Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson


Närke-Värmlands tremänningars livfana som tillverkades 1658 och utdelades 1713 Upplands femmänningsregementes standar från 1703 Västgöta tremänningars Smålandskompanis standar från 1715 Östgöta tremänningars fana från 1716
Närke-Värmlands tremänningars livfana som tillverkades 1658 och utdelades 1713. Upplands femmänningsregementes standar från 1703. Västgöta tremänningars Smålandskompanis standar från 1715. Östgöta tremänningars fana från 1716.

Kavalleri

Upplands femmänningar
(Svealand och Östergötland, samt Smålands tremänningar)

Olof Hoffmans svit från 1703


16 Livstandar, Närke (AM.068199)
19 Kompanistandar 1, Uppland (AM.068147)
20 Kompanistandar 2, Västmanland (AM.067931)
21 Kompanistandar 3, Östergötland (AM.068114)
22 Kompanistandar 4, Östergötland (AM.067940)
23 Kompanistandar 5, Jönköping (AM.068045)
24 Kompanistandar 6, Småland (AM.067949)
25 Kompanistandar 7, Småland (AM.010359)
Upplands tremänningar
(Svealand och Östergötland)

Johan Wikmans svit från 1716


26 Livstandar, Uppland (AM.010358)
27 Kompanistandar 1, Uppland (AM.067986)
28 Kompanistandar 2, Västmanland (AM.068135)
29 Kompanistandar 3, Närke (AM.067922)
30 Kompanistandar 4, Södermanland (AM.067989)
31 Kompanistandar 5, Östergötland (AM.067993)
32 Kompanistandar 6, Östergötland (AM.010360)
33 Kompanistandar 7, Östergötland (AM.010525)

Kvartersfanor

34 Livkompaniet (AM.010361)
35 Södermanlands kompani (AM.086768)
36 Västmanlands kompani (AM.068066)
37 Överstelöjtnantens kompani, Östergötland (AM.068067)
38 Vadstena kompani (AM.086769)
39 Linköpings kompani (AM.010362)
Västgöta 3-, 4- & 5-männingar
(inkluderade Halland och Bohuslän samt
från 1704 även Smålands femmänningar)


Olof Hoffmans svit från 1700 (och 1704?)


64 Livstandar, Västgöta (AM.010363)
65 Kompanistandar 1, Västgöta (AM.010515)
66 Kompanistandar 2, Västgöta (AM.067930)
67 Kompanistandar 3, Västgöta (Köpenhamn)
69 Kompanistandar 4, Bohuslän (AM.010516)
70 Kompanistandar 5, Bohuslän (AM.068109)
71 Kompanistandar 6, Halland (AM.067950)
72 Kompanistandar 7, Halland (AM.010517)

68 Kompanistandar 8, Jönköping (Köpenhamn)

Svit från 1715 som ersatte förlusterna till
danskarna 1710

95 Kompanistandar, Småland (AM.068110)
Skånska 3- & 5-männingar
(inkluderade småländska tremänningar till 1703)

Olof Hoffmans svit från 1700


  96 Kompanistandar 1, Småland (AM.068116)
---- Kompanistandar 2, Småland (AM.067924)
128 Kompanistandar 3, Skåne (AM.068112)
129 Kompanistandar 4, Skåne (Köpenhamn)


Infanteri
 

Upplands tremänningar
(inkluderade även Dalarna och Västmanland)

Johan Wikmans svit från 1717


573 Kompanifana 1, Dalarna (AM.067956)
574 Kompanifana 2, Dalarna (AM.010419)
699 Kompanifana 3, Västmanland (AM.068008)
700 Kompanifana 4, Västmanland (AM.010420)

386 Kvarterfana Upplands kompani (AM.068090)
387 Kvartersfana Roslags kompani (AM.068055)
388 Kvartersfana Stockholms kompani (AM.068064)
Östgöta- Södermanlands tremänningar

Johan Wikmans svit från 1716 (åtta fanor)


593 Livfana, Östergötland (AM.068021)
594 Kompanifana 1, Östergötland (AM.068019)
595 Kompanifana 2, Östergötland (Armémuseum?)
596 Kompanifana 3, Östergötland (AM.010421)
597 Kompanifana 4, Östergötland (AM.010418)

Västgöta sexmänningar

Svit från 1676


662a Kompanifana 1 (Köpenhamn)
662b Kompanifana 2 (Köpenhamn)
Närke-Värmlands tremänningar

Peter Bloms svit från 1658 som delades ut 1713

741 Livfana (AM.068221)
742 Kompanifana (AM.067859) ej utdelad
Hälsinge och Gästrike tre- & femmännings- samt Jämtlands fyrmänningsbataljon

Johan Wikmans svit från 1711 eller 1712

1002 Kompanifana (AM.067958)

Fortsätt till sidan med de finska regementenas fanor.