Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Slesvig-Holstein

Slesvig eller Sønderjylland som det ursprungligen kallades var från början en del av Danmark som gränsade till Tyskland och som styrdes av jarlar, dessa tillhörde i regel det danska kungahuset. På 1100-talet ersattes titeln jarl med hertig. Flera av dessa jarlar/hertigar blev även danska kungar såsom Oluf Hunger, Valdemar den store och Valdemar Sejr. Men det var först 1232 som Sønderjylland förvandlades till ett ärftligt hertigdöme. Dessförinnan hade hertigen av Sønderjylland mer karaktären av att vara en ämbetsman än en autonom furste. Med Abel kom Sønderjylland i händerna på en sidogren av det danska kungahuset som ofta uppträdde illojalt och allierade sig med grevarna av Holstein. När Abels gren dog ut 1375 förenades Sønderjylland med Holstein varmed staten Slesvig-Holstein bildades. Läs mer om Slesvig-Holsteins historia på denna sida.

Hertigdömet Sønderjylland

-1086

1119-1131
ca 1150
-1173
1182-1202
1206-1215
1218-1231
Oluf Hunger (troligen jarl, = 1086-1095)

Knud Lavard
Valdemar den store  ( = 1157-1182)
Christoph
Valdemar Sejr ( = 1202-1241)
Valdemar
Erik

Abels ätt
 
1232-1252
1254-1257
1259-1272
1272-1312
1312-1325
1325-1326
1326-1329
1330-1365
1365-1375
Abel
Valdemar III
Erik I
Valdemar IV
Erik II
Valdemar V ( = 1326-1330)
Gert (greve av Holstein som Gerhard III)
Valdemar V (andra gången)
Henrik

Slesvig-Holstein

Ätten Schauenburg
 

1376-1381

1381-1404
1404-1427
1427-1459
Heinrich der Eiserne och Nikolaus
(Järn-Henrik och Klaus)
Gerhard VI (erkänd som hertig 1386)
Heinrich III
Adolf VIII

Ätten Oldenburg

 
1459-1481
1481-1513
Christian I
Hans (S-H-Segeberg)

1481-1533
1513-1546
1533-1580
Friedrich I (S-H-Gottorp)
Christian II (S-H-Segeberg)
Hans (S-H-Haderslev)

1544 delades Slesvig-Holsteins territorium upp mellan de tre samregerande hertigarna Christian III, Adolf och Hans (Christian II satt sedan 1531 i ett danskt fängelse). Formellt var Slesvig och Holstein fortfarande två separata stater i personalunion med varandra och med hertigarna som medregenter. Men dessa hertigar styrde efter 1544 över varsitt territorium förutom vissa delar som förblev gemensamma. Hans dog 1580 utan arvingar och hans territorium fördelades då mellan de övriga två och därmed skapades den tudelning av Slesvig-Holstein som skulle vara till 1721 och 1773 då Holstein-Gottorps andelar av Slesvig respektive Holstein förenades med den danske kungens.


Slesvig-Holstein-Glückstadt

 


Slesvig-Holstein-Gottorp

 

1533-1559
1559-1588
1588-1648

Christian III
Friedrich II
Christian IV


1533-1586
1586-1587
1587-1590
1590-1616
1616-1659
1659-1675
1675-1679
1679-1684
1684-1689
1689-1694
1694-1702
1702-1739
1739-1762
1762-1773

Adolf
Friedrich II
Philipp
Johann Adolf *
Friedrich III
Christian Albrecht **
Ockuperat av Danmark
Christian Albrecht (2:a gången)
Ockuperat av Danmark
Christian Albrecht (3:e gången)
Friedrich IV
Karl Friedrich
1648-1670
1670-1699
1699-1730
Friedrich III
Christian V
Friedrich IV


1730-1746
1746-1766
1766-1808
1808-1839
Christian VI
Friedrich V
Christian VII
Friedrich VI1839-1848 Christian VIII
1848-1863 Friedrich VII
1863-1864 Christian IX Karl Peter Ulrich
Paul ( = 1796-1801)


 

Slesvig-Holstein erövras av Preussen och Österrike 1864 och blir därefter en preussisk provins som 1947 förvandlas till en tysk delstat.

1564 delades den kungliga delen av Slesvig-Holstein mellan kung Fredrik II och hans bror Hans den yngre. Men eftersom Hans den yngre saknade en andel i styret av Slesvig-Holstein var hans hertigdöme ingen stat i egentlig mening utan snarare ett apanage som tillföll en sidogren av det danska kungahuset. Detta hertigdöme som genom arvskiften splittrades flera gånger redovisas därför inte här. Den sista delen av det drogs in till kronan när dess hertig blev dansk kung 1863.

* = Johann Adolf var furstbiskop av Bremen 1585-1596 och av Lübeck 1586-1607.
** = Christian Albrecht var furstbiskop av Lübeck 1655-1666.

= Danmark   = Norge   = Sverige   = Oldenburg   = Ryssland