Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

 Tsarryssland
 

Sovjetunionen
 

1500
1550
1600
1650
6,0
11,0
13,0 - 15,0
15,0

1820
1830
1840
1850

48,6
56,1
62,4
68,5

1917
1926
1931
1939

184,6
147,0
161,0
170,5

1722
1750
före 1789
14,0
23,0
25,0

1860
1870
1880

74,1
84,5
97,7

1940
1950
1960

191,7
181,0
214,2

1795
1800
1810
1815

29,0
35,5
40,7
45,0

1890
1900
1910
 

117,8
132,9
160,7
 

1970
1980
1990
2000

242,8
265,5
288,6
(290,5)

I denna sektion är Östeuropa identiskt med det område som länge dominerades av tsarernas Ryssland och Sovjetunionen. Under 1600-talet var detta Ryssland ett omfångsrikt men mycket glesbefolkat land i Europas utkant. Peter den Store lyckades emellertid förvandla detta underutvecklade land till en stormakt genom att besegra Sverige under det Stora nordiska kriget. Under 1700-talet erövrades sedan stora landområden från Polen och Turkiet, men under den franska revolutionen hade Ryssland fortfarande en mindre befolkning än Frankrike, dåtidens supermakt. Under 1800-talet ändrades detta då Ryssland genomgick en mycket kraftig befolkningsökning som oroade resten av Europa, främst dess grannar Tyskland och Österrike-Ungern.

Första världskriget ledde dock till en katastrof för det gamla tsarryssland. Stora landområden förlorades till nybildade stater samtidigt som Ryssland plågades av ett inbördeskrig mellan röda och vita. Ur askan bildades Sovjetunionen som återtog en del av de förlorade landområdena under andra världskriget. Men ekonomisk vanskötsel gjorde  att Sovjetunionen kollapsade 1991 och ersattes av den betydligt mindre Ryska federationen.

  Ryska
federationen
Belarus Ukraina Moldavien Transnistrien
1926
1931
1939
1960
93,5
111,2
109,3
118,9
5,0
5,2
5,6
8,1
29,0
31,4
40,0
41,9


3,4
2,9 
1970
1979
1990
130,1
137,6
148,0
9,0
9,5
10,3
47,7
49,8
51,8
3,6
3,9
4,4


 

1990
2000
2010
2020

148,0
146,6
142,9
146,5*

10,2
10,0
9,5
9,4

51,8
49,4
46,0
41,9*

4,4
3,6
3,6
 

0,7
0,5
0,5

Siffror i blått är taget från "International Historical Statistics" av B. R. Mitchell (1998). Siffror i rosa text är hämtade från engelska wikipedias sidor om respektive lands demografi. Transnistrien är en utbrytarrepublik som egentligen tillhör Moldavien men vars folkmängd här räknas separat från och med 2000.

* = Siffrorna för 2020 räknar de 2,4 miljoner invånarna på Krimhalvön som en del av Ryssland och inte Ukraina eftersom Ryssland ockuperade detta område 2014.

Ryska provinser och sovjetrepubliker

  1811 1838 1851 1863 1885 1897 1914
Bessarabien
Kaukasus
Turkestan
0,300 0,790 0,874
2,7
1,0
4,2
1,5
7,3
3,7
1,9
9,3
5,3
2,7
12,7
7,1
 
1926
1931 1939 1960 1970 1979 1990
Georgien 2,7 2,9 3,5 4,0 4,7 5,0 5,5
Armenien 0,9 1,0 1,3 1,8 2,5 3,0 3,3
Azerbajdzjan 2,3 2,5 3,2 3,7 5,1 6,0 7,1
Kazakstan 6,1 7,1 6,1 9,3 13,0 14,7 16,7
Uzbekistan 4,6 4,7 6,3 8,1 11,8 15,4 20,3
Turkmenistan 1,0 1,1 1,3 1,5 2,2 2,8 3,6
Kirgizistan 1,0 1,1 1,5 2,1 2,9 3,5 4,4
Tadzjikistan 1,0 1,2 1,5 2,0 2,9 3,8 5,3

Större delen av Bessarabien blev sedermera Moldavien. Kaukasus bestod av Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Turkestan bestod av Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan Kirgizistan och Tadzjikistan.

Läs om Estland, Lettland och Litauen på denna sida.