Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

De svenska länens befolkning

Tabellerna nedan beskriver hur många tusen invånare varje län hade. Eftersom statistiken kommer från olika källor som inte avser samma landområden har olika färger använts. Statistiken i blå text kommer från verket International Historical Statistics 1750-1993  av B.R. Mitchell och avser länen inom dess dåvarande gränser. Det är därför som ingen befolkning anges för län som inte existerade då. Statistiken i grön text kommer från Lennart Andersson Palms bok Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1991 och avser de så kallade "Emigrationslänen", dvs. den länsindelning som rådde under större delen av den perioden innan kommun- och länssammanslagningar ändrade gränserna under andra halvan av 1900-talet. Statistiken före 1750 bygger dock inte på någon officiell befolkningsstatistik utan är uppskattningar som av vissa har kritiserats för att vara för låga (främst åren 1571 och 1620). Statistiken i lila text kommer från SCB. För de län som upphörde att existera under 90-talet utgörs siffrorna av folkmängden i de kommuner som tidigare ingick i länen.

  1571 1620 1699 1718 1735 1750 1751 1760 1772 1780 1795 1800 1805 1810 1820 1830 1840
Stockholm stad
Stockholms län
Uppsala
Södermanland
Östergötland
10
35
30
27
38
9
36
32
38
54
57
61
52
72
90
57
68
56
70
90
57
88
58
74
122
54
90
63
79
128
63
83
70
84
127
69
94
66
82
133
72
99
70
87
141
68
91
76
89
145
75
93
78
94
155
76
96
81
97
158
73
99
84
99
162
65
97
81
99
163
76
98
80
101
173
81
104
82
108
188
84
110
85
115
207
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
31
24
27
12
12
56
39
35
12
17
77
40
71
18
33
67
42
75
18
36
98
59
85
23
43
104
66
89
24
35
95
67
95
23
45
113
71
105
25
40
116
74
116
28
54
117
80
119
30
56
113
86
130
30
60
114
88
130
31
62
117
89
138
33
67
116
90
138
33
69
122
96
150
36
79
137
109
166
39
86
150
121
185
42
96
Kristianstad
Malmöhus
Halland
Göteb. & Bohus
Älvsborg
45
66
27
25
41
53
73
39
34
70
64
78
46
55
93
71
81
49
58
97
83
97
56
74
112
91
106
58
80
126
87
102
58
76
114
94
108
62
81
120
100
116
66
88
127
106
125
68
94
136
113
137
70
111
148
117
142
72
117
153
120
150
74
118
156
121
154
74
117
152
135
177
80
135
170
150
200
89
154
198
166
222
95
165
219
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
37
11
17
26
28
61
21
31
37
39
104
55
62
59
69
97
63
63
59
78
94
94
70
69
92
109
-
172
71
97
112
93
78
71
98
106
-
184
73
105
110
-
194
77
110
125
109
88
78
112
135
130
95
81
119
136
135
95
82
123
139
140
102
85
124
135
135
95
82
119
149
148
100
86
122
167
173
116
89
135
181
196
125
92
138
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
22
20
12
7
7
26
16
12
7
8
42
24
17
11
14
45
26
17
11
14
51
33
19
15
20
-
110
-
36
-
54
36
21
16
20
-
120
-
41
-
68
67
-
44
-
66
47
27
23
27
81
79
-
68
-
83
85
-
71
-
84
60
33
32
36
84
61
33
34
32
92
67
37
40
37
103
78
42
50
44
110
86
46
55
49

Fram till 1779 ingick Värmland i Örebro län. Gävleborg och Jämtland tillhörde Västernorrlands län innan de blev egna län 1762 och 1810. Norrbotten tillhörde Västerbottens län till 1810.

 
  1850 1860 1870 1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Stockholm stad
Stockholms län
Uppsala
Södermanland
Östergötland
93
115
89
120
222
112
122
93
127
241
136
131
101
136
254
169
147
111
147
267

246
153
121
155
267

301
173
124
167
279

342
229
128
179
294

419
243
137
190
306

502
265
138
189
307

591
288
138
192
317

744
357
155
214
348

809
461
168
228
358

747
730
217
248
382

647
881
244
253
393

679
975
269
256
403

751
1 073
294
256
411

847
1 207
323
271
430

Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
163
137
202
45
108
171
152
221
50
118
180
159
233
54
126
196
170
245
55
137

194
161
233
51
143

203
159
228
53
146

214
158
228
55
149

228
159
231
56
147

232
156
231
57
145

242
151
228
59
145

271
158
237
59
146

285
159
236
54
144

307
167
241
54
154

303
174
242
55
154

308
178
241
57
150

311
177
235
57
150

319
184
234
57
153

Kristianstad
Malmöhus
Halland
Göteb. & Bohus
Älvsborg
190
253
106
188
246
210
284
120
214
269
222
316
127
232
279
231
349
135
262
289

222
369
136
298
276

219
409
142
337
280

228
457
147
381
288

241
487
149
425
300

246
511
150
457
313

248
530
152
486
329

259
582
163
557
359

256
626
170
625
375

264
719
193
715
403

280
743
231
711
425

289
779
255
740
441

289
840
275
793
447

302
941
299
862
462

Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
200
222
138
97
151
222
247
152
103
170
244
260
168
114
176
258
268
182
128
190

247
253
183
137
197

241
254
195
148
218

241
260
207
156
234

244
269
219
169
254

242
270
219
162
250

239
268
226
169
249

248
281
247
204
267

250
291
262
233
286

257
284
277
260
277

270
284
274
260
287

277
283
272
258
289

271
275
274
257
278

274
273
280
266
277

Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
120
100
52
68
59
136
117
61
81
69
147
135
70
92
76
179
169
84
106
91

207
209
100
123
105

238
232
111
144
135

254
251
118
161
161

268
265
134
182
183

280
279
135
204
200

274
275
139
220
216

285
284
144
232
241

293
286
140
240
262

293
274
125
233
255

294
268
135
244
267

289
261
136
252
264

279
247
130
256
256

277
243
127
259
249


Stockholms stad förenades med Stockholms län 1968 men redovisas trots det separat även efter detta år för att underlätta jämförelser.
Samma sak gäller för Kristianstads och Malmöhus län som slogs samman till Skåne län 1997 samt Skaraborgs, Älvsborg och Göteborg & Bohuslän som 1998 bildade Västra Götalands län. Dalarnas län hette före 1997 Kopparbergs län.

I tabellen ovan har jag räknat om SCB:s befolkningsstatistik så att den inte tar hänsyn till de förändringar av länsgränserna som ägde rum 1997-2007. Utöver de redan nämnda länssammanslagningarna bytte Habo och Mullsjö kommuner länstillhörighet från Skaraborg till Jönköping 1998, och Heby kommun bytte från Västmanland till Uppsala 2007. Avsikten med dessa omräkningar är att underlätta jämförelser med den äldre statistiken. Men de korrekta befolkningstalen för de berörda länen följer nedan:

 

2000

2010

Stockholm
Uppsala
Västmanland
Västra Götaland
Jönköping
Skåne

1 824
   294
   257
1 495
   328
1 130

2 054
   336
   253
1 580
   337
1 243

Om du vill se hur många procent av rikets befolkning länen hade istället för tusental invånare klicka här.