Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Efter att Romarna evakuerade Britannien i början av 400-talet började de keltiska invånarna att anlita germanska legosoldater för att försvara sig. Dessa tog sedan makten och inledde en germansk folkvandring till England som skulle utplåna, fördriva eller assimilera de kvarvarande kelterna. Den germanska invasionen som traditionellt daterats till år 449 bestod främst av tre stammar, nämligen saxare, angler och jutar. Dessa kom att bilda en mängd anglosaxiska kungadömen varav sju stycken var mer stabila och därmed mest kända. Det äldsta var Kent som grundades av jutarna (dessa grundade även ett rike i Isle of Wight som erövrades av Wessex). Saxarna förknippas med tre riken som kallades för Wessex (västsaxarna), Sussex (sydsaxarna) och Essex (östsaxarna). Anglerna som gav upphov till namnet England sägs ha befolkat Mercia, East Anglia och Northumberland.

Här nedan redovisas kungarna över de mindre rikena Essex, Sussex och Kent. De övriga kungarikena har egna sidor som länkas ovan. Notera att alla tidiga årtal är ungefärliga då mycket är lite känt om anglosaxarnas äldsta tid.

527-587
587-604
604-616
 616
616
616-617
Æscwine
Sledda
Sæbert
Sæward
Sexbald
Sexred
617-653 Sigeberht I the Little
653-660 Sigeberht II the Blessed
660-665 Swithhelm
665-683 Sighere ( = av Kent ca  686-688)
665-695 Sebbi
695-ca 715 Swæfred ( = av Kent 688-694)
695-ca 715
709
ca 715-738
738-746
746-758
758-798
798-812
Sigeheard
Offa
Swaefbert
Saelred
Swithred
Sigeric I
Sigered (ealdorman 812-825)
812-825
825-870
870-916
916-
Del av Mercia
Del av Wessex
Del av East Anglia
Del av
England


 
477-514 Ælla
514-?

?-685
685-686
685-?
686-688
?-692
692-ca 714
ca 714-720
ca 720-725
 725-ca 750
ca 750-771
ca 765-771
ca 765-771
ca 765-771
771-825
825-
Cissa

Æthelwalh
Berhtun (ej kung, ealdorman)
Andhun (ej kung, ealdorman)
Del av Wessex (Cædwalla)
Wattus
Nothelm
Æthelstan
Nunna (identisk med Nothelm?)
Æthelbert
Osmund (ealdorman ca 772)
Oslac (ealdorman ca 772)
Ælfwald (ealdorman ca 772)
Ealdwulf (ealdorman till ca 791)
Del av Mercia
Del av Wessex (
England)


 
455-488
488-512
512-540
540-560
560-616
Hengest
Æsc (Oeric Oisc)
Octa
Eormenric
Æthelbert I
616-640
640-664
664-673
673-685
685-686
686-687
688-690
690-725
725-762
762-764
764-765
765-772
Eadbald
Earconbert
Ecgbert I
Hlothere
Eadric
Mul (vasall till Wessex)
Oswine
Wihtraed
Aethelbert II
Eanmund
Heabert (vasall till Mercia)
Ecgbert II (vasall till Mercia)
772-776 Del av Mercia
776-785 Ecgbert II (återigen vasall till Mercia)
784-785 Ealhmund (vasall till Mercia)
785-796 Del av Mercia
796-798 Eadbert Praen
798-807 Cuthred (vasall till Mercia)
807-823 Del av Mercia
823-824 Baldred (vasall till Mercia)
824-839 Æthelwulf (vasall till Wessex)
839-851 Æthelstan (vasall till Wessex)
851-860 Æthelbert (vasall till Wessex)
860- Del av Wessex (England)

Kentiska medkungar i Dorchester
(omnämnda som kungar av Kent men förmodligen
ett separat rike bestående av stiftet Dorchester)

 
ca 560-616
ca 616-640
ca 640-673
673-686
Eadbald
Æthelwald
Eormenred
Eadric
ca 686-688 Sighere ( = av Kent 665-683)
688-694 Swaefheard ( = av Kent 695-715)
694-725
725-748
748-762
748-762
762-764
Æthelbert
Eadbert I
Eadbert II
Eardwulf
Sigered

= Var sin tids mäktigaste anglosaxiske kung och hade eventuellt titeln Bretwalda  och därmed formell överhöghet över de andra anglosaxiska rikena.