Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
 TENNSOLDATER
 
  Äldsta svenskarna

 
Äldsta ryssarna
 
  Svenskar vid Poltava (1)
  Svenskar vid Poltava (2)
  Svenskar vid Poltava (3)
  Ryssar vid Poltava
  Striden vid Jakovetskij

 
  Fristående svenskar
  Minnenas allé
  Sachsare och danskar
 
 
  Karolinska fanor
  Karolinska standar
  Motståndarnas fanor
 
 
Färger till tennsoldater
  Färger till hästar
 

Örjan Martinsson
Nylands kavalleriregementes standar m/1686

Ett typiskt karolinskt kavalleriregemente bestod av 1 000 man fördelade på åtta kompanier. I likhet med infanteriet hade varje kavallerikompani ett eget standar med ett för regementet gemensamt utseende. Även i kavalleriet utmärkte sig livkompaniet med att ha ett så kallat livstandar som var vitt med Sveriges stora riksvapen i mitten och regementssymbolen i det övre inre hörnet. Regementssymbolen var landskapsvapnet i det landskap som regementet var indelt i. Utseendet på standaren reglerades av en förordning från 1686 och standar som tillverkades i enlighet med denna kallas därför för m/1686. Enligt denna skulle kompanifanorna ha regementets landskapsvapnen som motiv på ena sidan medan den andra sidan (chiffersidan) hade kungens krönta monogram som motiv. Eftersom kavalleristandaren var gjorda av ett mer slittåligt material än infanterifanorna hade de flesta regementen ända fram till slaget vid Poltava standar som var äldre än m/1686. De äldre standaren skiljde sig från m/1686 genom att landskapsvapnet var omgivet av en lagerkrans och att hörnen hade siffror (årtalet då standaret tillverkades).

Jag har framställt följande standarark för att använda dem till mina tennsoldater och de är fria att användas av alla.


Livstandar m/1686
 

Livregementet till häst,
Vadsbo kompani
(1679-1709)
 

Livregementet till häst
Södermanlands kompani
(1710-1718)

Adelsfanan
(1710-)

Östgöta
(1676-1683)
 

Östgöta
(1684-1709)

Östgöta
1710-1712

Östgöta
(1712-1731)

Livdragonerna
(1700-1709)
 

Västgöta
(1674-1703, 1713-1723)

Västgöta
(1703-1713)

Bohusläns dragoner
(1670-1719)

Livdragonerna
(1710-1718)
 

Småland
(1674-?)

Småland
(1677-1709)

Småland
(1710-1734)

Livdragonerna
(1718-)

Södra Skånska
(1691-1709)

Södra Skånska
1712-1735
 

Norra Skånska
(1710-1729)

Åbo & Björneborg
(1683-1709)

Nyland
(1676-1709)

Nyland
(m/1686 som aldrig blev utdelat)

Karelska
(1720-1721)

Notera att proportionerna på motiven i de flesta fall följer de modellritningar av m/1686 som Olof Hoffman ritade 1687-88. Den konstnärliga utformningen på de verkliga standaren kunde dock skilja sig mycket från dessa. Jämför till exempel nedanstående standarark som utöver Hoffmans modellritning är baserade på verkliga standar gjorda åt Smålands kavalleriregemente (dessvärre är inget av Ziegler och Schatzbergers Smålandsstandar bevarade så ett annat standar som tillverkades av dem har använts som mall): 


Baserat på de standar Georg Ulrich broderade 1674


Baserat på de (Östgöta-) standar som Michael Ziegler och Daniel Schatzberger broderade 1676.


Baserat på Olof Hoffmans
modellritningar från 1687-88


Baserat på de standar som Johan Wikman målade 1710


Baserat på de standar som Tobias Leij d. ä. broderade 1734
 

Följande standar är äldre försök från min sida att göra standarark. De har inte ett lika verklighetstroget utseende som standaren ovan som de har ersatts med. Men om någon skulle gilla dessa bättre så står de till ert förfogande. En fördel med dessa är att det är mycket lättare att ändra färgerna på dem om man vill skapa egna varianter.


Östgöta
(1684-1709)


Småland
(1674-1709)

Nästa sida