Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Länens befolkning i procent

Tabellerna nedan beskriver hur många procent av rikets befolkning varje län hade från 1571 till idag (inom de nuvarande gränserna). Varje län har fått två av sina värden markerade med färg. Grön färg anger länets högsta andel av rikets befolkning och röd färg anger den lägsta.

1571 1620

1699

1718

1735

1751

1780

1805

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

Stockholm stad

1,57 1,05 4,18 4,05 3,38 3,52 3,24 3,02

2,73

2,94

2,80

2,68

2,67

2,90

3,26

Stockholms län

5,49 4,21 4,47 4,83 5,22 4,64 4,33 4,10

4,08

3,79

3,60

3,50

3,30

3,16

3,14

Uppsala

4,71 3,74 3,81 3,98 3,44 3,91 3,62 3,48

3,40

3,09

2,84

2,71

2,55

2,41

2,42

Södermanland

4,24 4,44 5,28 4,97 4,39 4,70 4,23 4,10

4,16

3,91

3,74

3,66

3,44

3,29

3,26

Östergötland

5,97 6,32 6,60 6,39 7,24 7,10 6,90 6,71

6,85

6,69

6,51

6,59

6,37

6,24

6,09

Jönköping

4,87 6,55 5,65 4,76 5,81 5,31 5,57 4,85

4,88

4,72

4,74

4,78

4,68

4,43

4,32

Kronoberg

3,77 4,56 2,93 2,98 3,50 3,75 3,81 3,69

3,78

3,71

3,77

3,85

3,93

3,94

3,81

Kalmar

4,24 4,09 5,21 5,33 5,04 5,31 5,66 5,72

5,80

5,80

5,75

5,89

5,80

5,72

5,59

Gotland

1,88 1,40 1,32 1,28 1,36 1,29 1,43 1,37

1,39

1,39

1,35

1,34

1,29

1,29

1,30

Blekinge

1,88 1,99 2,42 2,56 2,55 2,52 2,66 2,78

2,90

3,05

2,98

3,06

3,10

3,06

3,02

Kristianstad

7,06 6,20 4,69 5,04 4,92 4,87 5,04 4,97

5,09

5,22

5,19

5,29

5,45

5,44

5,33

Malmöhus

10,36 8,54 5,72 5,75 5,75 5,70 5,95 6,21

6,47

6,84

6,93

7,07

7,26

7,35

7,58

Halland

4,24 4,56 3,37 3,48 3,32 3,24 3,24 3,07

3,11

3,09

3,08

3,03

3,04

3,11

3,05

Göteborg & Bohus

3,92 3,98 4,03 4,12 4,39 4,25 4,47 4,89

4,92

5,22

5,33

5,25

5,40

5,54

5,57

Älvsborg

6,44 8,19 6,82 6,89 6,64 6,38 6,47 6,46

6,39

6,57

6,86

6,97

7,06

6,97

6,69

Skaraborg

5,81 7,13 7,62 6,89 5,58 6,26 5,95 5,76

5,67

5,76

5,78

5,76

5,74

5,75

5,85

Värmland

1,73 2,46 4,03 4,47 5,58 5,20 5,19 5,80

5,67

5,72

5,99

6,24

6,37

6,40

6,24

Örebro

2,67 3,63 4,55 4,47 4,15 4,36 4,19 4,23

3,99

3,87

4,02

3,98

3,96

3,94

4,03

Västmanland

4,08 4,33 4,33 4,19 4,09 3,97 3,71 3,52

3,45

3,33

3,08

2,93

2,78

2,67

2,74

Dalarna

4,40 4,56 5,06 5,54 5,46 5,48 5,33 5,14

5,00

4,72

4,67

4,39

4,33

4,40

4,22

Gävleborg

3,45 3,04 3,08 3,20 3,02 3,02 3,14 3,48

3,53

3,56

3,57

3,50

3,44

3,52

3,53

Västernorrland

3,14 1,87 1,76 1,85 1,96 2,01 2,24 2,49

2,56

2,59

2,70

2,74

2,87

3,03

3,24

Jämtland

1,88 1,40 1,25 1,21 1,13 1,17 1,28 1,37

1,39

1,43

1,45

1,47

1,49

1,58

1,68

Västerbotten

1,10 0,82 0,81 0,78 0,89 0,89 1,09 1,33

1,43

1,55

1,73

1,75

1,95

2,10

2,21

Norrbotten

1,10 0,94 1,03 0,99 1,19 1,12 1,28 1,49

1,35

1,43

1,52

1,56

1,69

1,79

1,82


1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Stockholm stad

3,70

5,14

5,86

6,20

7,10

8,18

9,28

10,57

10,79

9,25

7,78

7,89

8,46

9,00

Stockholms län

3,22

3,20

3,37

4,15

4,12

4,32

4,52

5,07

6,15

9,04

10,59

11,34

12,08

12,82

Uppsala

2,43

2,53

2,41

2,32

2,32

2,25

2,17

2,20

2,24

2,69

2,93

3,13

3,31

3,43

Södermanland

3,22

3,24

3,25

3,24

3,22

3,08

3,01

3,04

3,04

3,07

3,04

2,98

2,88

2,88

Östergötland

5,85

5,58

5,43

5,33

5,18

5,00

4,98

4,94

4,78

4,73

4,72

4,69

4,63

4,57

Jönköping

4,29

4,05

3,95

3,88

3,86

3,78

3,80

3,85

3,80

3,80

3,64

3,58

3,50

3,39

Kronoberg

3,72

3,36

3,10

2,86

2,69

2,54

2,37

2,24

2,12

2,07

2,09

2,07

1,99

1,95

Kalmar

5,37

4,87

4,44

4,13

3,91

3,76

3,58

3,37

3,15

2,98

2,91

2,80

2,65

2,49

Gotland

1,20

1,07

1,03

1,00

0,95

0,93

0,93

0,84

0,72

0,67

0,66

0,66

0,64

0,61

Blekinge

3,00

2,99

2,84

2,70

2,49

2,36

2,28

2,07

1,92

1,91

1,85

1,74

1,69

1,62

Kristianstad

5,06

4,64

4,26

4,13

4,08

4,01

3,89

3,68

3,41

3,27

3,37

3,36

3,25

3,21

Malmöhus

7,65

7,71

7,96

8,28

8,25

8,32

8,32

8,26

8,35

8,90

8,93

9,06

9,46

9,99

Halland

2,96

2,84

2,76

2,66

2,52

2,44

2,39

2,31

2,27

2,39

2,78

2,96

3,10

3,18

Göteborg & Bohus

5,74

6,23

6,56

6,90

7,20

7,44

7,63

7,91

8,34

8,85

8,55

8,60

8,93

9,15

Älvsborg

6,33

5,77

5,45

5,22

5,08

5,10

5,16

5,10

5,00

4,99

5,11

5,13

5,03

4,91

Skaraborg

5,65

5,16

4,69

4,37

4,13

3,94

3,75

3,52

3,33

3,18

3,25

3,22

3,05

2,91

Värmland

5,87

5,29

4,95

4,71

4,56

4,40

4,21

3,99

3,88

3,52

3,41

3,29

3,10

2,90

Örebro

3,99

3,82

3,80

3,75

3,71

3,57

3,55

3,51

3,49

3,43

3,29

3,16

3,09

2,97

Västmanland

2,80

2,86

2,88

2,83

2,86

2,64

2,65

2,90

3,11

3,22

3,13

3,00

2,89

2,82

Dalarna

4,16

4,12

4,24

4,24

4,30

4,07

3,91

3,79

3,81

3,43

3,45

3,36

3,13

2,94

Gävleborg

3,92

4,33

4,63

4,60

4,54

4,56

4,30

4,05

3,91

3,63

3,53

3,36

3,14

2,94

Västernorrland

3,70

4,37

4,52

4,55

4,49

4,54

4,32

4,03

3,81

3,39

3,22

3,03

2,78

2,58

Jämtland

1,84

2,09

2,16

2,14

2,27

2,20

2,18

2,04

1,87

1,55

1,62

1,58

1,46

1,35

Västerbotten

2,32

2,57

2,80

2,92

3,08

3,32

3,45

3,29

3,20

2,89

2,93

2,93

2,88

2,75

Norrbotten

1,99

2,19

2,63

2,92

3,10

3,26

3,39

3,42

3,49

3,16

3,21

3,07

2,88

2,64