Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Ullervads sockens uppbådsfana (Vadsbo härad) Gillbergs härads uppbådsfana Tunas uppbådsfana (Dalarna) Östra Göinge härads uppbådsfana
Ullervads sockens uppbådsfana (Skaraborg) Gillbergs härads uppbådsfana (Värmland) Tunas uppbådsfana (Dalarna) Östra Göinge härads uppbådsfana (Skåne)

 

Skaraborg (1710)

Vadsbo härad


397 Ullervads socken (AM.068173)
398 Björsäter socken (AM.068158)
399 Torsö socken (AM.010382)
400 Hassle socken (AM.068182)
402 Lyrestads socken (AM.068157)
403 Amnehärad socken (AM.068146)
404 Hova socken (AM.068174)
405 Odensåkers socken (AM.068170)
406 Bergs socken (AM.067898)
407 Undenäs socken (AM.067927)
408 Ransbergs socken (AM.068241)
409 Bällefors socken (AM.068138)
410 Hjälstads socken (AM.068151)

Kåkinds härad

411 Kyrkefalla socken (AM.068162)
412 Fogelås socken (Norra Fogelås kyrka)
413 Grebäcka socken (AM.067934)

Gudhems härad

401 Falköpings socken (AM.068243)
414 Broddetorp socken (AM.068156)
415 Stenstorps socken (AM.068177)
416 Dala socken (AM.068242)
417 Falköpings (västra) socken (AM.068243)

Vartofta härad

418 Åsle socken (AM.068179)
419 Åsledy (Varvs) socken (AM.067925)
420 Acklinga socken (AM.068197)
421 Fröjereds socken (AM.068180)
422 Daretorps socken (AM.010381)
423 Slöta socken (AM.068145)

Frökinds härad

424 Kinnereds socken (AM.068155)
425 Börstigs socken (AM.068148)
426 Grolanda socken (AM.068176)

Skånings härad

427 Saleby socken (AM.067933)
428 Vinköls socken (AM.067896)
429 Vånga socken (AM.068144)
430 Åsaka socken (AM.067899)
431 Händene socken (AM.068178)

Vilska härad

432 Kleva socken (AM.067941)

Valle härad

433 Norra Vings socken (AM.067942)
434 Skarke socken (AM.068150)
435 Häggums socken (AM.010383)

Åse härad

436 Särestads socken (AM.067943)

Wiste härad

437 Oidentifierad fana (AM.068239)

Barne härad

438 Lekåsa socken (AM.068152)
439 Ryda socken (AM.067915)
440 Skarsta socken (AM.067935)

Kinnefjärdings härad

441 Husaby socken (AM.068159)
442 (Norra) Härene socken (AM.068238)
443 Sävare socken (AM.067907)

Kinne härad

444 Medelplana socken (AM.068175)
445 Kleve socken (AM.067944)
446 Götene socken (AM.068240)
447 Forshems socken (AM.068149)

Kållands härad

448 Tådene socken (AM.068186)
449 Hjerpås socken (AM.068334)
450 Råda socken (AM.068171)
451 Rackeby socken (AM.068189)
452 Sönnersbergs socken (AM.067932)

453 Oidentifierad fana (Armémuseum?)

998 Läckö grevskap? (Armémuseum)

Fana från 1700-talets senare del

1061 Mariestads borgerskap (AM.067938)
Åbo (1712)

476 Nagu socken (Nagu kyrka)
477 Lemo socken (S:t Petersburg)
478 Virmo socken (S:t Petersburg)
479 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
480 Nykyrka socken (S:t Petersburg)
481 Letala socken (S:t Petersburg)
482 Kisko socken (S:t Petersburg)
483 Töfsala socken (S:t Petersburg)
484 Korpo socken (Korpo kyrka)
485 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
486 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
487 Reso socken (S:t Petersburg)
488 Jockis socken? (S:t Petersburg)
489 Pargas socken (S:t Petersburg)
490 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
491 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
492 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
493 Vesilahti socken (S:t Petersburg)
494 Messuby socken (S:t Petersburg)
495 Oidentifierad fana(S:t Petersburg)
496 Oidentifierad fana (S:t Petersburg)
Dalarna (1714-15)

575 Skedvis andra kompani (AM.068172)
576 Skedvis tredje kompani (AM.010386)
577 Säters kompani (AM.068185)
578 Tunas tredje kompani (AM.068184)

--- Oidentifierad fana (AM.010691)

Älvsborg (1710)

Väne härad


630 Vassända socken ( AM.067955)
631 Gärdhems socken (Armémuseum?)
632 Åsaka socken (AM.010387)

Kullings härad

633 Algustorps socken (AM.068164)
634 Lena socken (AM.068187)
635 Hols socken härad (AM.010388)

Gäsene härad

636 Norunga socken (AM.068191)
637 Skölvene socken (AM.068142)
638 Björke socken (AM.068140)
639 Eriksbergs socken (AM.068143)
640 Ods socken (AM.068141)

Ås härad

641 Rångedala socken (AM.068188)

642 Oidentifierad fana (Armémuseum?)

Kinds härad

643 Gällstads socken (AM.068160)

Redvägs härad

644 Mjöbäcks & Sexdräga socknar (AM.010468)
647 Åsarps & Blidsbergs socknar (AM.068137)

Kinds härad

645 Svenljunga socken (AM.068161)
646 Tranemo socken (AM.068194)

Marks härad

648 Sätila socken (AM.068168)
649 Seglora socken (AM.068466)
650 Örby socken (AM.068166)

651 Berghems socken (AM.068167)
652 Surteby socken (AM.068139)
653 Torestorps socken (AM.068195)
654 Istorps socken (AM.068153)
655 Kungsäters socken (AM.068154)

Vedens härad

656 Fristads socken (AM.068165)
Värmland

745 Gillbergs härad (AM.068183) (från 1676)

758 Gillbergs härad (AM.067860)
759 Fryksdals härad (AM.067880
760 Nordmarks härad (AM.010384)
761 Karlstads härad (AM.010385) (inte Karlskoga härad)
762 Ny och Dalby härad (AM.068169) (Älvdal)
763 Kils härad (AM.068190)
764 Oidentifierad fana (Armémuseum?)
994 Oidentifierad fana (AM.068192) (från 1677)
Ösel (1702)

1059 Arensburgs borgerskap (S:t Petersburg)
Skåne (1710)

1060:1 Östra Göinge härad (AM.067911)
1060:2 Fana liknande den ovan (AM.068080)