Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Oldenburg och Delmenhorst

Oldenburg var ursprungligen ett grevskap inom stamhertigdömet Sachsen och det var i samband med Henrik Lejonets fall 1180 som Oldenburgs grevar blev riksomedelbara. Dessförinnan hade redan grevskapet Wildeshausen avknoppats från Oldenburg som en följd av ett arvskifte 1143. Ytterligare arvskiften skedde 1278, 1440 och 1577. Varje gång blev grevskapet delat i Oldenburg och Delmenhorst, men eftersom de släktgrenar som ärvde Delmenhorst dog ut, återförenades detta område upprepade gånger med Oldenburg. Christian VI blev 1448 kung över Danmark och Norge, och han avstod från sin andel av Oldenburg till brodern Gerhard 1454. Christians gren av ätten Oldenburg fick dock tillbaka Oldenburg genom arv 1667, men de bytte det 1773 mot hertigdömet Holstein-Gottorp. Den nye greven Friedrich August blev 1777 upphöjd till hertig och från och med 1815 var Oldenburg ett storhertigdöme.

Grevskapet Oldenburg

Ätten Oldenburg

1101-1108
1108-1143
1143-1168
1168-1211
1211-1251
1211-1262
1251-1272
1272-1278
1278-1305
1305-1345
1345-1368
1368-1386
1386-1398
1386-1420
1398-1423
1423-1440
1440-1454
1440-1483
1483-1498
1483-1526
1488-1492
1526-1529
1526-1529
1526-1529
1529-1573
1573-1577
1573-1603
1603-1667
Egilmar I
Egilmar II
Christian I der Streitbare (den stridbare)
Moritz
Christian II
Otto II
Johann IX (III)
Christian III
Johann X (IV)
Johann XI (V)
Konrad I
Konrad II
Christian IV
Moritz III
Christian V
Dietrich der Glückselige (den lycklige)
Christian VI
Gerhard der Streitbare (den stridbare)
Adolf
Johann XIV
Christian VII
Johann XV
Georg
Christof
Anton I
Anton II (Delmenhorst 1577-1619)
Johann XVI
Anton Günther

Danska grenen
 
1667-1670
1670-1699
1699-1730
Friedrich (III)
Christian (V)
Friedrich (IV)


1730-1746
1746-1766
1766-1773
Christian (VI)
Friedrich (V)
Christian (VII)Grenen Holstein-Gottorp
Hertigdöme 1777-1815 och därefter storhertigdöme
 
1773-1785
1785-1810
1810-1813
1813-1823
1823-1829
1829-1853
1853-1900
1900-1918
1918-1945
1946-
Friedrich August *
Peter Friedrich Wilhelm *
Del av Frankrike
Peter Friedrich Wilhelm (andra gången)
Peter Friedrich Ludwig
Peter Friedrich August
Nikolaus Friedrich Peter
Friedrich August
Republik
Del av Niedersachsen

Grevskapet Delmenhorst
 
1278-1301
1301-1346
1346- ?
1346- ?
1346-1368
1368-1423
1423-1438
1438-1440
1440-1464
1464-1482
1482-1483
1483-1547
1547-1577

1577-1619
1619-1622
1622-1647
1647-
Otto III
Christian IV
Johann XII
Christian V
Otto IV
Otto V
Nikolaus (Ärkebiskop av Bremen)
Förenat med Oldenburg
Moritz
Jakob
Förenat med Oldenburg
Del av furstbiskopsdömet Münster
Förenat med Oldenburg

Anton II
Anton Heinrich
Christian IX
Förenat med Oldenburg

* = Friedrich August och Peter Friedrich Wilhelm var furstbiskopar av Lübeck 1750-1785 respektive 1785-1802. Detta furstbiskopsdöme sekulariserades 1803 och förenades med Oldenburg. Efter andra världskriget uppgick det i delstaten Schleswig-Holstein.

= Danmark = Norge = Slesvig-Holstein = Jever