Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Befolkningshistoria

I denna sektion har jag samlat befolkningsstatistik från Europas länder. Eftersom systematiska och regelbundna folkräkningar infördes först i slutet av 1700-talet och under 1800-talet är all befolkningsstatistik från tiden före 1750 enbart uppskattningar baserat på ett mycket bräckligt underlag. Ju längre tillbaka i tiden man går får dessa uppskattningar allt mer karaktären av renodlade gissningar. Uppskattningarna kan därför variera kraftigt i olika källor. Själv har jag hämtat informationen på dessa sidor utan urskillning från en mängd olika böcker, de flesta uppgifterna kommer dock från uppslagsverket International Historical Statistics 1750-1993. Men på grund av att uppgifterna är hämtade från så många olika ställen och ibland är motsägelsefulla är det upp till läsaren att använda dessa helt på egen risk. Notera också att gränser ofta har förändrats flera gånger genom historien, befolkningssiffror kan därför avse antingen landet inom dess dåvarande gränser eller inom dess nuvarande

.

I diagrammet ovan avser Tysklands siffror Preussen fram till enandet 1871 och efter andra världskriget Västtyskland. På samma sätt avser Italiens siffror kungadömet Sardinien fram till enandet 1861. Före 1918 gäller Österrikes siffror för hela dubbelmonarkin Österrike-Ungern.