Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

De baltiska länderna har under lång tid haft en stor betydelse för Sveriges historia, men framförallt under stormaktstiden. När Sverige var som mäktigast var det faktiskt fler svenska undersåtar som talade estniska än finska. Att Estlands befolkning idag bara är en femtedel av Finlands beror till stor del på att Baltikum ofta har härjats av krig under de blodiga uppgörelserna mellan Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland.

Ett problem med att beskriva de baltiska ländernas befolkningsutveckling är att de territorier som de omfattar endast kan härledas till första världskrigets slut. Innan såg gränserna helt annorlunda ut. Den historiska provinsen Estland omfattar bara den norra delen av dagens republik. Lettland bestod före första världskriget av tre provinser, Kurland, Lettgallen och Livland. Den sistnämnda provinsen omfattade även den södra halvan av dagens Estland. Litauen var en gång ett mycket stort rike vars yta sträckte sig från Östersjön och Svarta havet. Först i mitten av 1800-talet delades detta område upp i ryska provinser varav två kan betraktas som den litauiska republikens föregångare. Även efter självständigheten har de baltiska länderna drabbats av gränsförändringar. Alla siffror här nedan är därför inte jämförbara. Observera också att de anger miljoner invånare.

Estland

1200

< 0,200

1914

0,507

1550

0,250

1922

1,1

1570-1629

0,07-0,1

1931

1,1

före 1710

> 0,160

1939

1,1

1710

0,160

1960

1,2

1747

0,350

1970

1,4

1811

0,263

1979

1,5

1838

0,282

1990

1,6

1851

0,290

2000

1,4

1863

0,313

2010

1,3

1885 0,387 2020 1,3

1897

0,413

 

 

Estland har plågats av många krig varav det livländska kriget 1558-1583, det Svensk-polska kriget 1600-1629 och Stora nordiska kriget 1700-1721 drabbade landet särskilt hårt. Siffran för året 1747 avser dagens Estland och inte den historiska provinsen. Även världskrigen satte sina spår, men på grund av gränsförändringar och rysk inflyttning efter 1945 märks det inte i statistiken.

Lettland

1811

1,2

1931

1,9

1838

1,2

1939

1,9

1851

1,4

1960

2,1

1863

1,5

1979

2,5

1885

1,9

1990

2,7

1897

2,0

2000

2,4

1914

2,5

2010 2,1
1925 1,8 2020 1,9

Den första kolumnen avser de tre historiska provinserna Kurland, Lettgallen och Livland medan den andra avser dagens Lettland som utgör ett mindre område. Landet härjades visserligen svårt under första världskriget men befolkningsminskningen var inte fullt så kraftig som tabellen kan få en att tro.

Litauen

1811

5,1

1931

2,3

1838

5,0

1939

2,4

1851

5,0

1960

2,7

1863

0,9

1979

3,4

1885

1,3

1990

3,7

1897

1,6

2000

3,5

1914

2,1

2010 3,1
1923 2,0 2020 2,8

Den här tabellen ska tolkas mycket försiktigt. De första siffrorna avser ett landområde som även omfattar större delen av dagens Vitryssland. Men även efter 1863 har den historiska regionen och staten Litauens gränser ändrats flera gånger.