Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Artilleriets fana från 1693
Artilleriets fana som fördes 1693-1718 (Cederströms nummer 1107).

På dessa sidor har jag förtecknat alla bevarade fanor och standar som var kända 1901 då Rudolf Cederström publicerade boken "Svenska kungliga hufvudbanér samt fälttecken vid i Sverige, Finland och öfriga svenska provinser stående trupper". Jag har följt Cederströms numrering av fälttecknen men inte medtagit hans detaljerade beskrivningar av dem. Istället har jag i de fall det varit möjligt lagt till länkar till Digitalt Museum som har gjort Armémuseums samling av fanor och standar tillgängliga på Internet. Förhoppningsvis kommer den stora mängd svenska fanor som finns i Köpenhamn och S:t Petersburg också bli digitaliserade i framtiden så att jag kan lägga till länkar även till dem. Tills vidare har jag dock bifogat foton och avbildningar på dem som finns tillgängliga i Leif Törnquists böcker.

Nr 1-9 i Cederströms bok utgör kungliga huvudbanér som ska finnas i Armémuseum men som jag inte har lyckats hitta i Digitalt Museum. Dessa är därför utelämnade här. Däremot har jag lagt till ett antal fanor som  inte var medtagna i Cederströms bok men som nu finns i Armémuseum (och andra ställen). Dessa kan kännas igen genom att de är onumrerade.

Beridna truppers fälttecken
 

10-188
189-291
Kavalleristandar
Dragonfanor


Infanteriets fanor
 

292-381
382-834
835-1106

Liv- och hustrupper
Indelta regementen (och oidentifierade livfanor)
Värvade regementen (och bataljonsfanor m/1819)


Artilleriets fälttecken
 

1107
1108
1109
1110

Artillerifana 1693-1718 (AM.010527)
Batterifana från ca 1800 (AM.010536)
Batterifana från ca 1800 (AM.010537)
Vendes regementes standar (Vendes art.reg. förråd)

Särskilda sidor har även skapats för Finska regementen, männingsförband och uppbådsfanor. De fanor och standar som tillhör dessa kategorier har fått hänvisningar med grön text på de ställen där deras nummer hör hemma.