Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson


Södermanlands kompanifana av m/1686 från 1717 Hälsinges livfana av m/1686 från 1715 Västmanlands kompanifana av m/1686 från 1730 Upplands kompanifana av m/1766 från 1771
Södermanlands kompanifana av m/1686 från 1717. Hälsinges livfana av m/1686 från 1715. Västmanlands kompanifana av m/1686 från 1730. Upplands kompanifana av m/1766 från 1814.

 

382-385 Västgöta regemente

Uppland


Baltzar Friedrichs svit från 1675

----  Kompanifana m/1675 (AM.010462)
----  Kompanifana m/1675 (AM.084932)

386-388 Tremänningskvartersfanor

Christoffer Sergels svit från 1741

389 Livfana (AM.068036)
390 Kompanifana (AM.067863)

Tobias Leij den yngres svit från 1771

391 Kompanifana (AM.010463)

Anne-Marie Fellborgs svit från 1814

392 Kompanifana (AM.067887)
Östergötland

Svit från 1710

587 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
588 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
589 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
590 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
591 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
592 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1714

586 Kompanifana 1 (AM.068255)

Johan Wikmans svit från 1728

585 Kompanifana (AM.010526)

593-597 Tremänningsfanor

Christoffer Sergels svit från 1757

598 Kompanifana (AM.067871)

599-613
Tavastehus regemente
Kalmar

Svit från 1812


736 Kompanifana 1 (AM.010723)
----  Kompanifana 2 (AM.010729)

M/1849-svit

----  Bataljonsfana 1 (AM.010728)
----  Bataljonsfana 2 (AM.010722)

737-740 Nylands regementen

Skaraborg

Baltzar Friedrichs svit från 1674

393 Livfana (Köpenhamn)

Svit från 1710

394 Livfana (AM.010290)
395 Kompanifana 1 (AM.068002)
396 Kompanifana 2 (AM.068253)
---- 
Kompanifana 3 (AM.084544) ?

397-453 Uppbådsfanor från 1710

Tobias Leij den yngres svit från 1762

454 Kompanifana (AM.010291)

Svit från 1803

455 Kompanifana (AM.067954)

m/1766-svit

456 Kompanifana (AM.010293)

457-475 Åbo läns regemente & tremänningar
476-496
Uppbådsfanor från Åbo län
497-499
Åbo läns regemente
Hälsinge


Livfana från 1710 i danskt förvar

Baltzar Friedrichs sviter från 1675

614 Hälsinge reg. kompanifana (Köpenhamn)
615 Tremänningskompanifana (Köpenhamn)

Svit från 1710

617 Livfana (Köpenhamn)
619 Kompanifana (Köpenhamn)

Johan Wikmans svit från 1715

616 Livfana (AM.068012)
618 Kompanifana (AM.068249) (alt. från 1730)

Tobias Leij den yngres svit från 1759

620 Livfana (AM.068017)
621 Kompanifana (AM.068014)

m/1766-svit från 1789

622 Kompanifana (AM.068089)

Svit från 1813

623 Kompanifana 1 (AM.067889)
624 Kompanifana 2 (AM.010445)
625 Kompanifana 3 (Hälsinge reg. förråd)

m/1819-svit

626 Kompanifana (Hälsinge reg. förråd)
Närke-Värmland

741-742 Svit från 1658 använd av tremänn.

Baltzar Friedrichs svit från 1674-75

743 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
744 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

745 Uppbådsfana från 1676

Svit från 1710
Enligt Leif Törnquist är endast en
(kompani-) fana bevarad i Köpenhamn


748 Livfana (Köpenhamn)
749 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
750 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
751 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
752 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
753 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1717

746 Kompanifana 1 (AM.068218)
747 Kompanifana 2 (AM.010316)

Johan Wikmans svit från 1732

754 Kompanifana 1 (AM.068196)
755 Kompanifana 2 (AM.068024)
756 Kompanifana 3 (AM.010318)
757 Kompanifana 4 (AM.010317)

758-764 Uppbådsfanor

Tobias Leijs svit från 1766

------ Kompanifana (AM.068245)

Kronoberg

Baltzar Friedrichs svit från 1675

---- 
Fragment av livfana (AM.069992)
500 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
501 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
502 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
503 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
504 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
505 Kompanifana 6 (Köpenhamn)

Johan Wikmans svit från 1717

506 Kompanifana 1 (AM.068016)
507 Kompanifana 2 (AM.068020)
508 Kompanifana 3 (AM.067909)
509 Kompanifana 4 (AM.010272)
510 Kompanifana 5 (AM.010273)
511 Kompanifana 6 (AM.010274)

Svit från 1814

512 Kompanifana 1 (AM.010271)
513 Kompanifana 2 (Kronobergs reg. förråd)
514 Kompanifana 2 (Kronobergs reg. förråd)

Fana identisk med Nr. 513 eller 514,
eller tillhörande svit från 1768


---- 
Kompanifana (AM.010278)

Älvsborg


Liv- & kompanifana från 1700 i
ryskt respektive danskt förvar
(teckning av livfanans regementssymbol)


Baltzar Friedrichs svit från 1675

----  Kompanifana (AM.019466)

Hans Liebenbergs och Helena Militz
svit från 1700


---   Livfana (S:t Petersburg
627 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
628 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
629:1 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
629:2 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
629:3 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
629:4 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
629:5 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)

630-656 Uppbådsfanor från 1710

Johan Wikmans svit från 1733

----  Livfana (AM.068246)
657 Kompanifana (AM.067874)

Christoffer Sergels svit från 1757

658 Kompanifana (AM.067936)

Tobias Leij den yngres svit från 1770

659 Kompanifana (AM.068005)

Svit från 1812?

660 Kompanifana 1 (AM.010348)
661
Kompanifana 2 (AM.010349)

662:1-662:2 Västgöta sexmänningar

Närke regemente

Inga Christina Mecks svit från 1813

765 Kompanifana 1 (AM.010326)
766 Kompanifana 2 (AM.010745)

Abigaël Ulrika Rahmn svit från 1816

767 Kompanifana 1 (AM.010328)
768 Kompanifana 2 (AM.010327)

 

Värmlands regemente

Inga Christina Mecks svit från 1815

769 Kompanifana 1 (AM.010321)
770 Kompanifana 2 (AM.067883)
771 Kompanifana 3 (AM.010320)
772 Kompanifana 4 (AM.010319)

773-783 Österbottens regemente

Jämtland

Daniel Stawerts svit från 1709

784 Kompanifana 1 (AM.068013)
785 Kompanifana 2 (AM.010720)

Tobias Leij den äldres svit från 1736

786 Livfana (AM.010721)

Svit från 1814
(en av livfanorna är felattributerad)

787 Livfana (AM.019667)
788 Livfana (AM.010726)
789 Kompanifana 1 (AM.010725)
790 Kompanifana 2 (AM.010727)
791? Kompanifana 3 (AM.019666)

Södermanland

Svit från 1710

515 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
516 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
517 Kompanifana 3 (Köpenhamn)

Johan Wikmans svit från 1717

518 Livfana (AM.067867)
519 Kompanifana 1 (AM.068026)
520 Kompanifana 2 (AM.068325)
521 Kompanifana 3 (AM.068023) 
522 Kompanifana 4 (AM.010297)
523 Kompanifana 5 (AM.067906)
524 Kompanifana 6 (AM.010296)
----  Kompanifana 7 (AM.019799) ?

Johan Wikmans svit från 1730

525 Livfana (AM.010298)
526 Kompanifana 1 (AM.068009)
527 Kompanifana 2 (AM.068004)
528 Kompanifana 3 (AM.068337)
529 Kompanifana 4 (AM.010299)
530 Kompanifana 5 (AM.010300)

Tobias Leij den yngres svit från 1757

531 Livfana (AM.010301)
532 Kompanifana 1 (AM.067900)
533
Kompanifana 2 (AM.010302)

Anne-Marie Tellborgs svit från 1812

534 Kompanifana 1 (AM.068217)
535 Kompanifana 2 (AM.010303)
536 Kompanifana 3 (Södermanlands reg. förråd)

Västgöta-Dal


Kompanifana från 1708 i danskt förvar

Olof Hoffmans svit från 1708

663 Livfana (S:t Petersburg)
664 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
665 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

Johan Wikmans svit från 1715

666 Kompanifana (AM.067861)

Johan Wikmans svit från 1719
(ej Tobias Leij från 1739)


667 Kompanifana (AM.067862)

Svit från 1767

668 Livfana (AM.010345)

Inga Christina Mecks sviter (1804 & 1815)

669 Kompanifana 1 (AM.068038)
670 Kompanifana 2 (AM.067884) 1815?
671 Kompanifana 3 (AM.010346)
672 Kompanifana 4 (AM.001442)
----  Kompanifana 5 (AM.010347) 1815?

673-687 Viborgs regemente

Norra och Södra Skånska

Hedvig Carolina Wrangels svit från 1806
Ändrade av Abigaël Ulrika Rahmn 1812


792 Kompanifana 1 (AM.010282)
793 Kompanifana 2 (AM.067875)
794 Kompanifana 3 (AM.010283)
795 Kompanifana 4 (AM.010455)
796 Kompanifana 5 (AM.010284)
797 Kompanifana 6 (Armémuseum?)

Svit från 1840

798 Bataljonsfana 2 (AM.010287) (Norra)
799 Bataljonsfana 1 (AM.010286) (Norra)
800 Bataljonsfana 1 (AM.010456) (Södra)
801 Bataljonsfana 2 (AM.010457) (Södra)
Jönköping


Kompanifana i danskt förvar

Svit från 1710 (bilden ovan ingår i den)

537 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
538 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
539 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
540 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
541 Kompanifana 5 (Köpenhamn)

Svit från 1812

542 Kompanifana 1 (AM.010448)
543 Kompanifana 2 (AM.010449)
544 Kompanifana 3 (AM.010450)

Svit från 1819?

545 Kompanifana 1 (Jönköpings reg. förråd)
546 Kompanifana 2 (Jönköpings reg. förråd)

547-558 Björneborgs regementen
Västmanland


Kompanifana i ryskt förvar

Svit från 1710
(bilden ovan ingår i den)

689 Livfana (S:t Petersburg)
690 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
691 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
692 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
693 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
694 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
695 Kompanifana 6 (Köpenhamn)

Johan Wikmans svit från 1715


688 Kompanifana (AM.067876)

Johan Wikmans svit från 1717

696 Livfana (AM.010791)
697 Kompanifana 1 (AM.067865)
698 Kompanifana 2 (AM.010790)

699-700 Tremänningsfanor

Johan Wikmans svit från 1730

701 Livfana (AM.067878)
702 Kompanifana 1 (AM.093255)
703 Kompanifana 2 (AM.010796)
704 Kompanifana 3 (AM.068010)
705 Kompanifana 4 (AM.068106)
706 Kompanifana 5 (AM.068018)
----  Kompanifana 6 (AM.068323)
----  Kompanifana 7 (AM.084579)

Tobias Leij den äldres svit från 1739

707 Livfana (AM.068108)
708 Kompanifana 1 (AM.068115)
709 Kompanifana 2 (AM.068256)
710 Kompanifana 3 (AM.010789)

Tobias Leij den yngres svit från 1771

711 Kompanifana 1 (AM.067868)
712 Kompanifana 2 (AM.010793)

Frans Oldenburgs svit från 1804

713 Livfana (AM.010794)
714 Kompanifana 1 (AM.067886)
715 Kompanifana 2 (AM.010792)

Svit "från Gustav IV Adolfs tid"

716 Kompanifana 1 (Västmanl. reg. förråd)
717 Kompanifana 2 (Västmanl. reg. förråd)
718 Kompanifana 3 (Västmanl. reg. förråd)

699-700 Tremänningsfanor

Halland

Svit från 1713

802 Livfana (AM.068022)
----  Kompanifana (AM.010415)

Svit från 1812

803 Kompanifana (AM.010716)

m/1819-fana

804 Bataljonsfana (Blekinge bat. förråd)
Dalregementet


Livfanor från 1710 respektive 1741

Olof Hoffmans svit från 1714 (tillverkades 1700)

559 Kompanifana 1 (AM.015907)
560 Kompanifana 2 (AM.068015)
561 Kompanifana 3 (AM.010678)

Svit från 1710

562 Livfana (Köpenhamn)
567 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
568 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
569 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
570 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
571 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
572 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)

573-574 Tremänningsfanor
575-578
Uppbådsfanor från 1714-15

Johan Wikmans svit från 1728

563 Kompanifana 1 (AM.067945)
564 Kompanifana 2 (AM.068011)
565 Kompanifana 3 (AM.010683)
566 Kompanifana 4 (AM.010679)

Tobias Leij den äldres svit från 1741


579 Livfana (S:t Petersburg)
580 Kompanifana 1 (AM.067882)
581 Kompanifana 2 (AM.010684)

Abigaël Rahmns svit från 1814

582 Kompanifana 1 (AM.067891)
583 Kompanifana 2 (AM.010685)
584 Kompanifana 3 (Dalregementets förråd)
Västerbotten

Baltzar Friedrichs sviter från 1674-76

719 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
720 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
721 Kompanifana 3 (Köpenhamn)

722 Tremänningskompanifana (Köpenhamn)

Baltzar Friedrichs svit från 1678

723 Livfana (AM.010331)

Okänd svit (1710?)

724 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
725 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
726 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)

m/1686-fana (Västerbotten eller Jämtland)

727 Kompanifana (AM.068107)

Johan Wikmans svit från 1731

728 Kompanifana 1 (AM.067914)
729 Kompanifana 2 (AM.068224)
730 Kompanifana 3 (AM.010332)

731 Kvartersfana (AM.010336)
732 Kvartersfana (AM.010337)

Christoffer Sergels svit från 1760

----  Kompanifana (AM.019785)

Svit från 1813

733 Livfana (AM.010333)
734 Kompanifana 1 (AM.010335)
735 Kompanifana 2 (AM.010334)
---- 
Kompanifana 3 (AM.019786)
Okända livfanor

Från Karl XI:s eller Karl XII:s tid

805:1 Livfana (S:t Petersburg)
805:2 Livfana (S:t Petersburg)
805:3 Livfana (S:t Petersburg)
805:4 Livfana (S:t Petersburg)
805:5 Livfana (S:t Petersburg)
805:6 Livfana (S:t Petersburg)
805:7 Livfana (S:t Petersburg)
805:8 Livfana (S:t Petersburg)
805:9 Livfana (S:t Petersburg)
805:10 Livfana (S:t Petersburg)
805:11 Livfana (S:t Petersburg)
806 Livfana (S:t Petersburg)
807 Livfana (S:t Petersburg)
808 Livfana (S:t Petersburg)
809 Livfana (Köpenhamn)
810 Livfana (Köpenhamn)

Från Fredrik I:s tid

811 Livfana (S:t Petersburg)
812 Livfana (S:t Petersburg)
813 Hamiltons regemente 1742

Från Adolf Fredriks tid

814 Livfana (AM.067870)

Osäker datering

815 Livfana eller gardesfana (AM.068096)
816 Livfana? (AM.067910)
817 Livfana eller gardesfana (AM.068095)
818 Livfana (Helsingfors)

Från Gustav IV Adolfs tid

820 Livfana (AM.010605)

Från Karl XIII:s tid

819 Livfana (AM.067968)
821 Livfana (AM.010606)
822 Livfana (AM.010607)
823 Livfana (AM.010608)
824 Livfana (AM.010609)
825 Livfana (AM.010610)
826 Livfana (AM.010611)
827 Livfana (AM.010612)
828 Livfana (AM.010614)
829 Livfana (AM.067994)
830 Livfana (AM.067985)
831 Livfana (AM.068094)
832 Livfana (AM.068104)
833 Livfana (AM.067987)
834 Livfana (AM.067890)
---- 
Livfana (AM.010613)

Fortsätt till sidan med de värvade regementenas fanor.