Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Västra Balkans befolkning

Jugoslavien Albanien

1920-26
1930
1939-40
1950
1960
1970
1980
1990
1991
2000

11,9
13,8
15,6
16,4
18,4
20,4
22,3
23,6
10,4
11,2

0,8
1,0
1,1
1,2
1,6
2,1
2,7
3,3

3,4

Efter första världskriget bildades Jugoslavien genom en sammanslagning av kungadömena Serbien och Montenegro samt de delar av Österrike-Ungern som befolkades av sydslaver, främst Kroatien och Bosnien Hercegovina. Jugoslavien splittrades sedan i början av 1990-talet när flera av dess delrepubliker gjorde sig självständigt, Slovenien, Kroatien, Bosnien Hercegovina och Makedonien. De återstående delarna av Jugoslavien ombildades senare till den federala republiken Serbien-Montenegro.

Kroatien

Bosnien Hercegovina

Montenegro

Serbien

1881
1890
1900
1910

1,92
2,19
2,4
2,61

1879
1885
1895
1910

1,2
1,4
1,6
1,9

1857
1864
1897
1910

0,1
0,1
0,2
0,3

1834
1840
1850
1859
1870

0,7
0,8
1,0
1,1
1,3

1880
1890
1900
1910

1,7
2,2
2,5
2,9

Jugoslaviska delrepubliker och autonoma regioner

  1921 1948 1961 1971 1981 1991-93 2000
Slovenien 1,1 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0
Kroatien 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 4,8 4,7
Bosnien Hercegovina 1,9 2,6 3,3 3,7 4,1 4,4 3,5
Montenegro 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6
Serbien 2,7 4,2 4,8 5,3 5,7
Vojvodina 1,4 1,6 1,9 2,0 2,0
Kosovo 1,5 0,7 1,0 1,2 1,6
Makedonien 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 2,0