Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Andalusiens regenter

När det visigotiska riket erövrades av Tariq ibn-Ziyad 711 och införlivades med det arabiska kalifatet, inleddes en nästan 800 år lång tid med muslimska stater i Spanien. Den muslimska delen av Spanien kallades för "al Andalus" (Andalusien) och blev självständigt när en medlem av den störtade umayyadiska dynastin erövrade det från de abbasidiska kaliferna 756. Med Córdoba som huvudstad blomstrade Andalusien som ett av den muslimska världens kulturella och ekonomiska centrum. Även Nordafrika ingick i de umayyadiska härskarnas välde. Inbördesstrider ledde dock till att Córdoba-kalifatet kollapsade och splittrades i flera muslimska småstater, så kallade taif-riken.

Hotet från de kristna kungarna i norr ledde till att taif-rikena kallade på hjälp från almoraviderna som behärskade Marocko. Dessa gjorde dock mer än så och erövrade hela Andalusien 1090. Det almoravidiska riket ersattes 1147 av almohaderna som också kom från Nordafrika. I slaget vid Navas de Tolosa 1212 led almohaderna emellertid ett förkrossande nederlag mot en kristen koalition. Lokala arabiska härskare tog över styret i Andalusien medan almohaderna flydde till Nordafrika.

Men under de följande decennierna erövrades dessa småstater en efter en av de kristna kungarikena. Endast Granada lyckades undvika erövring genom att alliera sig med de kristna och erkänna Kastiliens överhöghet 1246. Kungadömet Granada skulle sedan existera i 250 år i ett av kristna dominerat Spanien. När Granada vägrade betala sin tribut till Kastilien utbröt ett långvarigt krig som ledde till Granadas undergång 1492.

756-788
788-796
796-822
822-852
852-886
886-888
888-912
912- (961)
Abd ar-Rahman I
Hisham I
Al-Hakam I
Abd ar-Rahman II
Muhammad I
Al-Mundhir
Abdallah
Abd ar-Rahman III


 
929-961
961-976
976-1009
1009
1009-1010
1010
1010-1013
1013-1016
1016-1018
1018
1018-1021
1021-1023
1023
1023-1024
1024-1025
1025-1026
1026-1031
1031-1090
Abd ar-Rahman III (samme som ovan)
Al-Hakam II
Hisham II
Muhammad II al-Mahdi
Sulaiman al-Mustain
Muhammad II al-Mahdi (andra gången)
Hisham II (andra gången)
Sulaiman al-Mustain (andra gången)
Ali ibn Hammud al-Nasir
Abd ar-Rahman IV
Al-Qasim al-Mamun
Yahya al-Mutali
Al-Qasim al-Mamun (andra gången)
Abd ar-Rahman V
Muhammad III
Yahya al-Mutali (andra gången)
Hisham III
Splittrat i småstater (taif-riken)
Andalusien erövras av Almoraviderna 1090


 

1056-1087
1061-1106
1106-1143
1143-1145
1145
1145-1147
Abu Bakr al-Lamtuni
Yusuf ibn Tashufin
Ali ibn Yusuf
Tashufin ibn Ali
Ibrahim ibn Tashufin
Ishaq ibn Tashufin
Almoravidernas rike erövras av almohaderna 1147


 

1130-1163
1163-1184
1184-1199
1199-1213
1213-1224
1224
1224-1227
1227-1232
1232-1242
1242-1248
1248-1266
1266-1269
Abd al-Mumin
Abu Yaqub Yusuf I
Yaqub al-Mansur
Muhammad an-Nasir
Yusuf II al-Mustansir
Abd al-Wahid al-Makhlu
Abdallah al-Adil
Idris I al-Mamun
Abd al-Wahid II ar-Rashid
Ali Abul-Hasan as-Said
Umar al-Mustafiq
Abu Dabis
Efter nederlaget i slaget vid Navas de Tolosa 1212 kollapsar
almohadernas välde i Andalusien för att helt försvinna 1230.
I Nordafrika erövras almohadernas rike av mariniderna 1269.
Det enda muslimska område i Andalusien som undgår att
erövras av de kristna är det nybildade kungadömet Granada.


(under Kastiliens överhöghet från 1246)
 

1232-1273
1273-1302
1302-1309
1309-1314
1314-1325
1325-1333
1333-1354
1354-1359
1359-1360
1360-1362
1362-1391
1391-1392
1392-1408
1408-1417
1417-1419
1419-1427
1427-1429
1429-1431
1432
1432-1445
1445
1445-1446
1446-1448
1448-1453
1453-1455
1455-1462
1462
1462-1464
1464-1482
1482-1483
1483-1485
1485-1487
1487-1492
Muhammad I ibn Nasr (sultan till 1238)
Muhammad II al-Faqih
Muhammad III
Nasr
Ismail I
Muhammad IV
Yusuf I
Muhammad V
Ismail II
Muhammad VI
Muhammad V (andra gången)
Yusuf II
Muhammad VII
Yusuf III
Muhammad VIII
Muhammad IX
Muhammad VIII (andra gången)
Muhammad IX (andra gången)
Yusuf IV
Muhammad IX (tredje gången)
Muhammad X
Yusuf V
Muhammad X (andra gången)
Muhammad IX (fjärde gången)
Muhammad XI
Said
Yusuf V (andra gången)
Said (andra gången)
Abu l-Hasan Ali
Muhammad XII (Boabdil)
Abu l-Hasan Ali (andra gången)
Muhammad XIII
Muhammad XII (Boabdil) (andra gången)

Granada erövras av Spanien 1492