Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 












 

Örjan Martinsson

Burgunderna var ursprungligen en germansk stam som år 407 korsade Rhen och bildade ett rike med Worms som huvudstad. Från och med 413 hade de status som romerksa bundsförvanter (foederati). Men när detta första burgundiska rike krossades av hunnerna 436 flyttade burgunderna till Savoyen där de med romerskt tillstånd bildade ett nytt rike år 443. Under andra halvan av 400-talet utökades burgundernas område så att det omfattade hela den sydöstra delen av dagens Frankrike. Även efter att burgundernas rike erövrades av frankerna 534 fortsatte man att kalla denna region för Burgund, och därmed även ett flertal olika stater som under historiens gång har existerat där.

ca 407
ca 413-436
436-443
443-473
473-516
473-474
473-486
473-500
516-523
516-534
Gebicca
Gundahar (Gunther)
Upplöst
Gundioc
Gundobad (Lyon)
Chilperic (Genève)
Gundomar (Besançon)
Godegisel (Vienne)
Sigismund
Gudomar

Burgundernas rike erövras av frankerna 532-534
men det återuppstår som ett frankiskt delrike som
en följd av den Merovingiska ättens arvskiften.


 

561-593

Guntchramn

593-596 Childebert II
596-613 Theuderic II
613-629 Chlotar II
629-639 Dagobert I
639-657 Chlodovech II

658-673 Chlotar III
673 Theuderic III
673-675 Childeric II
675-676 Theuderic III (2:a gången)
676 Chlodovech III
676-691 Theuderic III (3:e gången)
691-695 Chlodovech IV
695-711 Childebert III
711-721 Chilperich II
721-737 Theuderic IV
737-743 Interregnum
743-751 Childeric III
751-768 Pépin le Bref (den lille)
768-771 Carloman

771 återförenas Burgund med Frankerriket och
upphör de facto att vara ett eget rike. En ny stat
som också kallas för Burgund uppstår när
kungadömet Provence bildas efter ännu en
frankisk riksdelning 855.


 

855-863 Charles
Delas mellan Italien och Lotharingia 863

När Frankerriket upplöstes i slutet av 800-talet utropades lokala ledare till kungar över flera mindre riken varav två, Provence och det Juranska riket, även kallas för Nedre och Övre Burgund eller Cisjuranska och Transjuranska Burgund. När dessa två riken förenades 933 skapades kungadömet Burgund som även kallas för Arelat efter dess huvudstad.


 

(kungadömet Burgund från 933)
 
879-887 Boson

888-912

Raoul I
887-928 Louis (den blinde) 912-937 Raoul II  
928-933 Hugues d'Arles ** 937-993 Conrad
Förenas med det Juranska riket 933 993-1032 Raoul III
  Burgund testamenteras till den tyske kungen 1032 varmed Burgund förenas i en personalunion med Tyskland tills det i slutet av medeltiden formellt upplöses.

Vid samma tid som de burgundiska kungadömena uppstod skapades det ett burgundiskt hertigdöme i Västfranken (Frankrike) samt ett burgundiskt grevskap. När grevskapet som en del av kungadömet Burgund skulle förenas med det Tyskromerska riket 1033 vägrade dess greve Renaud I att erkänna den tyskromerske kejsarens överhöghet. Som en följd av detta kom Renauds län därefter att kallas för frigrevskapet Burgund, ett namn som på franska blev Franche Comté.

Olika ätter
 

Olika ätter
 

884-921

Richard d'Autun

-900

Conrad
921-923 Raoul d'Autun * 900-921 Richard d'Autun
923-943 Gilbert de Chalon 921-936 Raoul d'Autun *
938-943 Hugues d'Arles ** 923-952
952-956
Hugues d'Arles 
Gilbert d'Arles

Ätterna Capet & Ivrea
 

Ätten Narbonne

938-956
956-965
965-1002
1002-1017
Hugues II
Otton
Henri
Robert II
 

 

956-971
971-975
975-979
979-995

Liétaud I
Albéric II
Liétaud II
Albéric III
1002-1015 Otte-Guillaume


Ätten Ivrea

1017-1032 Henri I

Ätten Capet-Burgund
 

995-1027
1027-1057

Otte-Guillaume
Renaud I

 
1032-1076
1076-1093
1093-1102
1102-1143
1143-1162
1162-1192
Robert I
Hugues I
Eudes I
Hugues II
Eudes II
Hugues III

1057-1087
1087-1097
1098-1125
1125-1127
1127-1148
1148-1185

Guillaume I
Renaud II
Guillaume II
Guillaume III
Renaud III
Béatrice I
1192-1218
1218-1273
1273-1305
Eudes III
Hugues IV
Robert II


House of Hohenstaufen
 

1305-1315
1315-1349
1349-1361
1361-1363
Hugues V
Eudes IV
Philippe I
To France

 

1185-1189
1189-1200
1200-1231
 

Frédéric Barberousse
Otton I
Béatrice II

Ätten Valois-Burgund
 

Olika ätter
M = Meran, Ch = Chalon, Ca = Capet, N = Nevers

1363 -1404
1404-1419
1419-1467
1467-1477
1477-1482
1482-
Philippe II (den djärve)
Jean (den orädde)
Philippe III (den gode)
Charles (den djärve)
Marie
Införlivat med Frankrike

1231-1234
1234-1248
1248-1278
1278-1303
1303-1315
1315-1329

Otton II
Otton III
Adélaïde
Otton IV
Robert
Jeanne I
M
M
M
Ch
Ch
Ch

De Burgundiska ländernas regenter efter 1482 finns på denna sida.

1329-1347
1347-1361
1361-1382
1382-1384

Jeanne II
Philippe I
Marguerite
Louis II
Ca
Ca
Ca
N

Franche Comté förenas med hertigdömet Burgund i en personalunion 1384-1482. Därefter är det en del av ätten Habsburgs burgundiska länder till 1678 då det erövras av Frankrike.

* = Raoul var kung av Frankrike 923-939.
** = Hugues d´Arles var kung av Provence 928-933 och hertig av Burgund 938-943.

= Frankrike eller hela Frankerriket
= Hertigdömet Burgund
= Provence (Nedre Burgund)
= Neustrien
= Troyes
= Franche Comté
= Austrasien
= Tyskland
= Italien