skirgaila Olgerdovitj
Andrej Olgerdovitj (andra gången)

1387-1397 Skirgaila Olgerdovitj (andra gången)
1397-1399 Andrej Olgerdovitj (tredje gången)

Belarus
 
1399-1563
1563-1579
1579-1772
1772-1918
1918-1919
1919- (1991)

1922-1991
1991-
Del av Litauen
Ockuperat av Ryssland
Del av Polen-Litauen
Del av Ryssland
Folkrepubliken Belarus
Vitryska socialistiska sovjetrepubliken

Del av Sovjetunionen
Republiken Belarus

Belarus valde 1994 Aleksandr Lukasjenko till landets första (och hittills ende) president. Han har strävat efter en återförening av de östslaviska folken och undertecknande 1999 ett avtal om att bilda en långtgående union med Ryssland. De många gemensamma institutioner som avtalet stipulerade har dock inte blivit förverkligade då entusiasmen för projektet snart falnade hos båda parter.

Furstendömet Turov

988-1010

Svjatopolk I = 1015-1019
1010-1045 Direktstyrt av Kiev
1045- (1073) Izjaslav I = 1054-1073
1054-1078
1078-1087
Direktstyrt av Kiev
Jaropolk Izjaslavitj
1088-1093 Svjatopolk Izjaslavitj = 1093-1113

1094-1104
1105-1125
1125-1132
1132
1132-1134
1134-1142
1142

Vjatjeslav Jaropolkovitj
Direktstyrt av Kiev
Vjatjeslav Vladimirovitj
Vsevolod Mstislavitj
Izjaslav Vladimirovitj
Vjatjeslav Vladimirovitj (andra gången)
Svjatoslav Vsevolodovitj = 1174-1194

1142-1146
1146-1150
1150-1151

Vjatjeslav Vladimirovitj (tredje gången)
Jaroslav
Andrej I Boguljubskij = 1157-1174

1151-1154
1154-1155
1155-1157
1157-1167
1167-1190
1190-1195
1195-1207
1207-1228
1228-1238
1238

Jaroslav (andra gången)
Svjatoslav Vsevolodovitj (andra gången)
Boris
Jurij Jaroslavitj
Ivan Jurjevitj
Gleb Jurjevitj
Ivan Jurjevitj (andra gången)
Rostislav Glebovitj
Mstislav Fjodor Glebovitj
Turov förenas med Pinsk


Furstendömet Pinsk
(under Turov till 1196, därefter ett storfurstendöme)

 

1184-1190
1190-1228
1228-1241

Svjatopolk
Vladimir
Rostislav (furste av Turov 1207-1228)


1241-1320
1320-1793
1793-1918
1918-1920
1920-1939
1939-1991
1991-


Del av Gyllene horden (Mongolväldet)
Del av Litauen
Del av Ryssland
Del av Belarus
Del av Polen
Del av Sovjetunionen
Del av Belarus
= Vladimir-Suzdal = Litauen = Kiev