Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Ferrara, Modena & Reggio

Under medeltiden var norra Italien splittrade i en mängd små stadsstater och dessa dominerades ofta av så kallade "signores" som styrde städerna enväldigt. Ätten Este var en av de mer betydelsefulla och under 1200-talet tog de kontrollen över inte bara Ferrara utan även över Modena. En tredje stad, Reggio, införlivades med deras välde 1409. Den tyskromerske kejsare gjorde Borso till hertig av Modena och Reggio 1542. Ferrara ingick i Kyrkostaten men 1471 blev Borso upphöjd till hertig även över denna stad av påven. När ätten Estes huvudgren dog ut 1597 återtog påvarna kontrollen över Ferrara, men en sidogren ärvde Modena och Reggio. Detta område utökades sedan med  furstendömet Correggio (1636), hertigdömet Mirandola (1710) och hertigdömet Novellara (1737). Revolutionskrigen ledde till att ätten Este fick lämna ifrån sig sina (ockuperade)  italienska furstendömen i utbyte mot tyska landområden 1797. Men 1814 beslutade Wienkongressen att hertigdömet Reggio och Modena skulle återupprättas. Under mellantiden hade emellertid ätten Este dött ut på svärdssidan. En medlem av ätten Habsburg som var dotterson till den siste hertigen tog över anspråken och blev stamfader för huset Habsburg-Este. Detta hus styrde sedan Modena och Reggio ända tills Italiens enande 1860.

Ätten Este
Ferrara 1242-1308, 1317-1597
Modena 1288-1306, 1336-1797
Reggio 1409-1797

1242-1264
1264-1293
1293-1308
1308
1308

1317-1335
1335-1344
1344-1352
1352-1361
1361-1388
1388-1393
1393-1441
1441-1450

1450-1471
1471-1505
1505-1534
1534-1559
1559-1597
1597-1628
1628-1644
1644-1658
1658-1662
1662-1694
1694-1737
1737-1780
1780-1796

1796-1797
1797-1802
1802-1805
1805-1814

Azzo VII Novello
Obizzo II
Azzo VIII
Aldobrandino II
Fresco

Rinaldo II
Nicolò I
Obizzo III
(även Parma 1344-46)
Aldobrandino III
Nicolò II
Alberto
Nicolò III
Leonello

Borso (1452 hertig av M & R, 1471 av F)
Ercole I
Alfonso I
Ercole II
Alfonso II
Cesare
Alfonso III
Francesco I
Alfonso IV
Francesco II
Rinaldo III
Francesco III
Ercole III

Del av Cispadanska republiken
Del av Cisalpinska republiken
Del av Italienska republiken
Del av kungadömet Italien


Ätten Habsburg-Este
 
1814-1846
1846-1859
Francesco IV
Francesco V

Modena och Reggio förenas 1860 med Sardinien som 1861 blir kungadömet Italien