Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Braunschweig

I likhet med Hannover har hertigdömet Braunschweig sitt ursprung i ätten Welfs släktgods från 1100-talet. Dessa landområden blev 1235 upphöjda till ett hertigdöme och genomgick sedan upprepade arvskiften och sammanslagningar. 1569 delades Braunschweig-Celle i grenarna Braunschweig-Lüneburg och Braunschweig-Dannenberg, dessa skulle snart bli de enda återstående grenarna och eftersom B-Lüneburg bytte namn till Hannover kom benämningen Braunschweig att begränsas till den andra grenen som från och med 1634 kallades för Braunschweig-Wolfenbüttel. De övriga grenarna av ätten Welf redovisas på en särskild sida.

Braunschweig delades genom arv 1666 och 1735 i två delar varav den yngre grenens besittningar kallades för Braunschweig-Bevern. Braunschweig återförenades dock tillfälligt 1735 och permanent 1813. Den gren av ätten Welf som hade styrt Braunschweig-Wolfenbüttel dog ut 1884 varmed dess besittningar skulle ärvas av grenen Hannover. Men eftersom Hannover hade blivit erövrat av Preussen 1866 och dess kungahus därför var fientligt sinnat till de preussiska kungarna som även var tyska kejsare dröjde det till 1913 innan dessa kunde tillträda som hertigar över Braunschweig. Perioden 1884-1913 styrdes därför Braunschweig av regenter och inte av hertigar.

Braunschweig-Dannenberg

1569-1598
1598-1636

Heinrich X
Ernst Julius

Delat i Dannenberg och Hitzacker 1598,
Hitzacker ärver Dannenberg 1636.

Braunschweig-Wolfenbüttel
(Braunschweig-Hitzacker till 1634)
 

1598-1666
1666-1704
1666-1714
1714-1731
1731-1735
1735
1735-1780
1780-1806
1807-1813
1813-1815
1815-1830
1830-1884
1885-1906
1907-1913

1913-1918
1918-1945
1946
August II
Rudolf August
Anton Ulrich
August Wilhelm
Ludwig Rudolf
Ferdinand Albrecht (Bevern 1704-35)
Karl I
Karl Wilhelm Ferdinand
Del av Westfalen
Friedrich Wilhelm
Karl II
Wilhelm
Albrecht von Preussen
Johann Albrecht von Mecklenburg

Ernst August
Republik
Uppgår i delstaten Niedersachsen

Braunschweig-Bevern
(sidolinjer till Braunschweig-Wolfenbüttel)
 
1666-1687
1687-1704
1704-1735
1735-1746
1746-1781
1781-1806
1807-1813
1813
Ferdinand Albrecht I
August Ferdinand
Ferdinand Albrecht II
Ernst Ferdinand
August Wilhelm
Friedrich Karl Ferdinand
Del av Westfalen
Förenas med B-Wolfenbüttel