Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
 TENNSOLDATER
 
  Äldsta svenskarna

 
Äldsta ryssarna

  Svenskar vid Poltava (1)
  Svenskar vid Poltava (2)
  Svenskar vid Poltava (3)
  Ryssar vid Poltava
  Striden vid Jakovetskij

 
  Fristående svenskar
  Minnenas allé
  Sachsare och danskar
 

  Karolinska fanor
  Karolinska standar
  Motståndarnas fanor

 
Färger till tennsoldater
 
Färger till hästar
 

Örjan Martinsson

Karolinska standar

Ett typiskt karolinskt kavalleriregemente bestod av 1 000 man fördelade på åtta kompanier. I likhet med infanteriets fanor hade varje kavallerikompani ett eget standar med ett för regementet gemensamt utseende (m/1686). Även i kavalleriet utmärkte sig livkompaniet med att ha ett så kallat livstandar som var vitt med Sveriges stora riksvapen i mitten och regementssymbolen i det övre inre hörnet. Regementssymbolen var landskapsvapnet i det landskap som regementet var indelt i. På kompanifanorna utgjorde landskapsvapnet motivet på den ena sidan medan den andra sidan (chiffersidan) hade kungens krönta monogram som motiv. Eftersom kavalleristandaren var gjorda av ett mer slittåligt material än infanterifanorna hade de flesta regementen ända fram till slaget vid Poltava standar som var äldre än m/1686. Östgöta kavalleriregemente som är avbildat nedan var ett av dessa. De äldre standaren skiljde sig från m/1686 genom att landskapsvapnet var omgivet av en lagerkrans och att hörnen hade siffror (årtalet då standaret tillverkades). Östgötarnas standar av m/1686 återfinns längst ned på sidan.

.

Ryttarna ovan kommer som sagt från min östgötaskvadron som också är min allra äldsta skvadron. Deras standar har medvetet avbildats på ett felaktigt sätt. Östergötlands landskapsvapen återfinns nämligen på den sida som egentligen ska ha det kungliga namnschiffret. Anledningen till att jag har gjort så är att landskapsvapnet annars skulle skymmas av de fladdrande tofsar som hänger från stången. Men med facit i hand så var detta tilltag onödigt eftersom det begränsade utrymmet gjorde det svårt för mig att måla en igenkännlig Östgöta-grip (jag fick bara en trea i bild som slutbetyg och tidigare hade jag fått tvåor...). För de standar som jag gjorde senare löste jag problemet genom att fila bort tofsarna och sedan måla landskapsvapnet på rätt sida. Det är min plan att i framtiden göra likadant med östgötarna genom att måla om deras standar. Detta skedde inte utan jag valde att klippa bort standaren och ersätta dem med datorutskrivna papperstandar.

Ovan visas de två sidorna av Södra Skånskas och Nylands standar. De föreställer den skånska gripen respektive en riddarhjälm framför två korslagda svenska flaggor. Den här gången är landskapsvapnen målade på rätt sida och till skillnad från mitt taffliga försök att måla den östgötska gripen är jag faktiskt riktigt nöjd med utseendet på dessa standar. Kamerablixten gör dock att detaljerna i guld och silver blir otydliga.

Men om du vill veta hur standaren ska se ut ifall ett proffs har målat dem så har jag följande foton av modellritningarna från min tid som praktikant på krigsarkivet:

Nylands ryttare hade sju vanliga kompanistandar med bilden till vänster på ena sidan och den mellersta bilden på den andra. Livkompaniet hade däremot ett livstandar (bilden till höger) som såg likadan ut för samtliga regementens livkompanier. Den enda detalj som röjer att det är frågan om nylänningarnas livstandar är den lilla riddarhjälmen med svenska flaggor i det övre inre hörnet..

Det gula standaret med Skånegripen till höger är inte Södra Skånskas kompanistandar. Det föreställer istället kompanistandaret för Norra Skånska kavalleriregemente. Ursprungligen var det min tanke att måla en skvadron från Norra Skånska eftersom större delen av min släkt kommer från Västra Göinge. Men enligt Lars-Eric Höglunds bok hade Norra Skåningarna inte fått ut sina m/1686 standar vid tiden för slaget vid Poltava. Istället skulle de ha haft äldre blå standar som ursprungligen hade varit avsedda för ett annat regemente. Eftersom de standaren inte hade några skånska symboler var det inte intressant att måla dem så jag gjorde Södra Skånska istället.

Men efter närmare efterforskningar har jag upptäckt att Norra Skånska trots allt kan ha haft de gula m/1686-standaren. I slaget vid Kalisz 1706 ska de nämligen ha förlorat standar och om dessa blev ersatta bör åtminstone en del av deras standar ha sett ut som på bilden.

De nedanstående bilderna är inte mina egna utan de kommer direkt från krigsarkivets hemsida:


Livregementet till häst


Östgöta kavalleriregemente


Smålands kavalleriregemente


Västgöta kavalleriregemente

Nästa sida