Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Hessen

Den tyska delstaten Hessen är uppkallad efter hessarna som var en frankisk stam. Under medeltiden tillhörde Hessen en tid lantgrevskapet Thüringen, detta delades som en följd av ett tronföljdskrig 1247-1264 varmed den hessiska delen blev självständigt. 1292 fick Hessen status som riksfurstendöme.

Lantgrevskapet Hessen

1247-1308
1308-1328
1308-1311
1328-1377
1328-1343
1328-1367
1377-1413
1413-1458

Heinrich I das Kind (Barnet)
Otto
Johann
Heinrich II der Eiserne (den järnhårde)
Ludwig
Hermann I
Hermann II der Gelehrte (den beläste)
Ludwig II

Hessen delas 1460 i Hessen-Kassel och Hessen-Marburg.

Hessen-Kassel
 

Hessen-Marburg
 

1458-1471
1471-1493
1493-1509
1509-1567
Ludwig III
Wilhelm I
Wilhelm III

1458-1483
1483-1500
1500

Heinrich III
Wilhelm II
Förenas med Hessen-Kassel
Philipp I der Grossmütige (den ädelmodige)

Hessen delas 1567 i H-Kassel, H-Darmstadt, H-Marburg och H-Rheinfels. De två sistnämnda förenas sedan med H-Darmstadt när dess lantgrevar dör 1583 och 1604.
 
Hessen-Rheinfels
 
Hessen-Marburg
 
1567-1583 Philipp II

1567-1604

Ludwig IV

Hessen-Kassel

Kurfurstendöme från 1803

 


Hessen-Darmstadt
Storhertigdöme från 1806

 

1567-1592
1592-1627
1627-1637
1637-1663
1663-1670
1670-1730
Wilhelm IV
Moritz
Wilhelm V
Wilhelm VI
Wilhelm VII
Karl

1567-1596
1596-1626
1626-1661
1661-1678
1678
1678-1739
1739-1768
1768-1790
1790-1830
1830-1848
1848-1877
1877-1892
1892-1918
1918-1945

Georg I
Ludwig V
Georg II
Ludwig VI
Ludwig VII
Ernst Ludwig
Ludwig VIII
Ludwig IX
Ludwig X (1806 Ludwig I)
Ludwig II
Ludwig III
Ludwig IV
Ernst Ludwig
Republik
1730-1751 Friedrich I
1751-1760
1760-1785
1785-1806
Wilhelm VIII (regent 1730-51)
Friedrich II
Wilhelm IX (1803 Wilhelm I)
1807-1813
1813-1821
1821-1847
1847-1866
1866-1945
Del av Westfalen
Wilhelm I (andra gången)
Wilhelm II
Friedrich Wilhelm
Del av Preussen

Hessen-Darmstadt förenas med den preussiska provinsen Hessen-Nassau 1945 och bildar då den tyska delstaten Hessen.

Hessen-Homburg

Både Hessen-Darmstadt och Hessen-Kassel delades i tre delar 1596 respektive 1627. Men eftersom de yngre grenarnas territorium inte blev riksomedelbart vid dessa delningar utan lydde under huvudgrenarnas överhöghet var de inte några stater i egentlig mening och redovisas därför inte här. Undantaget är Hessen-Homburg som bildades 1596 och blev självständigt från Hessen-Darmstadt 1768. Homburg förlorade självständigheten 1806 men fick tillbaka den 1817.

1596-1638
1638-1643
1643-1681
1681-1708
1708-1746
1746-1751
1751-1820
1820-1829
1829-1839
1839-1846
1846-1848
1848-1866
1866

Friedrich I
Ludwig I
Wilhelm Christopher
Friedrich II
Friedrich III Jakob
Friedrich IV Karl
Friedrich V Ludwig
Friedrich VI Joseph
Ludwig II
Philipp
Gustav
Ferdinand
Förenat med H-Darmstadt

Erövras av Preussen 1866

= Sverige