Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson


Seulenburgs bataljons kompanifana från 1707 Hamiltons regementes kompanifana från 1742 Sprengtportens regementes kompanifana från 1789 Bataljonsfana av m/1819
Seulenburgs bataljons kompanifana från 1707 Hamiltons regementes kompanifana från 1742 Sprengtportens regementes kompanifana från 1789 Bataljonsfana av m/1819

 

Tyska livregementet

Svit från 1672

835:1 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
835:2 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

m/1686-svit

836:1 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
836:2 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
836:3 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
Änkedrottningens livregemente

Baltzar Friedrichs svit från 1675

837 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
838 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

Svit från 1680 eller tidigare

839
Kompanifana (AM.068025)
Drottningens livregemente

Svit från 1802


840
Vaktfana (AM.067866)
Riksfältherrens livregemente

Svit från 1673


841:1 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
841:2 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
841:3 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
842 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband

Svit från 1655


843 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
844 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
Johan Schmitts reg.

Svit som förlorades 1659


845 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
846 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
847 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
848 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
849 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
Johan av Waldecks reg.

Peter Bloms svit från 1658


850 Livfana (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband

Peter Bloms svit från 1658


851 Livfana (AM.067877)
852 2:a kompaniets fana (AM.010422)
853 3:e kompaniets fana (AM.068075)
854
4:e kompaniets fana (AM.068006)
Okänt infanteriförband

Svit från 1659


855 Kompanifana (AM.068216)
Okänt infanteriförband
Gröna fanor från Karl X Gustavs tid.


856 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
857 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
858 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Gul fana från Karl X Gustavs tid.


859 Kompanifana (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Blågulrandiga fanor från Karl X Gustavs tid.


860 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
861 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Röd fana från Karl X Gustavs tid.

862 Kompanifana (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Ljusröd fana från Karl X Gustavs tid.


863 Kompanifana (S:t Petersburg)
Okänt infanteriförband
Vita fanor från Karl X Gustavs tid.


864 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
865 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
866 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
867 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
Okänt infanteriförband
Röda fanor från Karl X Gustavs tid.


868 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
869 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
870 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
871 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
872 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
Okänt infanteriförband
Blå fanor från Karl X Gustavs tid.


873 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
874 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
875 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
876 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
Okända infanteriförband
från Karl XI:s tid


877 Livfana (Armémuseum)
878 Ljusblå kompanifana (AM.067864)
879 Vit kompanifana (Armémuseum)
880 Vit kompanifana (AM.067858)
881 Grön kompanifana (Köpenhamn)

883 Blå kompanifana (S:t Petersburg)
Hertigen av Sachsen-
Halles första reg.


Svit från 1674 som förlorades 1678


882 Kompanifana (Köpenhamn)
Peter Creimers reg.

Svit från 1674 som förlorades 1678


884 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
885 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
886 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
887 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
Jämtlands dragoner

Baltzar Friedrichs svit från 1674


888:1 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
888:2 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
889 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
Ture Oxenstiernas reg.

Svit från 1675 som förlorades 1678


890 Kompanifana (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Vit fana från Karl XI:s tid som förlorades 1678.


891 Kompanifana (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Gröna fanor som förlorades 1677 innan de blev utdelade.


892 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
893 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
894 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Blå fanor från Karl XII:s tid.


895 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
896 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
897 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
898 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
899 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
900 Kompanifana 6 (Köpenhamn)
901 Kompanifana 7 (Köpenhamn)
G. M. Lewenhaupts reg.?

Olof Hoffmans svit från 1686?
Hoffmans svit bestod av 11 kompanifanor
men här listas 15 varför fanorna kan tillhöra
två regementen eller ett helt annat regemente.


902 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
903 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
904 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
905 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
906 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
907 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
908 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)
909 Kompanifana 8 (S:t Petersburg)
910 Kompanifana 9 (S:t Petersburg)
911 Kompanifana 10 (S:t Petersburg)
912 Kompanifana 11 (S:t Petersburg)
913 Kompanifana 12 (S:t Petersburg)
914 Kompanifana 13 (S:t Petersburg)
915 Kompanifana 14 (S:t Petersburg)
916 Kompanifana 15 (S:t Petersburg)
Gustav Carlssons reg.
(danska krigsfångar)

Ursprungligen dansk fana som försetts med
Karl XI:s namnchiffer och förlorades 1678


917 Kompanifana (Köpenhamn)
Okänt infanteriförband
Ljusblå fanor från Karl XI:s tid?


918 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
919 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
920 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
921 Kompanifana 4 ? (S:t Petersburg)
Rigas guvernementsreg.

922 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
923 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
924 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
925 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Samma regemente men från en senare svit?

926 Kompanifana (S:t Petersburg)
Rigas garnisonsreg.

927 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
928 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
929 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
930 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
931 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
932 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
933 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)
934 Kompanifana 8 (S:t Petersburg)
935 Kompanifana 9 (S:t Petersburg)
936 Kompanifana 10 (S:t Petersburg)
937 Kompanifana 11 (S:t Petersburg)
C. A. de la Gardies reg.

Svit som ersatte förluster från 1702

938 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
939 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
940 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
941 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Samma regemente men från en annan svit?

942 Kompanifana (S:t Petersburg)
Okänt infanteriförband

Svit från Fredrik I:s tid


943 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
944 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
J. W. Sprengtportens reg.

Svit från 1789

945 Kompanifana 1 (Armémuseum)
946 Kompanifana 2 (AM.010426)
Skyttes regemente

Helena Militz svit från 1706

947 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
948 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
949 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
950 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
951 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
952 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
953 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)
954 Kompanifana 8 (S:t Petersburg)
955 Kompanifana 9 (S:t Petersburg)
956 Kompanifana 10 (S:t Petersburg)
957 Kompanifana 11 (S:t Petersburg)
958 Kompanifana 12 (S:t Petersburg)
959 Kompanifana 13 (S:t Petersburg)
960 Kompanifana 14 (S:t Petersburg)
Elbingska garnisonsreg.

Existerade 1703-1715.

961 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
962 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
963 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
964 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
965 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
966 Kompanifana 6 (Köpenhamn)
967 Kompanifana 7 (Köpenhamn)
968 Kompanifana 8 (Köpenhamn)
969 Kompanifana 9 (S:t Petersburg)
970 Kompanifana 10 (S:t Petersburg)
Okänt infanteriförband

Från Karl XII:s tid (vita fanor)


971:1 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
971:2 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
971:3 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
971:4 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
971:5 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
971:6 Kompanifana 6 (Köpenhamn)
971:7 Kompanifana 7 (Köpenhamn)
Okänt livländskt reg.

Från Karl XII:s tid

972 Kompanifana (S:t Petersburg)
von Mengdens reg.

Svit från 1703

973 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
974 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
975 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
976 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
977 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
Jerwiska lantmilisen?
(Rehbinders reg.)

Från Karl XII:s tid?

978 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
979 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
Harriska lantmilisen
(von der Pahlens reg.
)

Svit från 1703

980 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
981 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
982 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
983 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
984 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
985 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
986 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)
987 Kompanifana 8 (S:t Petersburg)
Bergsregementet

Baltzar Friedrichs svit från 1674

988 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
989 Värmlands kompanis fana (Köpenhamn)

Svit från 1745

990 Kompanifana 1 (AM.001658)
991
Kompanifana 2 (AM.001657)
Marinregementet

Baltzar Friedrichs svit från 1676

992 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
993 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
994 Oidentiferad uppbådsfana från 1677
Rikskanslerns livregemente

Svit som förlorades 1677

995 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
996 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
997 Kompanifana 3 (Köpenhamn

998
Uppbådsfana från Kållands härad
Okänt infanteriförband
Blågul-rutig fana som kanske inte är svensk

999 Kompanifana (Armémuseum)
Riksänkedrottningens livregemente

Svit från 1701

1000 Kompanifana (Köpenhamn)
Sveaborgs garnisonsreg.

Svit från 1739

1001:1 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
1001:2 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)

1002 Hälsinge tremänningsbataljon

Okänt infanteriförband

Svit från Karl XII:s tid (gröna fanor)

1003 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
1004 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
1005 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
von Straelborns bataljon
(sachsiska krigsfångar)


Bataljonen existerade 1707-1710

1006 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
1007 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
1008 Kompanifana 3 (Köpenhamn)

1062 Kvartersfana 1 (AM.068065)
1063 Kvartersfana 2 (AM.068076)
1064
Kvartersfana 3 (AM.010542)
Stadsmajoren i Revals bataljon

Bataljonen existerade 1707-1710

1009 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
1010 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
1011 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
Schomers reg.
(sachsiska krigsfångar)


Regementet sattes upp 1707

1012 Kompanifana (S:t Petersburg)
Wismars guvernörsreg.

Svit från Karl XII:s tid

1013 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
1014 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
1015 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
Okända infanteriförband

Från Karl XII:s tid

1016 Grön kompanifana (S:t Petersburg)
1017 Röd kompanifana (S:t Petersburg)

1024 Gul kompanifana 1 (S:t Petersburg)
1025 Gul kompanifana 2 (S:t Petersburg)

----  Fanfragment (AM.068304)
---- 
Fanfragment (Karl XI:s tid?) (AM.091598)
Okänt infanteriförband

Svit från Karl XII:s tid (röda fanor)

1018 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
1019 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
1020 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
1021 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
1022 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
1023 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
Okänt infanteriförband

Svit från Karl XII:s tid (blågula fanor)

1026 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
1027 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
1028 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
1029 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
1030 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
1031 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
1032 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)
1033 Kompanifana 8 (S:t Petersburg)
1034 Kompanifana 9 (S:t Petersburg)
1035 Kompanifana 10 (S:t Petersburg)
1036 Kompanifana 11 (S:t Petersburg)
1037 Kompanifana 12 (S:t Petersburg)
1038 Kompanifana 13 (S:t Petersburg)
1039 Kompanifana 14 (S:t Petersburg)
1040 Kompanifana 15 (S:t Petersburg)
1041 Kompanifana 16 (S:t Petersburg)
Pommerska regementet

Svit från Karl XII:s tid

1042 Livfana (Köpenhamn)
1043 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
1044 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
1045 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
1046 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
1047 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
1048 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)

Cederström anger i rättelserna att det finns
ytterligare sex gula fanor i Köpenhamn som
"säkerligen" hör ihop med Nr. 1042. Det är
jag och inte han som har fört samman
nummer 1043-1048 med 1042 och
identifierat dem med det Pommerska regementet.
Wismars garnisonsreg.

Svit från Karl XII:s tid

1049 Kompanifana (Köpenhamn)
Stralsunds garnisonsreg.

Svit från 1704?

1050 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
1051 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
1052 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
1053 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
1054 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
v. Seulenburgs bataljon
(sachsiska krigsfångar)


Bataljonen existerade 1707-1709

1055 Kompanifana 1 (AM.068099)
1056 Kompanifana 2 (AM.010414)
1057 Kompanifana 3 (AM.068225)
Okänt infanteriförband

Från Karl XII:s tid

1058 Ljusgrön fana m. fiskar (S:t Petersburg)
1059 Arensburgs borgerskaps fana (Ösel)
1060
Uppbådsfanor från Östra Göinge härad
1061
Mariestads borgerskaps fana
1062-1064
Kvartersfanor (Straelborns bataljon)
Okänt infanteriförband

Från 1600-talet

1065 Röd fana (AM.068070)
1066 Blå fana (AM.068054)
Okänt infanteriförband

Okänd ålder

1067 Kompanifana 1 (AM.068193)
1068 Kompanifana 2 (AM.010423)
1069 Kompanifana 3 (Armémuseum)
1070 Kompanifana 4 (Armémuseum)
Okänt infanteriförband

Svit från Fredrik I:s tid

1071 Kompanifana (S:t Petersburg)
Hamiltons regemente

Christoffer Sergels svit från 1742

  813 Livfana (AM.068103)
1072 Kompanifana 1 (AM.068100)
1073 Kompanifana 2 (AM.068007)
1074
Kompanifana 3 (AM.010416)
Göteborgs garnisonsreg.

Tobias Leij den äldres svit från 1731

1075 Kompanifana 1 (AM.010538)
1076 Kompanifana 2 (AM.068078)

Tobias Leij den yngres svit från 1755

1077 Kompanifana 1 (AM.067937)
1078 Kompanifana 2 (AM.010719)
1079
Kompanifana 3 (AM.067995)
Röd m/1686-fana
(Upplands, Åbo, Östgöta,
Tavastehus, Viborgs, Nylands
eller Närke-Värmlands reg.)


Från Fredrik I:s eller Adolf Fredriks tid

1080 Kompanifana (S:t Petersburg)
S:t Barthelemys garnison

Abigaël Ulrika Rahms svit från 1820

1081 Bataljonsfana (AM.067892)

Svit från 1819?

1082 Bataljonsfana (Armémuseum)
M/1819-fanor

1083 Bataljonsfana (Skaraborg?) (AM.010616)
1084 Bataljonsfana (AM.010615)
1085 Bataljonsfana (AM.010617)
1086 Bataljonsfana (Skaraborg?) (AM.010618)
1087 Bataljonsfana (AM.010619)
1088 Bataljonsfana (AM.010620)
1089 Bataljonsfana (Hälsinge?) (AM.010621)
1090 Bataljonsfana (AM.010622)
1091 Bataljonsfana (AM.010623)
1092 Bataljonsfana (AM.010624)
1093 Bataljonsfana (AM.010625)
1094
Bataljonsfana (AM.010626)
1095 Bataljonsfana (AM.010636)
1096 Bataljonsfana (AM.010627)
1097 Bataljonsfana (AM.010628)
1098 Bataljonsfana (AM.010629)
1099 Bataljonsfana (AM.010631)
1100 Bataljonsfana (AM.010630)
1101 Bataljonsfana (AM.010632)
1102 Bataljonsfana (Jönköping?) (AM.010633)
1103 Bataljonsfana (AM.010634)
1104 Bataljonsfana (AM.010635)
1105 Bataljonsfana (AM.010637)
1106 Bataljonsfana (AM.010638)

Fortsätt till sidan med männingsförbandens fanor.