Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Italiens befolkning

0
1000
1340
1350
1690
1700
1770
1795
1800
1816
5,0-8,0
5,0
10,0
12,0
12,5
11,0-16,5
14,7
16,3
17,2
18,4
1825
1840
1850
1861
1862
1870
1880
1890
1900
1910
19,7
22,0
24,3
25,0
21,8
25,9
28,2
30,3
32,4
34,4
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
36,4
40,9
44,5
46,8
50,2
53,8
56,4
57,7
57,7
60,3

Från medeltiden till 1800-talet var Italien ingen politisk enhet, utan det var splittrat ett stort antal småstater. Italien var därmed enbart en geografisk enhet. När Italien enades 1861 sammanföll till en början inte den nya statens gränser med det geografiska området Italien, Venetien och Kyrkostaten erövrades först 1866 respektive 1870 av kungadömet Italien. Därför finns det två siffror för 1861, den lägre siffran anger kungadömets befolkning.

Italienska småstater

 
1770 1800 1816 1825 1838 1848 1858
Sardinien
Lombardiet
Venetien
Parma
Modena
Toscana
Kyrkostaten
Neapel
Sicilien
2,5
1,8
1,7
0,4
0,3
1,1
1,6
4,1
1,3
2,7
1,8
1,8
0,4
0,4
1,2
2,3
5,0
1,7
3,2
2,2
2,0
0,4
0,4
1,3
2,4
4,9
1,6
3,5
2,3
1,9
0,4
0,4
1,4
2,4
5,6
1,7
4,0
2,5
2,1
0,5
0,5
1,6
6,1

1,9

4,3
2,7

0,5
0,6
1,7
3,0
6,6
2,1

4,4
2,9
2,3
0,5
0,6
1,8
3,1
7,0
2,3

Sardinien bestod inte enbart av ön, utan var ett kungadöme som även omfattade nordvästra hörnet av Italien med huvudstad i Turin. Venetien och Lombardiet var österrikiska besittningar. Neapel och Sicilien var de två beståndsdelarna av kungadömet Bägge Sicilierna.