Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
 TENNSOLDATER
 
  Äldsta svenskarna

 
Äldsta ryssarna
 
  Svenskar vid Poltava (1)
  Svenskar vid Poltava (2)
  Svenskar vid Poltava (3)
  Ryssar vid Poltava
  Striden vid Jakovetskij

 
  Fristående svenskar
  Minnenas allé
  Sachsare och danskar
 
 
  Karolinska fanor
  Karolinska standar
  Motståndarnas fanor
 
 
Färger till tennsoldater
  Färger till hästar
 

Örjan Martinsson


(Arkiv)

Detta är äldre sidor som har bytts ut eftersom bilderna har blivit inaktuella när jag har målat om eller på annat sätt förändrat mina tennsoldatssektioner. Den blå texten på sidorna är den ursprungliga medan den röda texten förklarar vilka ändringar som har gjorts sedan bilderna togs.

Det var en gång för länge sedan, under ett besök på Armémuseum tillsammans med min storebror, som jag såg Prince Augusts tenngjutningsformar för första gången. Uppmuntrad och handledd av mina bror började jag därefter att gjuta tennsoldater hemma i köket. Jag fick ihop ett antal karoliner som jag ofta lekte med, men efter ett tag tröttnade jag dem och de hamnade till slut på vinden. Dessa tennsoldater blev aldrig målade, men några år senare när jag gick på högstadiet fick jag ett återfall. Denna gång var jag mer ambitiös och målade en svensk infanteribataljon, kavalleriskvadron och sex kanoner med besättningar samt lika många ryska kanoner och en rysk bataljon och en norsk bataljon. Allt under en sommar för att sedan återigen tröttna och låta tennsoldaterna samla damm uppställda i sina formationer i mitt rum. Eftersom alla dessa tennsoldater hade målats under en kort tidsperiod var kvalitén på målningen inte så bra. Efter några år tröttnade jag på att se alla dessa slarvfel så jag smälte ner alla tennsoldater för att gjuta nya som jag sedan målade med mer realistiska matta färger (istället för de blanka färger jag använt tidigare). Istället för en norsk bataljon gjorde jag denna gång en rysk kavalleriskvadron och det blev bara tre kanoner för vardera sida. Därefter tog jag återigen en lång paus från tenngjutningshobbyn. Men med några enstaka korta återfall under årens lopp har tennsoldatsamlingen ändå sakta men säkert utökats så att mitt hem kommer att blir allt mer likt slaget vid Poltava.

På dessa sidor visar jag bilder på min samling. Men jag har gjort det lätt för mig genom att bara ta bilder på dem i de formationer de är uppställda i i min bokhylla. Det har begränsat variationen och de enstaka figurerna syns inte så bra. Jag ska i framtiden försöka ta mig tid att plocka ut tennsoldaterna från bokhyllan och fotografera dem mer noggrant i dioramaliknande miljöer. Men till dess får nöja er med bilder som finns här.

Bakom dessa glasdörrar på min bokhyllan Billy förvarar jag mina tennsoldater. Jag har så gott jag kan försökt skapa en dammfri miljö. Till exempel har jag limmat fast skumplast på dörrarnas ovansida för att täppa igen en öppning som släppte in alldeles för mycket damm. Eftersom tennsoldatssamlingen har utökats kraftigt sedan dessa bilder togs förvarar jag dem numera i två stycken vitrinskåp.

 
 

På de två nedersta hyllplanen har jag svenskar och på de översta deras motståndare. De mellersta innehåller de större formationerna (94 man per bataljon till exempel) medan den nedersta och översta innehåller de mindre formationerna (23 man per bataljon). De större formationerna är mina äldsta tennsoldater (från 1996-97) med undantag för de två karoliner som jag har sparat av den första generationen som målades med blanka färger. Det är min avsikt att i framtiden bara måla de mindre formationerna eftersom det annars skulle ta flera evigheter att måla de olika regementen som deltog i slaget vid Poltava.

Del 3 av de svenska tennsoldaterna utgörs av nytillskott som inte finns med på bilderna på den här sidan. Utöver de  ovannämnda sidorna finns det bilder på ännu fler nya tennsoldater som hittills bara har publicerats på min blogg.