Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Hannover

Staten Hannover bildades 1692 när hertig Ernst August av Braunschweig-Lüneburg-Kalenberg upphöjdes till kurfurste. Som en konsekvens av detta bytte hans furstendöme namn till Hannover som dessförinnan bara hade varit namnet på huvudstaden. Kalenberg var egentligen ett sekundogenitur till ätten Welf som regerade över Braunschweig-Lüneburg, det vill säga det styrdes av ättens yngre medlemmar medan huvudgrenen styrde över Braunschweig-Lüneburg-Celle. Dessa två stater kallades oftast gemensamt för de Lüneburgska hertigdömena. Ernst August hade dock infört primogenitur inom sin gren av ätten 1682 och därmed förenades Braunschweig-Lüneburg-Celle permanent med Hannover när hans son ärvde detta land 1705.

Under Napoleonkrigen erövrades Hannover av Frankrike för att sedan återupprättas och upphöjas till kungadöme av Wienkongressen 1814. Men förlusten i det tyska enhetskriget ledde till att Hannover slutgiltigt förlorade sin självständighet och förvandlades till en preussisk provins 1866.

Hertigar av Braunschweig-Lüneburg-
 
-Kalenberg
 

-Celle
 

1636-1641
1641-1648
1648-1665
1665-1679
Wilhelm
Ernst
Christian
August
Friedrich
Georg
Christian Ludwig
Georg Wilhelm
Johann Friedrich
1569-1592
1592-1611
1611-1633
1633-1636
1636-1648

1648-1665
1665-1705
 


Kurfurstar av Hannover
(från 1692)
 
1679-1698 Ernst August
1698-1727 Georg Ludwig  
1727-1760 Georg II  
1760-1803 Georg III  
1803-1805
1805-1806
1807-1814
Ockuperat av Frankrike
Ockuperat av Preussen
Ockuperat av Frankrike

Kungar av Hannover
 
1814-1820 Georg  III (andra gången)  
1820-1830 Georg IV  
1830-1837 Wilhelm IV  
1837-1851
1851-1866
Ernst August
Georg V

 Hannover erövras av Preussen 1866

Hannover var egentligen en del av de Braunschweigiska länderna och har därmed en kontinuitet som går tillbaka till 1127. För att se föregångarna till Hannover klicka på denna sida.

= Storbritannien