Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

Jugoslavien Albanien

1920-26
1930
1939-40
1950

11,9
13,8
15,6
16,4

0,8
1,0
1,1
1,2
1960
1970
1980
1990
18,4
20,4
22,3
23,6
1,6
2,1
2,7
3,3
1991
2000
2010
2020

10,4
11,2

 
3,1
2,9
2,8

Efter första världskriget bildades Jugoslavien genom en sammanslagning av kungadömena Serbien och Montenegro samt de delar av Österrike-Ungern som befolkades av sydslaver, främst Kroatien och Bosnien Hercegovina. Jugoslavien splittrades sedan i början av 1990-talet när flera av dess delrepubliker gjorde sig självständigt, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och (Nord-) Makedonien. De återstående delrepublikerna, Serbien och Montenegro, splittrades 2006. Serbien omfattade även två autonoma regioner, Vojvodina och Kosovo, varav den senare frigjorde sig från serbisk kontroll 1999 och sedan förklarade sig officiellt självständigt 2008.

Kroatien

Bosnien Hercegovina

Montenegro

Serbien

1881
1890
1900
1910

1,92
2,19
2,4
2,61

1879
1885
1895
1910

1,2
1,4
1,6
1,9

1857
1864
1897
1910

0,1
0,1
0,2
0,3

1834
1840
1850
1859
1870

0,7
0,8
1,0
1,1
1,3

1880
1890
1900
1910

1,7
2,2
2,5
2,9

Jugoslaviska delrepubliker och autonoma regioner
(med året för deras självständighet)

    1921 1948 1961 1971 1981 1990 2000 2010 2020
1991 Slovenien 1,1 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1
1991 Kroatien 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 4,8 4,3 4,3 4,0
1992 Bosnien-Hercegovina 1,9 2,6 3,3 3,7 4,1 4,3 3,5 3,5 3,4
2006 Montenegro 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2006 Serbien 2,7 4,2 4,8 5,3 5,7 7,9 7,5 7,3 6,9
  Vojvodina 1,4 1,6 1,9 2,0 2,0 (inkluderat i Serbien från 1990)
2008 Kosovo 1,5 0,7 1,0 1,2 1,6 2,0 2,0 1,8 1,8
1991 Nordmakedonien 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,0 2,1 2,1