Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  FANRITNINGAR
 
  Volym 1 - m/1686
  Volym 2 - m/1686
  Volym 3 - 1695-1766 
  Volym 4 - m/1766
  Volym 5 - 1770-1886
 
 
  BEVARADE FANOR
 
  Kavalleristandar
  Dragonfanor

  Liv- och hustrupper
  Indelta infanterifanor
  Värvade infanterifanor

  Finska fälttecken
  Männingsförband
  Uppbådsfanor

 

Örjan Martinsson

Finska fanor och standar

Åbo tremänningars kompanistandar från 1700 Åbo fördubblingsregementes standar? Österbottens ståndsdragoners kompanifana Åbo regementes kompanifana från 1727 Nylands regementes kompanifana 1729
Åbo tremänningars kompanistandar från 1700. Åbo fördubblingsregementes standar? Österbottens ståndsdragoners kompanifana Åbo regementes kompanifana från 1727. Nylands regementes kompanifana 1729.

Kavalleri

Tremänningsregementet

Olof Hoffmans svit från 1700


  88 Livstandar, Åbo (AM.067926)
  89 Kompanistandar 1, Åbo (AM.010355)
  90 Kompanistandar 2, Åbo (AM.068215)
108 Kompanistandar 3, Nyland (AM.010356)
109 Kompanistandar 4, Nyland (AM.068219)
110 Kompanistandar 5, Nyland (AM.068237)
125 Kompanistandar 6, Viborg (AM.068198)
126
Kompanistandar 7, Viborg (AM.010357)
Åbo fördubbling

91 Kompanistandar (AM.067984)

Viborg

Sviter från 1665 och 1666


121 Kompanistandar 1 (AM.010352)
122 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)
123 Kompanistandar 3 (Köpenhamn)
124 Kompanistandar 4 (AM.010353)

Johan Wikmans svit 1717-19

127
Livstandar (AM.068136)


Dragoner

(Yngre) Livdragonreg.
(Indelt i Åbo och Björneborgs län)

Se fanor för det äldre Livdragonregementet.
Karelska

Johan Wikmans svit från 1717-18
(fördes av finska dragonerna till 1719,
delades ut till Karelska dragonerna 1724)


210 Livfana, Karelen (S:t Petersburg)
211 Kompanifana, Nyland  (S:t Petersburg)
212 Kompanifana, Tavastland (S:t Petersburg)

Okänd svit (Baltzar Friedrich 1675?)

213 Kompanifana  (S:t Petersburg)

Tobias Leijs svit från 1740-41

214 Livfana (AM.068212)
215 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
216 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
Savolax

Baltzar Friedrichs svit från 1675

217 Livfana (Köpenhamn)
218 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
219 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
220 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
221 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
222 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
Nylands

Svit från Fredrik I:s tid

209 Kompanifana (S:t Petersburg)
Finska ståndsdragonerna

247 Österbottens kompanifana (AM.068111)


Infanteri

Åbo

Baltzar Friedrichs sviter från 1675 och 1683

457 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
458 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
459 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
460a Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
460b Kompanifana 5 (S:t Petersburg)

461 Livfana (S:t Petersburg)

Svit från 1692 eller 1705

463 Livfana (S:t Petersburg)
464 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
465 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
466 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
467 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
468 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
469 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
470 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1727

462 Kompanifana (AM.067957)

Okända sviter

471 Kompanifana m/1686 (AM.068220)
497 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
498 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
499 Livfana från Adolf  Fredriks tid (Åbo)

Åbos tremänningar (1700)

472 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
473 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
474 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
475 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Nr. 476-496 är
uppbådsfanor från Åbo län
Tavastehus

Baltzar Friedrichs svit från 1675

599 Kompanifana (S:t Petersburg)

Olof Hoffmans svit från 1707?

600 Livfana (S:t Petersburg)
601 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
602 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
603 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
604 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
605 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
606 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)

607 Kvartersfana 1 (S:t Petersburg)
608 Kvartersfana 2 (S:t Petersburg)


609 Okänd typ av fana från 1736 (S:t Petersburg)

Kristoffer Sergels svit från 1749

610 Kompanifana  (S:t Petersburg)

Svit från 1773

611 Kompanifana 1 (Helsingfors)
612 Kompanifana 2 (Helsingfors)
613 Kompanifana 3 (Helsingfors)
Nyland

Baltzar Friedrichs svit från 1675
(Östra Nylands regemente)

737 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
738 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

Svit från 1705 (Cordt Meyer?)

739a Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
739b Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
739c Kompanifana 3 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1729

740 Kompanifana 1729 (AM.067904)
Björneborg

Baltzar Friedrichs sviter från 1677 & 1679

547a Kompanifana 1 (Köpenhamn)
547b Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
547c Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
547d Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Okänd m/1686-svit

548 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
549 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
550 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
551 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Björneborgs fördubbling?

552a Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
552b Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
552c Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
552d Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
552e Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
553 Kvartersfana 1 (S:t Petersburg)
554 Kvartersfana 2 (S:t Petersburg)
555 Kvartersfana 3 (S:t Petersburg)
556 Kvartersfana 4 (S:t Petersburg)
557 Kvartersfana 5 (S:t Petersburg)


Kristoffer Sergels svit från 1751?

558 Kompanifana (S:t Petersburg)
Viborg

Baltzar Friedrichs svit från 1674

673 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
674 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
675 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
676 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
677 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
678 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)

Baltzar Friedrichs svit från 1685
(Kompanifanor kan vara Hoffmans från 1706)


679 Livfana (S:t Petersburg)
680 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
681 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
682 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
683 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
684 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1728
(Kymmenegårds bataljon)


685 Livfana (S:t Petersburg)
686 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
687 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
Österbotten

Okända m/1686-sviter

773 Livfana (S:t Petersburg)
774 Kompanifana (S:t Petersburg)
775 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
776 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)

777 Kvartersfana Ilmola kompani (AM.068128)
778 Kvartersfana Ilmola kompani (AM.068129)
779a Kvartersfana Majorens kompani (AM.010539
779b Kvartersfana Närpes kompani (AM.010540)
780 Kvartersfana Paldamo kompani (AM.010541)
781 Kvartersfana Sotkamo kompani (AM.068130)
782 Kvartersfana Hyrynsalmi kompani (AM.068131)
783 Kvartersfana Hyrynsalmi kompani (Armémuseum?)

Fortsätt till sidan med uppbådsfanor.