Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan Martinsson

= Danmark = Holstein-Gottorp = Preussen = Sachsen

Den här sidan är ett arbetsdokument där jag efter bästa förmåga har försökt identifiera de regementen från stora nordiska kriget som även deltog i spanska tronföljdskrigets stora fältslag.

Nedan har jag ordagrant kopierat de slaguppställningar som återfinns i Osprey Publishings böcker om slagen vid Blenheim, Ramillies och Malplaquet (av John Tincey, Michael McNally respektive Simon MacDowall). I högerkolumnerna har jag sedan lagt till mina identifieringar av regementena.

Slaget vid Blenheim 1704

First Line
Stirum Dragoons – 6 squadrons (Austrian?)    
Wirtemberg Dragoons – 3 squadrons    
Hannover – 6 squadrons    
Zenth – 6 squadrons    
Fugger – 3 squadrons (Austrian)    
Ottingen – 2 squadrons    
Leib Regt – 3 battalions (Prussian) CR 4
Crassau – 2 battalions (?)
Prince Philipe – 3 battalions CR 5
Wartensleben – 3 battalions Wartensleben
Bayreuth – 3 battalions (Prussian) CR 8
Danish Guards – 1 battalion (Danish) Livgardet till fot
Prince Charles – 1 battalion (Danish) Prins Carl
Scholtiens – 1 battalion (Danish) Prins Carl (Jobst Scholten var dess regementschef)
Prince George – 311 battalion (Danish) Prins Georg
Anhalt – 2 battalions (Prussian) IR 3
Margraff Ludwig – 2 battalions (Prussian) IR 7
Crown Prince – 2 battalions (Prussian) IR 6
Goor – 1 battalion (Dutch)    
Sturler – 1 battalion (Dutch)    
Hisel [Hiret] – 1 battalion (Dutch)    
Rechteren – 1 battalion (Dutch)    
Heidenbrech [Reidenbregh] – 1 battalion (Dutch)    
Etb Prince of Prussia – 1 battalion (Dutch?) IR 10 (?)
Varenne [Zarenne] – 1 battalion (Dutch?) IR 13
Swerin [Wulver] – 1 battalion (Dutch?) IR 9
Beinhem – 1 battalion (Dutch?) (?)
Garde Hesse – 1 battalion (Hessian)    
Prince Guillaume – 1 battalion (Hessian)    
Erb Prince de Hesse – 1 battalion (Hessian)    
Grenad de Hesse – 1 battalion (Hessian)    
Luc – 1 battalion (Hannover)    
Dubrent [Dubzevil] – 1 battalion (Hannover)    
D’Herbeville – 1 battalion (Hannover)    
Garde Hannover – 1 battalion (Hannover)    
How – 1 battalion (British)    
Ingolsby – 1 battalion (British)    
Marlebourgh – 1 battalion (British)    
Row – 1 battalion (British)    
North – 1 battalion (British)    
Darbey – 1 battalion (British)    
Fergusson – 1 battalions (British)    
Hamilton – 1 battalion (British)    
Orkney – 1 battalion (British)    
English Guards – 1 battalion (British)    
Wirtemberg Oels Dragoons – 3 squadrons (Danish) Württembergska (dragonregementet)
Leib Regiment – 2 squadrons (Danish) Livregementet till häst
Rantzau Brigade – 2 squadrons (Danish) 4:e jylländska (chef = brigadgeneral Jørgen Rantzau)
Schmettau – 2 squadrons (Danish) 5:e jylländska
Rantzau Grosse?? Major – 2 squadrons (Danish) 2:a själländska (chef = generalmajor Johan Rantzau)
Leib Regiment [Anoure] – 2 squadrons (Hannover)    
Noyelles – 2 squadrons (Hannover)    
Voight – 2 squadrons (Hannover)    
Leib Regt de Hesse – 2 squadrons    
Spiegel – 2 squadrons    
Anspach Dragoons – 4 squadrons    
Goeden – 2 squadrons    
Baldwin – 1 squadron    
Erbach – 2 squadrons    
Schuillembourgh – 3 squadrons    
Wood – 2 squadrons (British)    
Windham – 2 squadrons (British)    
Schombergh – 2 squadrons (British)    
Cadogan – 2 squadrons (British)    
Lumley – 3 squadrons (British)    
Erb Prince de Hesse Dragoons – 4 squadrons    
Royal Irish [Ross] – 2 squadrons (British)    
Royal Scotch [Hay] – 1 squadron (British)    

Second Line
Ecchenbach [Sechenbagh] – 5 squadrons    
Gardes de Wirtemberg – 2 squadrons    
Bibra – 4 squadrons    
Darmstatt – 6 squadrons    
Ceusay [Ceusani] – 6 squadrons    
Erb Prince Wirtemberg – 3 squadrons    
Nagel – 2 squadrons    
Venninger [Oennigee] – 2 squadrons    
Hachenberg – 1 squadron    
Sonsfelt – 3 squadrons (Prussian?) CR 7
Loitange – 3 squadrons (Prussian?) CR 6
Wirtemb [Oels] – 1 battalion (Danish) Württemberg-Oels
Zellant [Zealand] – 1 battalion (Danish) Själländska
Funne [Finnen] – 1 battalion (Danish] Fynska
Camiz – 2 battalions (Prussian?) IR 14
Lottem [Lotton] – 1 battalion (Prussian?) IR 15
Marg Phillipie – 2 battalions (Prussian?) IR 12
St Paul [Pol] – 1 battalion (Dutch)    
Berensdorff – 1 battalion (Dutch)    
Teckelbourghb – 1 battalion (Dutch)    
Rantzau – 2 battalions (Dutch/Danish) Oldenburgska (?, uteslutningsmetoden)
Grenad de Wirtemberg – 2 battalions (Wirtemberg?)    
Herman – 1 battalion (Luneburg?)    
Sterfelt [Stennfeld] – 1 battalion (Zell?)    
Seckendorff – 1 battalion (Swiss?)    
Wartenleben – 1 battalion (Hessian)    
Seuckrad [Seuckraet] – 1 battalion (Hessian)    
Scheping – 1 battalion (Hessian)    
Tossin [Tausin] – 1 battalion (Hanover)    
Gauwin [Gauoain] – 1 battalion (Hanover)    
Hulsen – 1 battalion (Hanover)    
Gardes – 1 battalion (Hanover)    
Churchill – 1 battalion (British)    
Meridith – 1 battalion (British)    
Webb – 1 battalion (British)    
Orkney – 1 battalion (British)    
Wirtemberg Ols Dragoons – 2 squadrons (Danish) Württembergska (dragonregementet)
Utterwick – 2 squadrons (Danish) 2:a jylländska
Dewitz – 2 squadrons (Danish) Holsteinska
Alefelt [Ahlefeldt] – 2 squadrons (Danish) Württembergska (kyrassiärregementet)
Brockdorff – 2 squadrons (Danish) 3:e jylländska
Aurox [Averock] Dragoons – 4 squadrons (Dutch?)    
Erbach [Erbagh] Hesse – 2 squadrons    
Hardenberg Dragoons – 3 squadrons (Dutch/Hanover)    
Bassier [Barrier] – 2 squadrons    
Saxen Heilbourg [Saxheilbourg] – 2 squadrons    
Grevendorff – 3 squadrons    
Bottmer Dragoons – 4 squadrons (Hanover)    
Villiers Dragoons – 4 squadrons (Hanover)    
Bulow Dragoons – 4 squadrons (Hanover)    
Austsas – 5 squadrons    
Bareuth – 5 squadrons    
Morhein – 2 squadrons    
Leutsch – 2 squadrons    
Osten – 1 squadrons Kavalleriregementet


Slaget vid Ramillies 1706

The Right Wing – Claude-Frédéric T’serclaes Graaf van Tilly
(54 squadrons – 9,143 officers and men)

1st Line:
Lt. Gen. Lumley (2,492 officers and men)

Hay’s Dragoons (British) 2 sqns    
Ross’s Dragoons (British) 2 sqns    
Lumley’s Horse (British) 3 sqns    
Cadogan’s Horse (British) 2 sqns    
Schomberg’s Horse (British) 2 sqns    
Wyndham’s Horse (British) 2 sqns    
Wood’s Horse (British) 2 sqns    
Lt. Gen. Dompré (3,100 officers and men)
Gardes Dragonders (Dutch) 5 sqns    
Garde du Corps (Dutch) 1 sqn    
Opdam’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Fréchapelle’s Horse (Hanoverian in Dutch pay 2 sqns    
Chanclos’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Athlone’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Rammingen’s Horse (Dutch) 2 sqns  
Dompré’s Horse (Dutch) 2 sqns    

2nd Line
Lt. Gen. Oyen (3,551 officers and men)
Van der Nath Dragoons (Holstein-Gottorp in British pay) 4 sqns Dragongardet
Benningsen’s Dragoons (Hanoverian in British pay) 3 sqns    
Heiden’s Horse (Brandenburg in Dutch pay) 2 sqns Heyden
Canstein’s Horse (Brandenburg in Dutch pay) 2 sqns CR 9
Baldwin’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Viettinghoff’s Horse (Dutch) 1 sqn    
Hünerbein’s Horse (Münster in Dutch pay) 2 sqns    
Reden’s Horse (Hanoverian in Dutch pay) 2 sqns    
Hessen-Homburg’s Horse (Dutch) 3 sqns    


The Centre – General of Foot Charles Churchill
(47,606 officers and men)

1st Line:
Lt. Gen., the Earl of Orkney (11,351 officers and men)

Maj. Gen. Withers (4,856 officers and men)

1st Foot Guards (British) 1 bn    
Earl of Orkney’s Foot/1 (British) 1 bn    
Godfrey’s Foot (British) 1 bn    
Dalrymple’s Foot (British) 1 bn    
Lalo’s Foot (British) 1 bn    
Sabine’s Foot (British) 1 bn    
Webb’s Foot (British) 1 bn    
Brig. Macartney (4,190 officers and men)
Churchill’s Foot (British) 1 bn    
Mordaunt’s Foot (British) 1 bn    
Evan’s Foot (British) 1 bn    
Macartney’s Foot (British) 1 bn    
Stringer’s Foot (British) 1 bn    
Howe’s Foot (British) 1 bn    
Brig. Donop (2,305 officers and men)
Garde til Fods (Danish in Dutch pay) 1 bn Livgardet till fot
Prins Carl/2 (Danish in British pay) 1 bn Prins Carl
Sjaelland/1 (Danish in Dutch pay) 1 bn Själländska
Oldenburg (Danish in British pay) 1 bn Oldenburgska
Lt. Gen. Spaar (7,228 officers and men)
Maj. Gen. Collier (3,660 officers and men)
Erbprinz von Hesse-Kassel (Brandenburg in British pay) 1 bn IR 10
Lattorf (Brandenburg in British pay) 1 bn IR 15 (?)
Heuckelom (Dutch) 1 bn    
Oxenstierna (Swedes in Dutch pay) 1 bn    
Capol (Swiss in Dutch pay) 1 bn    
Hirzel (Swiss in Dutch pay) 1 bn    
Brig. Ziethen (3,568 officers and men)
St Pol (Hanoverian in Dutch pay) 1 bn    
Bernsdorff (Hanoverian in Dutch pay) 1 bn    
Bruncken (Hanoverian in Dutch pay) 1 bn    
Nassau-Usingen (Wallon in Dutch pay) 1 bn    
Prinz Ludwig (Hesse-Kassel in Dutch pay) 1 bn    
Anhalt-Zerbst (Brandenburg in Dutch pay) 1 bn IR 8
Lt. Gen. Dedem (8,474 officers and men)
Maj. Gen. van Soutelande (3,660 officers and men)
Deelen (Dutch) 1 bn    
Nassau-Woudenburg (Dutch) 1 bn    
Kroonprins (Brandenburg in Dutch pay) 1 bn IR 6
Soutelande (Dutch) 1 bn    
Tscharner (Swiss in Dutch pay) 1 bn    
Maj. Gen. de Vilatte (4,814 officers and men)
Argyll (Scottish in Dutch pay) 1 bn    
Borthwick (Scottish in Dutch pay) 1 bn    
Colyear (Scottish in Dutch pay) 1 bn    
Murray (Scottish in Dutch pay) 1 bn    
Brig. Wassenaer (2,234 officers and men)
Gardes te Voet (Dutch) 3 bn    

2nd Line
Lt. Gen. Ingoldsby (6,235 officers and men)

Brig. Meredith (4,190 officers and men)
Orkney’s Foot/2 (British) 1 bn    
Ingoldsby’s Foot (British) 1 bn    
Farrington’s Foot (British) 1 bn    
Tatton’s Foot (British) 1 bn    
North’s Foot (British) 1 bn    
Brig. Schwarztel (2,045 officers and men)
Prins Carl/1 (Danish in British pay) 1 bn Prins Carl
Fynske (Danish in Dutch pay) 1 bn Fynska
Württemburg-Oels (Danish in Dutch pay) 1 bn Württemberg-Oels
Lt. Gen. Oxenstierna (7,387 officers and men)
Maj. Gen. Welderen (3,855 officers and men)
Grumbkow (Brandenburg in British pay) 1 bn IR 17
Dedem (Dutch) 1 bn    
Heyden (Dutch) 1 bn    
Els (Dutch) 1 bn    
Huffel (Dutch) 1 bn    
Jung-Seckendorf (Ansbach-Bayreuth in Dutch pay) 1 bn    
Maj. Gen. Bernsdorff (3,532 officers and men)
Rantzow (Hanoverian in Dutch pay) 2 bn    
Tecklenburg (Hanoverian in Dutch pay) 1 bn    
Veglin (Dutch) 1 bn    
Ranck (Dutch) 1 bn    
Sturler (Swiss in Dutch pay) 1 bn    
Lt. Gen. the Prince of Holstein-Beck (6,931 officers and men)
Brig. Keppel (3,185 officers and men)
Aderkas (Holstein-Gottopr in Dutch pay) 1 bn Bautzen – Aderkass
Barner (Holstein-Gottorp in Dutch pay) 1 bn Prins Christian August
Keppel (Dutch) 1 bn    
Schwartz (Münster in Dutch pay) 1 bn    
Pallandt (Dutch) 1 bn    
Maj. Gen. Murray (1,080 officers and men)
Albemarle (Swiss in Dutch pay) 2 bns    
Brig. Wermüller (2,666 officers and men)
Salisch (Dutch) 1 bn    
Slangenburg (Dutch) 1 bn    
Oranje-Friesland (Dutch) 2 bns    


The Left Wing – General of Horse the Duke of Ouwerkerk
(12,084 officers and men)

1st Line:
Lt. Gen. Cirksena, Graaf in Ostfriesland (4,523 officers and men)

Maj. Gen. the Prince d’Auvergne (1,408 officers and men)

Cirksena’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Eck’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Pentz’s Horse (Hanoverian in Dutch pay) 2 sqns    
Rochford’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Brig. Nassau-La Leck (1,476 officers and men)
Nassau-La Leck’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Württemberg’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Cralingen’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Tilly’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Lt. Gen. Dopff (1,639 officers and men)
Blauwe Garde (Dutch) 2 sqns    
Carabiniers 4 sqns    
Dopff’s Dragoons 4 sqns    

2nd Line:
Lt. Gen. Hompesch (3,464 officers and men)

Maj. Gen. St Laurent (1,039 officers and men)
Tengnagel’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Driesbergen’s Horse (Dutch) 2 sqns    
St Laurent’s Horse (Dutch) 2 sqns    
Brig. Grovestins (1,476 officers and men)
Grovestins’ Horse (Dutch) 2 sqns    
Eminga’s Horse 2 sqns    
Erbach’s Horse 2 sqns    
Brig. Portail (949 officers and men)
Schmettau Dragoons (Ansbach-Bayreuth in Dutch pay) 4 sqns    
Baudissin Dragoons (Holstein-Gottorp in British pay) 4 sqns Dragonregementet

3rd Line:
Lt. Gen. the Prince of Württemberg-Neustadt (4,097 officers and men)

Maj. Gen. Rantzau (1,584 officers and men)
Sjaelland Horse/2 (Danish in Dutch pay) 2 sqns 2:a själländska
Holstein’s Horse (Danish in British pay) 2 sqns Holsteinska
Württemberg Cuirassiers (Danish in British pay) 2 sqns Württembergska (kyrassiärregementet)
Jyske Horse/2 (Danish in British pay) 2 sqns 2:a jylländska
Brig. Brockdorff (1,606 officers and men)
Jyske Horse/3 (Danish in British pay) 2 sqns 3:e jylländska
Jyske Horse/4 (Danish in Dutch pay) 2 sqns 4:e jylländska
Jyske Horse/5 (Danish in Dutch pay) 2 sqns 5:e jylländska
Liv regiment til Hest (Danish in Dutch pay) 2 sqns Livregementet till häst
Brig. Bonnart (907 officers and men)
Württemberg-Oels Dragoons (Danish in Dutch pay) 5 sqns Württembergska (dragonregementet)


Slaget vid Malplaquet 1709

Allied Right Wing (Prince Eugene)

Lieutenant-General Henry Withers
(commanding 19 battalions from Tournai, assisted by major-generals Temple and Hohendorf)

Ingoldsby (British)    
Lalo (British)    
Primrose (British)    
Prince Georg (Danish) Prins Georg
Donep (Danish) Själländska (F. P. v. Donop chef för 1:a bataljonen)
Sponeck (Danish) Fynska (greven av Sponneck chef 2:a bataljonen)
Pretorius (Danish) Oldenburgska (?, H. Ph. Praetorius chef 1711)
Grothusen (Holstein-Gottorf) Prins Christian August (uteslutningsmetoden)
Dobrokowsky (Holstein-Gottorf) Barner – Dobrokoffsky
2nd Battalion Saxe-Meiningen (Pfalz)    
Nassau-Dillenburg (Pfalz)    
Haxthausen (Pfalz)    
Freudenberg (Pfalz)    
Lemsberg (Munster)    
Düren (Munster)    
Prince Wilhelm (Hesse-Kassel)    
Two Battalions (Würtemberg grenadiers)    

Major-General Miklau
20 squadrons of Saxon and Hessian cavalry
and Imperial hussars (on the far-right flank).
 

Brigadier Gauvain
(commanding 1,900 men from Mons)
Gauvein    
du Breuil    
de Luer    
Costeritz    
Tecklenburg    

Reichsgraf von der Schulenburg
40 battalions in three lines that attacked the north end of the Bois de Sars. The composition of this force is the most certain of all Allied contingents, thanks to Schulenburg's first-hand account.

First line
(lieutenant-generals Graf von Wackerbarth [Saxon], and von Harrach [Austrian] commanding; major-generals von Canitz [in Saxon service], Fechenbach [Austrian] and van der Beck [Dutch] assisting)

First battalion, Thungen (Austria)    
First battalion, Baden (Austria)    
Grenadiers (Hesse-Kassel)    
Ernefeld (Munster)    
Cavagnac (Ansbach)    
Carl Rex (or Carlis) (Wallons)    
Hercules (Holstein-Gottorf) Bautzen – Aderkass
Wilke (Hesse-Kassel)    
Two battalions of Saxon foot guards Polska gardet & Sachsiska gardet
One battalions of Danish foot guards Livgardet till fot
Second Line
(Lieutenant-General von Friesheim [in Dutch service] commanding; major-generals Landsberg [Dutch], von Zobel and von Sacken [Hessian] assisting)
Second battalion, Tungen (Austria)    
Lubeck (Pfalz)    
Iselbach (Pfalz)    
Erbprinz August Wilhelm (Braunschweig-Wolfenbüttel)    
Castell (Ansbach)    
Hermann (Württemberg)    
Exterde (Hesse-Kassel)    
Baumbach (Hesse-Kassel)    
Fürstenburg (Saxony) Fürstenberg - Kaiser
Kurprinz (Saxony) Kurprinsen
Weissenfels (Saxony) Weissenfels
Bielke (Denmark) Prins Carl (Christian Bielke chef för 2:a bataljonen)
Third Line
(Lieutenant-General von Bettendorf [in Pfalz service], commanding; major-generals von Sternfels [in Württemberg service] and von Schwärzel [in Danish service] assisting)
Second battalion, Baden (Austria)    
Dalberg (Würzburg)    
Deaston (Würzburg)    
Sachsen-Meiningen (Pfalz)    
Sulzbach (Pfalz)    
Bevern (Braunschweig-Wolfenbüttel)    
Flohs (Mecklenburg)    
Delsuperche (Wallons in Dutch service)    
Maximilian (Hesse-Kassel)    
Erbprinz von Hessen-Kassel (Hesse-Kassel)    
Stockerath (Hesse-Kassel)    
Sternfels (Württemberg)    
Wackerbarth (Saxony) Beichlingen - Wackerbarth - Friesen
Ogilvy (Saxony) Wostromirsky - O´Gilvy - Goltz
Boisset (Denmark) Själländska (L. de Boisset chef för 2:a bataljonen)
Schwärzel (Denmark) Prins Carl (J. B. Schwärtzel  chef för 1:a bataljonen)

Württemburg-Neuenstadt
(81 squadrons of Imperial and Danish horse, dragoons and hussars.
Held in reserve to the rear of Schulenburg)

 


Allied Centre (Duke of Marlborough)

Reichsgraf von Wylich und Lottum
22 battalions in three lines that attacked the east face of the Bois de Sars. Argyle (English) commanding eight battalions in the first line; von Tettau and von Denhoff (Prussian) commanding six battalions in the third line. The disposition of the lines is not known, but the likely overall composition is as follows:

14 battalions (Prussians)

Füsiliergarde IR 1
Leibregiment (two battalions) IR 5
Kronprinz (three battalions) IR 6
Prince Albrecht (two battalions) IR 19
Lottum (two battalions) IR 15
Dünhoff IR 2
Erbprinz von Hessen-Kassel IR 10
Anhalt-Zerbst IR 8
du Troussel IR 9
Five battalions (English)
Argyle    
Webb    
Temple    
Godfrey    
Evans    
Three battalions (Hanoverians)
Melleville (or Malfyl)    
Gohr    
Diepenbroick (or Dieffenbruch)    

Earl of Orkney
Nine battalions (English – holding the right of centre)
1st Guards (Grenadier)    
2nd Guards (Coldstream), later sent to reinforce Lottum    
Orkney (Royal Scots), later sent to reinforce Lottum    
North and Grey (this was a single person: the Baron of North and Grey)    
Howe    
Erle    
Sabine    
Meredith    
Orkney    

Reichsgraf Finck von Finckenstein
Four battalions to the left of Orkney. The composition of this force is tentative. It certainly contained Prussians. Preston and Pendergast’s English were brigaded with the Prussians in June 1709, and Pendergast’s regiment is recorded engaging the French Gendarmes from the Eastern redans, which Finck occupied. In many British accounts, Finck’s command is incorporated into Orkney’s numbers. Finck and Orkney were of equal rank (lieutenant-generals) and were separate divisions. It may be that two of the English battalions listed under Orkney above were actually under Finck’s command.
Alt Dohna (Prussian) IR 16
Jung Dohna (Prussian) IR 4
Preston (English)    
Pendergast (English)    

Major-General Rantzau
Four battalions of Hanoverians, to the Left rear of Finck
Rantzau (two battalions)    
Stallmeister    
Belling    

Cavalry
d’Auvergne
62 squadrons of Dutch horse and dragoons,
in three lines deployed behind Orkney
   
Von Bülow
54 squadrons of Hanoverian and Prussian horse and dragoons,
in three lines to the left of d’Auvergne
 
Wood
15 squadrons of British horse and dragoons
 in two lines covering to the rear of d’Auvergne and von Bülow
 and the gap between them
   

Artillery
40 guns supporting Lottum’s attack
Three mortars or howitzers, and ten guns to the right of Orkney
28 guns to the left of Orkney

Allied Left Wing (Graaf van Tilly)

Prince of Orange
17 battalions of Dutch, on the right, in two lines
Pallandt (right)

Oranje-Frieslande (two battalions)    
Zoutland    
Van der Beek    
May (two battalions, Swiss)    
Heukelom    
Van Welderen (centre)
Schmid (two battalions, Swiss)    
Welderen    
Yvoy    
de Dohna and Van Heyden (left)
Stürler (two battalions, Swiss)    
Hüffel    
Veglin    
Heyden    
Nassau-Wondenburg    

Baron Fagel
13 battalions of Dutch, on the far left, in two lines
Spaar and Oxenstiern (right)
2nd and 3rd battalions Gardes te Voet; the 1st battalion joined later    
Rechteren (centre)
Fournier (Wallons)    
Dohna-Ferrassieré (Swiss)    
Berkhoffer    
Keppel    
Oxenstierna (Swedes)    
1st battalion Mestral (Swiss)    
Hamilton (left)
Tullibardine (Scots)    
Hepburn (Scots)    
2nd battalion Mestral (Swiss)    
Pallandt    

Prince of Hesse-Kassel
21 squadrons of Dutch horse, behind Orange.    

Artillery
20 guns in front of Fagel, on the far left.

Tillbaka till slaget vid Blenheim.