Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

Av de västeuropeiska länderna var länge Frankrike det mäktigaste, under 1600-talet var ungefär en femtedel av Europas befolkning fransmän. Den stora befolkningen gjorde dock att fransmännen bedrev en familjeplanering för att förhindra arvskiften att splittra jordbruksmarken i alltför små enheter. Under 1800-talet ledde detta till att Frankrikes andel av Europas befolkning minskade kraftigt och att dess dominerande ställning därmed gick förlorad. 1800-talets befolkningstillväxt berodde nästan enbart på att medellivslängden ökade och inte på en ökning av födelsetalen.

Frankrike
 

50 f. Kr.
0
400

5,0 - 6,7
8,0
12,2

1580
1594
1600

20,0
18,5
20,0

1890
1900
1910

38,4
38,9
39,5

800
850
1200
8,8
5,0
12,0
1670
1700
1715
18,0
21,0
19,2
1920
1930
1940
39,0
41,6
39,0

1226
1300
1320

16,0
14,5
20,0

1740
1775
1789

24,6
25,0
27,6

1950
1960
1970

41,8
45,7
50,8

1328
1330
1340
13,0 - 16,0
12,0 - 20,0
21,0
1801
1810
1820
27,5
29,3
30,3
1980
1990
2000
53,9
56,7
59,0

1345
1350
1357-1453

20,2
18,0
16,6

1830
1840
1850

32,4
34,1
35,6

2010
2020
 

62,8
65,1
 

1457
1500
1550

19,7
15,0 - 18,0
16,0

1860
1870
1880

36,5
36,9
37,5  


Spanien
 

0
1350
1500

4,0
6,0
6,0 - 10,0

1820
1840
1850

11,0
14,0
15,7

1950
1960
1970

27,9
30,5
33,8

1550
1600
1650
7,0
8,0
7,0
1860
1870
1880
15,6
16,2
16,9
1980
1990
2000
37,5
39,0
40,3

1700
1750
1769

5,0
9,0
9,2

1890
1900
1910

17,8
18,5
19,8

2010
2020
 

46,5
47,3
 

1787
1797
1815

10,3
10,5
12,5

1920
1930
1940

21,2
23,3
25,8

 

 


Portugal
 

0
1500
1600

1,0
1,0
2,0

1861
1864
1878

4,0
4,2
4,6

1950
1960
1970

8,4
8,9
9,0

1768
1801
1821
2,4
2,9
3,0
1890
1900
1910
5,1
5,4
5,9
1980
1990
2000
9,8
9,9
10,3

1835
1841
1854

3,1
3,7
3,8

1920
1930
1940

6,0
6,8
7,7

2010
2020
 

10,6
10,3