Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
 TENNSOLDATER
 
  Äldsta svenskarna

 
Äldsta ryssarna
 
  Svenskar vid Poltava (1)
  Svenskar vid Poltava (2)
  Svenskar vid Poltava (3)
  Ryssar vid Poltava
  Striden vid Jakovetskij

 
  Fristående svenskar
  Minnenas allé
  Sachsare och danskar
 
 
  Karolinska fanor
  Karolinska standar
  Motståndarnas fanor
 
 
Färger till tennsoldater
  Färger till hästar
 

Örjan Martinsson
Mönstret för en rysk infanterifana m/1700
(färgerna varierade så att varje regemente hade en unik fana)

För den som gjuter och målar karolinska tennsoldater i skala 40 mm, och är intresserade av fanor till deras motståndare, finns här en samling fanark som är fria att använda för alla som önskar det. Urvalet är inte så stort och utgörs mest av fanor som jag har framställt för eget behov. Det är dock min förhoppning att många fler fanor kommer att tillkomma i framtiden.

Svenska fanark och standarark finns på särskilda sidor.

Enklaste sättet att skriva ut fanarken är att klicka på bilderna och sedan trycka på utskriftknappen.

Ryska infanterifanor


Preobrazjenska gardet 1706
 

Semjonovska gardet

Rysk livfana av en modell som delades ut före 1707

Tverska regementet 1700

Pskovska regementet 1700
(färgen på palmbladen och korset är spekulativ)

Samma livfana som ovan fast med proportionerna ändrade så att den ska kunna användas tillsammans med kompanifanorna bredvid.

Fanorna för det Tverska och Pskovska regementena har det motiv som var gemensamt för alla de regementen som sattes upp inför slaget vid Narva. Bakgrundsfärgen till den Tverska fanan kan lätt ändras så att den kan föreställa ett annat regemente och på den Pskovska fanan är det även lätt att ändra färgen på palmbladen. 

Ryska dragonfanor


Permska dragonregementet 1703
 

Vladimirska dragonregementet 1703
 

Moskovska dragonregementet 1709
 

Spekulativ dragonfana 1

Spekulativ dragonfana 2

Spekulativ dragonfana 3
 

De ryska dragonregementen hade också fanor med samma motiv som varierades med olika färgsättningar. Endast fyra möjliga färgkombinationer förekom dock för korset och palmbladen (guld och silver). De ovanstående fanorna visar upp tre av dessa kombinationer och genom att i den andra raden ändra bakgrundsfärgen kan man lätt skapa ett stort antal variationer.


Moskovska dragonregementet 1707


En annan fanmodell som tycks ha kommit i bruk vid tiden för Karl XII:s ryska fälttåg är dubbelörnen till höger. Även på den fanan är det lätt att ändra bakgrundsfärgen för att skapa fler varianter.

Sachsiska fanor
 


Polska gardet m/1701
 

Sachsiska gardet m/1701
 

Livdragonregementet
 

Brauses dragonregemente
 

Oertzens dragonregemente 1703
 

Bayreuths dragonregemente
(sannolikt)

Goltz dragonregemente
(sannolikt)

Oertzens dragonregemente 1704
 

Dansk-norska fanor
 

Livgardet till fot 1710
(krigsbyte från slaget vid Helsingborg)
 

Drottningens livregemente 1685

Fana för det regemente som leddes av Schack 1688-1701, Schwängel 1701-1704, Prinsen av Hessen 1704-1710 och därefter Zepelin.

Jylländska regementet

Fynska regementet
 

Själländska regementet 1710

Vesterlenske regemente m/1704 (Norge)

Prins Christians regemente (livfana)

Prins Christians regemente (kompanifana)
(troligen utdelad först efter 1711 då svart infördes som regementsfärg)