Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

0
1000
1340
1350
5,0 - 8,0
5,0
10,0
12,0
1850
1861
1862
1870
24,3
25,0
21,8
25,9
1960
1970
1980
1990
50,2
53,8
56,4
57,7
1690
1700
1770
1795
12,5
11,0 - 16,5
14,7
16,3
1880
1890
1900
1910
28,2
30,3
32,4
34,4
1990
2000
2010
2020
56,7
56,9
59,7
59,6
1800
1816
1825
1840
17,2
18,4
19,7
22,0
1920
1930
1940
1950
36,4
40,9
44,5
46,8


 


 

Från medeltiden till 1800-talet var Italien ingen politisk enhet, utan det var splittrat ett stort antal småstater. Italien var därmed enbart en geografisk enhet. När Italien enades 1861 sammanföll till en början inte den nya statens gränser med det geografiska området Italien, Venetien och Kyrkostaten erövrades först 1866 respektive 1870 av kungadömet Italien. Därför finns det två siffror för 1861, den lägre siffran anger kungadömets befolkning. Siffror med rosa text är hämtade från engelska Wikipedia.

Italienska småstater

 
1770 1800 1816 1825 1838 1848 1858
Sardinien
Lombardiet
Venetien
2,5
1,8
1,7
2,7
1,8
1,8
3,2
2,2
2,0
3,5
2,3
1,9
4,0
2,5
2,1
4,3
2,7
 
4,4
2,9
2,3
Parma
Modena
Toscana
0,4
0,3
1,1
0,4
0,4
1,2
0,4
0,4
1,3
0,4
0,4
1,4
0,5
0,5
1,6
0,5
0,6
1,7
0,5
0,6
1,8
Kyrkostaten
Neapel
Sicilien
1,6
4,1
1,3
2,3
5,0
1,7
2,4
4,9
1,6
2,4
5,6
1,7

6,1
1,9
3,0
6,6
2,1
3,1
7,0
2,3

Sardinien bestod inte enbart av ön, utan var ett kungadöme som även omfattade nordvästra hörnet av Italien med huvudstad i Turin. Venetien och Lombardiet var österrikiska besittningar. Neapel och Sicilien var de två beståndsdelarna av kungadömet Bägge Sicilierna.