Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Upplands ståndsdragoners provisoriska fana Skånska ståndsdragonernas fana Livdragonernas fana från 1716 Upplands ståndsdragoners fana
Dragonfana som ursprungligen tillverkades 1675 för ett skånskt regemente men som fördes av Upplands ståndsdragoner 1714-17. Skånska ståndsdragonernas fana från 1714-16. Livdragonernas fana från 1716. Upplands ståndsdragoners fana från 1717.

 

Okända dragonfanor
Blå fana med riksvapnet i lagerkrans och årtalet 1626

189 Kompanifana (Armémuseum?)
Okänt dragonförband
Vit fana med ett lejon stridandes mot en örn
och ett tänkespråk på tyska samt namnet Christina

190 Kompanifana (Skokloster)
Okänt dragonförband
(förlorades vid Dorpats fall 1656)
Gula fanor med Karl X Gustavs namnchiffer i en krans

191 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
192 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
Filip av Sulchbachs reg.
(förlorades den 15 november 1659)

193 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
194 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
195 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
196 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
197 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
198 Kompanifana 6 (Köpenhamn)
Okänt dragonförband
Röda fanor med Karl XI:s monogram och palmkvistar.

199 Kompanifana 1 (AM.068203)
200 Kompanifana 2 (AM.010364)
Okänt dragonförband

Svit från 1676

201 Kompanifana 1 (AM.068101)
202
Kompanifana 2 (AM.068033)
Okänt dragonförband
Vit fana med korslagda karbiner och tänkespråk ovanför

203
Kompanifana (AM.067980)
Rikskanslerns regemente
(en av dem förlorades den 28 augusti 1677)

204 Kompanifana 1 (AM.010365)
205 kompanifana 2 (Köpenhamn)
Upplands 1679-80

205 Kompanifana 1 (AM.068088)
206 Kompanifana 2 (AM.068091)
207
Kompanifana 3 (AM.067917)
Okänt dragonförband

208 Kompanifana (AM.067978)

Nr. 209-222 är fanor för finska regementen.
Bohuslän

Svit från 1670?

223 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
224 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

Dorotea Staffenburgs svit från 1717
och 1724


271 Livfana (AM.068087)
225 Kompanifana 1 (AM.067981)
226 Kompanifana 2 (AM.010367)
227 Kompanifana 3 (AM.068073)
228
Kompanifana 4 (AM.019465)
Jämtlands

Svit från 1675

229:1 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
229:2 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

Baltzar Friedrichs svit från 1674

230 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
231 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
232 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
233 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
Upplands ståndsdragoner

Baltzar Friedrichs svit från 1675

(ursprungl. avsedda för ett skånskt reg., fördes 1714-17)

291 Livfana (AM.067918)
234 Kompanifana 1 (AM.067996)
235 Kompanifana 2 (AM.067997)
236 Kompanifana 3 (AM.068042)
237 Kompanifana 4 (AM.010488)
238 Kompanifana 5 (AM.068118)

Svit från 1717

254 Livfana (AM.067999)
255 Kompanifana 1 (AM.067901)
256 Kompanifana 2 (AM.067916)
257 Kompanifana 3 (AM.010369)
258 Kompanifana 4 (AM.067982)
259 Kompanifana 5 (AM.067977)
260 Kompanifana 6 (AM.010368)
261 Kompanifana 7 (AM.067974)
Skånska ståndsdragonerna

Wikmans svit från 1714-16


239 Livfana (AM.010489)
240 Kompanifana 1 (AM.068040)
241 Kompanifana 2 (AM.010487)
242 Kompanifana 3 (AM.010491)
243 Kompanifana 4 (AM.010490)
244 Kompanifana 5 (AM.068119)
245 Kompanifana 6 (AM.068121)
246 Kompanifana 7 (AM.067912)

247 Fana för de
Finska ståndsdragonerna
Ingermanländska (1700)

248 Livfana (AM.068222)
249 Kompanifana 1 (AM.068122)
250 Kompanifana 2 (AM.067998)
251 Kompanifana 3 (AM.010350)
252 Kompanifana 4 (AM.010351)
253
Kompanifana 5 (AM.068041)
Västgöta ståndsdragoner
(1704)


262 Dalarnas kompanifana (AM.068132)
263
Smålands kompanifana (AM.068124)
Okänt dragonförband
Vit fana med Karl XII:s monogram hållet av lejon.

---- 
Livfana? (AM.067951)
Nils Gyllenstiernas reg.
(Civilstatens och prästerskapets ryttare)


Elias Thedes svit från 1676 (ej utdelad)

264 Kompanifana 1 (AM.010366)
265 Kompanifana 2 (AM.068120)
Okänt dragonförband
Blå fanor med kung Karls monogram och palmkvistar.

266 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
267 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
268 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
Okänt dragonförband
Vita fanor med kung Karls monogram och rödblå frans.

269 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
270 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
Okänt dragonförband
Blå fanor med kung Karls monogram och små kronor

274 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
275 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
276 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
277 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
278 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
Okänt dragonförband

Vit fana med riksvapnet och små kronor i bakgrunden.

279 Livfana (S:t Petersburg)

Blå fanor med Karl XII:s monogram och små kronor.

280 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
281 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
282 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
Livdragonerna


Livfana från 1716

Johan Wikmans svit från 1716

283 Livfana (Livrustkammaren 31993)
284 Kompanifana 1 (AM.067913)
285 Kompanifana 2 (AM.068035)
286 Kompanifana 3 (AM.067902)
287 Kompanifana 4 (AM.068037)
288 Kompanifana 5 (AM.010370)
289 Kompanifana 6 (AM.010371)
290 Kompanifana 7 (AM.010372)

Tobias Leij den äldres svit från 1718

272 Kompanifana 1 (AM.010477)
273 Kompanifana 2 (AM.068213)

Sidan med rättelser i Cederströms bok uppger att ytterligare dragonfanor finns på Köpenhamns tyghus (Töjhusmuseum). Nämligen en fyrdelad blågul fana av flaggduk från slutet av 1600-talet, en ljusblå fana av damast från Karl XII:s tid och två gula fanor av ylle från början av 1700-talet eller slutet av 1600-talet.

Fortsätt till sidan med liv- och hustruppernas fanor.