Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Västeuropa

Av de västeuropeiska länderna var länge Frankrike det mäktigaste, under 1600-talet var ungefär en femtedel av Europas befolkning fransmän. Den stora befolkningen gjorde dock att fransmännen bedrev en familjeplanering för att förhindra arvskiften att splittra jordbruksmarken i alltför små enheter. Under 1800-talet ledde detta till att Frankrikes andel av Europas befolkning minskade kraftigt och att dess dominerande ställning därmed gick förlorad. 1800-talets befolkningstillväxt berodde nästan enbart på att medellivslängden ökade och inte på en ökning av födelsetalen.

Frankrike
 

50 f. Kr.
0
400
800

5,0 - 6,7
8,0
12,2
8,8

1500
1550
1580
1594

15,0 - 18,0
16,0
20,0
18,5

1850
1860
1870
1880

35,6
36,5
36,9
37,5

850
1200
1226
1300

5,0
12,0
16,0
14,5

1600
1670
1700
1715

20,0
18,0
21,0
19,2

1890
1900
1910
1920

38,4
38,9
39,5
39,0

1320
1328
1330
1340

20,0
13,0 - 16,0
12,0 - 20,0
21,0

1740
1775
1789
1801

24,6
25,0
27,6
27,5

1930
1940
1950
1960

41,6
39,0
41,8
45,7

1345
1350
1357-1453
1457

20,2
18,0
16,6
19,7

1810
1820
1830
1840

29,3
30,3
32,4
34,1

1970
1980
1990
2000
2010

50,8
53,9
56,7
59,3
64,7


Spanien
 

0
1350
1500

4,0
6,0
6,0 - 10,0

1797
1815
1820

10,5
12,5
11,0

1910
1920
1930

19,8
21,2
23,3

1550
1600
1650
1700

7,0
8,0
7,0
5,0

1840
1850
1860
1870

14,0
15,7
15,6
16,2

1940
1950
1960
1970

25,8
27,9
30,5
33,8

1750
1769
1787

9,0
9,2
10,3

1880
1890
1900

16,9
17,8
18,5

1980
1990
2000
2010

37,5
39,0
39,4
46,0


Portugal
 

0
1500
1600

1,0
1,0
2,0

1861
1864
1878

4,0
4,2
4,6

1950
1960
1970

8,4
8,9
9,0

1768
1801
1821
2,4
2,9
3,0
1890
1900
1910
5,1
5,4
5,9
1980
1990
2000
9,8
9,9
10,0

1835
1841
1854

3,1
3,7
3,8

1920
1930
1940

6,0
6,8
7,7

2010
 

10,6