Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Livregementets Södermanlandskompanis standar från 1654 Smålands kompanistandar från 1674 Västgöta kompanistandar från 1720 Östgöta kompanistandar från 1731 Södra Skånska kompanistandar från 1808
Standaret för Livregementets Södermanlandskompani 1654 Smålands kompanistandar 1674 Västgötas kompanistandar 1720 Östgötas kompanistandar 1731 Södra Skånskas kompanistandar 1808

 

Okänt kavalleriförband
Västgöta eller smålands ryttare ca 1630?


10
Kompanistandar (AM.068257)


Kompanistandar för Adelsfanans fördubbling i Estland.

Estniska adelsfanan

Svit från 1700 (troligen gjord i Reval)
Se bild till vänster

--- Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
--- Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)
--- Kompanistandar 3 (S:t Petersburg)
--- Livstandar? (S:t Petersburg)

Olof Hoffmans svit från 1701 (ej utdelad)

15 Livstandar (AM.067990)
54 Kompanistandar (AM.067923)
55 Kompanistandar (AM.010354)
56
Kompanistandar (AM.068123)

Okänt kavalleriförband
Livland? Från drottning Kristinas tid.

11
Kompanistandar ( AM.067857)
Adelsfanan i Bremen

Okänd svit


--- Kompanistandar (Stadsmuseet i Stade)

Livregementet till häst (Upplands regemente)
(se även nummer 143 som tillhörde Karl X Gustavs Livregemente till häst)

Svit från Karl X Gustavs tid

12 Södermanlands kompanistandar (AM.068285)
13 Västmanlands kompanistandar (Köpenhamn)

Olof Hoffmans svit från 1689 (ej utdelad)

174 Kompanistandar (AM.068044)

Okänd svit (troligen från Karl XII:s tid)

14 Livstandar (Armémuseum?)

15 Estniska adelsfanans livstandar
16
Upplands femmänningsregemente till hästs livstandar

Kvartersfanor (från 1710?)


17 Överstelöjtnantens kompani (Armémuseum?)
18 Östra Närkes kompani (AM.068069)

19-25 Upplands femmänningsregemente till häst
26-39
Upplands tremänningsregemente till häst

Svit från 1726


40 Kompanistandar (Livregementets husarers förråd, samma som nedan?)
--- Södermanlands kompanistandar (St Nicolai församling, Nyköping)

Svit från 1810

41 Livstandar (Livregementets dragoners förråd)
42 Sigtuna skvadronstandar (Livregementets dragoners förråd)
43 Roslags skvadronstandar (Livregementets dragoners förråd)
44 Norra Upplands skvadronstandar (Livregementets dragoners förråd)
45 Uppsala skvadronstandar (Livregementets dragoners förråd)


Södermanlands kompanistandar från 1726 som förvaras i Nyköping

Svenska adelsfanan

Svit från 1675 (blinda standar)

48 Livstandar (Köpenhamn)

Adelsfanans fördubbling i Götaland
(blinda standar från 1675)


49 Kompanistandar 1 (Köpenhamn)
50 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)

Finska adelsfanans standar från 1677?
(ej utlämnat)


53 Kompanistandar (AM.067948)

Baltzar Friedrichs svit från 1678


46 Kompanistandar 1 (AM.068204)
47 Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)

Olof Hoffmans svit från 1689
(ej utlämnat)


51 Kompanistandar (AM.068117)

Johan Wikmans svit från 1710

---  Livstandar (Livrustkammaren 31993)
(utdelad först 1712 och eventuellt inte alls)


Johan Wikmans livstandar från 1710

Tillfälligt standar från Karl XII:s tid
(Kvartersfana?)


52
Östgöta kompanistandar (AM.068071)

Västgöta

Katarina Kraghs svit från 1674


57 Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
58 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)
59 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)

Baltzar Friedrichs svit från 1678

60 Kompanistandar 1 (AM.010514)
61 Kompanistandar 2 (AM.067959)
62 Kompanistandar 3 (AM.010513)
63 Kompanistandar 4 (AM.067991)

64-72 Tremänningsstandar

Johan Wikmans svit från 1723

73 Livstandar (AM.068001)
74 Kompanistandar 1 (AM.010520)
75 Kompanistandar 2 (AM.067992)
76 Kompanistandar 3 (AM.068072)
77 Kompanistandar 4 (AM.068205)
78 Kompanistandar 5 (AM.067979)
79 Kompanistandar 6 (AM.067971)

Christoffer Sergels svit från 1744

80 Livstandar (AM.067946)
81 Kompanistandar 1 (AM.067920)
82 Kompanistandar 2 (AM.067975)
---  Kompanistandar 3 (AM.068043)

Kvartersfanor

83 Överstelöjtnantens kompani (AM.068063)
84 Överstelöjtnantens kompani (AM.068068)
85 Förste majorens kompani (AM.068053)
86
Förste majorens kompani (AM.068052)

Tobias Leij den yngres svit från 1768

87 Kompanistandar (AM.067947)

88-91 Åbo tremänningar & fördubbling

Katarina Elisabet Ronanders svit från 1812

382 Kompanifana 1 (AM.067872)
383 Kompanifana 2 (AM.010344)
384 Kompanifana 3 (AM.010799)

m/1838-fana

385 Bataljonsfana 1 (AM.010469)
Småland

Georg Ulrichs svit från 1674

---  Livstandar (AM.068211)
92 Kompanistandar 1 (Köpenhamn)
---  Kompanistandar 2 (AM.068208)
---  Kompanistandar 3 (AM.068209)
---  Kompanistandar 4 (AM.068210)

Johan Wikmans svit från 1710

93 Livstandar (AM.010502)
94 Kompanistandar (AM.010503)

95-96 Tremänningsstandar

Tobias Leij den äldres svit från 1735

97 Kompanistandar 1 (AM.010504)
98 Kompanistandar 3 (AM.068047)
99 Kompanistandar 2 (AM.067939)

Tobias Leij den yngres svit från 1776
kompletterad av Carl E. Oldenburg 1785


102 Kompanistandar 1 (AM.010505)
103 Kompanistandar 3 (AM.010507)
104 Kompanistandar 4 (AM.010508)
105 Kompanistandar 5 (AM.010509)
106 Kompanistandar 6 (AM.010506)
107 Kompanistandar 7 (AM.068201)

Carl E. Oldenburgs svit från 1785

100 Livstandar (AM.010512)
101 Kompanistandar (AM.010510)

108-110
Nylands tremänningar
Östgöta

Svit från Karl X Gustavs tid

111 Kompanistandar (Köpenhamn)

Daniel Schatzbergers svit från 1676

112 Kompanistandar 1 (AM.067919)
113 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)

Baltzar Friedrichs svit från 1678

166 Livstandar (AM.068050)
114 Kompanistandar 1 (AM.010522)
115 Kompanistandar 2 (AM.068207)
116 Kompanistandar 3 (AM.068000)
117 Kompanistandar 4 (AM.068049)
118 Kompanistandar 5 (AM.010523)

Tobias Leij den äldres svit från 1731

119 Kompanistandar (AM.067894)

Tobias Leij den yngres svit från 1776

120 Kompanistandar (AM.010524)

Okänd svit

----  Standarfrans (AM.009443)

121-127 Finska regementen
128-129
Skånska tremänningar

Andra livgrenadjärregementet

Svit från 1810


378 Kompanifana 1 (AM.010672)
379 Kompanifana 2 (AM.010673)
Södra Skånska

Johan Wikmans svit från 1711

131 Livstandar (AM.067921)
132 Kompanistandar (AM.068048)

Svit från 1808?
(Namnchiffren har troligen ändrats flera
gånger och föreställer nu Karl XV:s)


133 Livstandar (AM.010501)
134 Kompanistandar 1 (AM.010373)
135 Kompanistandar 2 (AM.010492)
136 Kompanistandar 3 (AM.010494)
137 Kompanistandar 4 (AM.010495)
138 Kompanistandar 5 (AM.010496)
139 Kompanistandar 6 (AM.010498)
140 Kompanistandar 7 (AM.010500)

Standar med Karl XIV Johans chiffer
(har troligen ingått i sviten ovan och tillfälligt ersatt eller blivit ersatt av ett annat standar)


141
Kompanistandar (AM.010493)
Riksänkedrottningens

Georg Ulrichs svit från 1674


130 Kompanistandar (Köpenhamn)
Jämtlands kavallerikompani

Tobias Leij den äldres standar från 1729


142 Standar (AM.089737)
Livregementet till häst
(Karl X Gustavs livregemente, efter
1665 Riksfältherrens livregemente)

Peter Bloms svit från 1658

143 Kompanistandar (AM.068200)
Okänt kavalleriförband
Vitt standar från Karl X Gustavs tid.


144 Livstandar? (Wolkowysk, Litauen)
Johan av Waldecks reg.

Svit från 1658


145 Livstandar (Köpenhamn)
146 Kompanistandar 1 (Köpenhamn)
147 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)
148 Kompanistandar 3 (Köpenhamn)
Okänt kavalleriförband
Gult standar från Karl X Gustavs tid.


149 Kompanistandar (Köpenhamn)
Okänt kavalleriförband
Blå standar från Karl X Gustavs tid.


150 Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
151 Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)
152 Kompanistandar 3 (S:t Petersburg)
Riksskattmästarens reg.

153 Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
154 Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)
Okänt kavalleriförband

Svit från 1675

155 Livstandar? (Köpenhamn)
Claës Baranoffs reg.

Daniel Schatzbergers svit från 1675

156 Kompanistandar 1 (Köpenhamn)
157 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)
Otto Wellingks reg.
(Drottningens livregemente och senare
Estniska kavalleriregementet)

Daniel Schatzbergers svit från 1677
(ett livstandar och sju kompanistandar, alla
nedanstående standar kan därför inte ingå i sviten)

159 Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
160 Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)
161 Kompanistandar 3 (S:t Petersburg)
162 Kompanistandar 4 (S:t Petersburg)
163 Kompanistandar 5 (S:t Petersburg)
164 Kompanistandar 6 (S:t Petersburg)

----   Kompanistandar (AM.067972)
----   Kompanistandar (AM.067973)
----   Kompanistandar (AM.067952)
----   Kompanistandar (se bildtext nedan)


Kompanistandar som förvaras i Linköping i före detta Livgrenadjärregementets mäss

Otto Wellingks reg.
(Gamla östgötar)

Blinda standar från 1676


158 Kompanistandar (Köpenhamn)
Okänt kavalleriförband
Standaret målat av Baltzar Friedrich


165
Livstandar (AM.068202)
Okänt kavalleriförband
Gula standar från 1682


167 Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
168 Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)
169 Kompanistandar 3 (S:t Petersburg)
170 Kompanistandar 4 (S:t Petersburg)
Standar från Karl XI:s tid

171 Gult kompanistandar (Köpenhamn)
172 Standar från Karl XII:s tid
173 Rött kompanistandar (Köpenhamn)
174 Livregementet till hästs standar
175 Blågrått kompanistandar (AM.068113)
176 Mörkblått kompanistandar
(Köpenhamn)
177
Blå kvartersfana (AM.068051)
Standar från Karl XII:s tid

172:1 Blått kompanistandar (Köpenhamn)
172:2 Blått kompanistandar (Köpenhamn)

188:1 Blått kompanistandar (AM.067903)
------ Vitt standar (AM.067976)
Okända standar

188:2 Standar äldre än 1670 (AM.068074)
------ Vitt standar (AM.068056)
Okänt kavalleriförband
Vita standar med blå lagerkransar


178 Kompanistandar 1 (Moskva)
179 Kompanistandar 2 (Moskva)
180 Kompanistandar 3 (Moskva)
181 Kompanistandar 4 (Moskva)
182 Kompanistandar 5 (Moskva)
Okänt kavalleriförband
från Dalarna


Svit från 1700


183
Kompanistandar (AM.067953)
Okänt kavalleriförband
från Estland


Svit från 1700


184 Kompanistandar 1 (S:t Petersburg)
185 Kompanistandar 2 (S:t Petersburg)
186 Kompanistandar 3 (S:t Petersburg)
187 Kompanistandar 4 (S:t Petersburg)

Sidan med rättelser i Cederströms bok uppger att ytterligare standar finns på Köpenhamns tyghus (Töjhusmuseum). Nämligen en duk av gul damast från slutet av 1600-talet samt två gula och fyra röda dukar av ylle från början av 1700-talet eller slutet av 1600-talet.

Fortsätt till sidan med dragonfanor.