Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
 TENNSOLDATER
 
  Äldsta svenskarna

 
Äldsta ryssarna

  Svenskar vid Poltava (1)
  Svenskar vid Poltava (2)
  Svenskar vid Poltava (3)
  Ryssar vid Poltava
  Striden vid Jakovetskij

 
  Fristående svenskar
  Minnenas allé
  Sachsare och danskar
 

  Karolinska fanor
  Karolinska standar
  Motståndarnas fanor

 
Färger till tennsoldater
 
Färger till hästar
 

Örjan Martinsson

Ryska tennsoldater - del 2


Sibirska
dragonregementet


Vladimirska
dragonregementet


Preobrazjenska
gardesregementet

Furst Repnins
grenadjärregemente

Efter att jag hade gjort tennsoldaterna i del 1 dröjde det ett drygt decennium innan jag år 2009 utökade min samling av ryska tennsoldater genom att måla två miniskvadroner och två minibataljoner. Skvadronerna syns på bilden nedan och de föreställer Sibirska dragonregementet (vars kornblå uniformer har blivit blekta av kamerablixten) samt Vladimirska dragonregementet. Medan den grön-röda uniformen dominerade i infanteriet var den blå-röda minst lika vanlig bland dragonerna. När en enhetsuniform slutligen förverkligades efter kriget fick alla dragoner kornblå rockar.

Hästarna har här fått ett mer realistiskt utseende än i den tidigare ryska skvadronen. Jag har hela tiden försökt hitta en bra färg att måla hästar och jag har nu fastnat för två humbrolfärger (nummer 98 och 113). Hästarna på bilden har målats med den rödbruna nummer 113 och tanken är att alla dragonhästar, såväl svenska som ryska, ska ha den färgen medan kavallerihästar ska ha den chokladfärgade nummer 98. Logiken bakom detta beslut är att jag vill ha något sätt att skilja tennsoldater som föreställer dragoner från vanliga kavallerister. Samtidigt vill jag också att inte alla hästar ser identiska ut. Hur hästarna såg ut i verkligheten har jag dock ingen aning om förutom att mörka nyanser föredrogs och att man försökte ha en enhetlig färg på hästarna i varje skvadron.

Av en ren tillfällighet ska dragonerna från samtliga tre regementen som jag har målat ha haft gröna standar. Färgen på motiven känner jag inte till, så jag har varit tvungen att helt godtyckligt välja individuella färger åt dem. I dessa fall har jag valt att färga motiven blå respektive röda eftersom dessa färger återfinns på deras uniformer.

Dragonfanorna har bytts ut mot en historiskt korrekt fana och en spekulativ fana som dock är mer realistisk än den som blev utbytt.. Utöver fanbäraren har tennsoldaterna i det första ledet blivit utbytta mot en pukslagare och fyra pistolskjutande ryttare i båda skvadronerna. Kragarna på båda skvadroners ryttare har också målats röda.

De två skvadronernas hästarna har sedan målats om med varsin vallejofärg för att ger än mer variation och en glansigare yta som ska likna svettiga hästar. Alla handskar av ljust skinn, såväl bland dragonerna som i infanteriet, har målats över med hudfärg.

När jag skulle måla två infanteribataljoner var det givet att det ena av dem skulle vara Preobrazjenska gardet, tsarens eget elitregemente som härstammade från det regemente av "lekkamrater" som han hade som barn. Till skillnad från övriga ryska regementen är gardets uniformer väl beskrivna i källorna. Ett problem är dock grenadjärernas huvudbonader. De svarta läderhjälmar med plymer som förknippas med gardet infördes inte förrän 1712. Alltså utgick jag från att de dessförinnan hade vanliga grenadjärmössor av tyg och målade dem därefter. Men när jag målat färdigt min bataljon bläddrar jag i en nyutkommen bok och läser där att de hade björnskinnsmössor... Ännu en sak som måste korrigeras (detta har nu korrigerats).

Pikenerarna som är gjutna med form Nr. 903 har bytts ut mot sådana som är gjutna med form Nr. 46 och som avfyrar pistoler. Även en av de knästående musketerarna har bytts ut mot en sådan pikenerare, vilka inte längre är koncentrerade i mitten utan uppblandade med de övriga knästående musketerarna. Pikarna har dessutom målats svarta.

I normala fall målar jag mina fanor ovanpå ett mönster som jag har kopierat eller skrivit ut från datorn. Motivet på Preobrazjenska gardets fanor är dock så invecklat att jag var tvungen att "fuska". Med undantaget för de röd-vit-blåa banden är Preobrazjenska gardets fana en omålad datorutskrift. Den bygger på den rekonstruktion som återfinns i Konstams bok. Höglund har en alternativ rekonstruktion där det lilla korset längst ned är blått istället för rött och det trefärgade bandet har en annan ordning på färgerna.

    

Den sista bataljonen är den som har tagit längst tid att fullborda. När jag började måla minibataljoner (på 1900-talet) ville jag måla en bataljon bestående av enbart grenadjärer. Valet föll på Furst Repnins grenadjärregemente som var avbildat av David Rickman på framsidan av Angus Konstams första bok (bilden ovan till höger). Konstams text nämnde ingenting om färgen på strumporna så jag ignorerade Rickmans tolkning att de var vita och målade dem istället röda. Slutresultatet blev figurerna i bilden nedan. Eftersom jag inte hade någon information om hur fanan såg ut blev den aldrig gjord. När Höglunds bok kom ut fann jag att den inte nämnde de detaljer som Konstam nämnde. De enda kända detaljer som Höglunds bok hade att berätta var en röd rock och röd mössa med pälsbräm (inte blå uppslag som hos Konstam). Jag beslöt att måla om Repnins grenadjärer och passade på att måla strumpor, uppslag, byxor och västar gröna (vilket skedde i maj 2009). Det var för mig en rimlig gissning och det gjorde tennsoldaterna mycket snyggare. Dessutom målade jag äntligen en fana åt grenadjärerna. Jag har fortfarande ingen kunskap om hur fanan såg ut så jag målade en livfana istället. Livfanan var identisk för åtminstone alla vanliga infanteriregementen och föreställde den ryska dubbelörnen i ett vitt fält. Varje regemente hade en livfana vid sidan av de vanliga kompanifanorna.

Fanbäraren har tagits bort och ersatts av ytterligare en menig grenadjär. Underofficerarna som bär hillebarder och trekantiga hattar har bytts ut mot underofficerare iförda grenadjärmössor och beväpnade med musköter. Även trumslagarna har fått grenadjärmössor.

Nästa sida